Kategórie
Tlačové správy

Súťaž o tričko podľa vlastného výberu

Vyhrajte zábavné tričko podľa vlastného výberu a vyčarte ním úsmev na tvári sebe aj ostatným!

Kategórie
Humanizmus

Podporiť deti môžete aj cez program Srdce pre deti

Srdce pre deti je charitatívnym programom vydavateľského domu Ringier Axel Springer SK, ktorý spravuje Nadácia Pontis. Funguje na báze verejnej zbierky, do ktorej môžu prispieť jednotlivci aj firmy. Podporujeme deti do 18 rokov so zdravotným znevýhodnením a pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia na ich ceste za vzdelávaním. Sme si istí, že každé dieťa má potenciál, ktorý stojí za to rozvíjať, len sa mu na to často nenaskytne príležitosť.

Kategórie
Osobné

Denný letný tábor

Vašich drobcov čaká veľa nových zážitkov so zvieratkami.

Kategórie
Tlačové správy

Nedostatok miest pre predškolákov môžu v Bratislavskom kraji zmierniť mimosieťové zariadenia

Územie Bratislavského samosprávneho kraja je zasiahnuté procesom intenzívnej suburbanizácie, ktorý do vidieckeho zázemia hlavného mesta prináša dynamický populačný rast. Ten však nie je sprevádzaný adekvátnym rozvojom sociálnej infraštruktúry a vybavenosti. Sú to práve kapacity materských škôl, ktoré sa tak stávajú kľúčovým problémom rozrastajúcich sa obcí. Vedci z Geografického ústavu SAV v reakcii na novelu školského zákona, ktorá zavádza povinnú dochádzku v materských školách pre päťročné deti, skúmali dostupnosť predškolského vzdelávania v Bratislavskom kraji. Výsledky výskumu, do ktorého zahrnuli aj početné mimosieťové zariadenia, tak prinášajú komplexný pohľad na túto aktuálnu problematiku.

Kategórie
Humanizmus

Otvor srdce, daruj komfort

Poďme spojiť naše sily a spoločne prispejme k úsmevom detí na Klinike detskej chirurgie. Pomôžte nám podporou tohto projektu vyzbierať financie na modernizáciu oddelenia Kliniky detskej chirurgie, a to kúpou rozkladacích stolov a setu stoličiek.

Kategórie
Tlačové správy

Súťaž o 3 × 3 000 €

Súťaž „Rodinné oblátky“ trvá do 30. júna 2021.

Kategórie
Tlačové správy

Chceme stavebné zákony napísané pre developerov?

Podpíšte petíciu k „Hromadnej pripomienke k návrhom zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby“.

Kategórie
Tlačové správy

Nenechajme si ujsť príležitosť tvoriť budúcnosť Európskej únie

Do vrcholnej konferencie sa môžu zapojiť aj občania Slovenska.

Kategórie
Tlačové správy

OmegaMarine Forte+

Využite zadarmo balenie OmegaMarine Forte+, platíte iba poštovné 1,95 €.

Kategórie
Tlačové správy

Študentský dlh je problém aj na Slovensku

V USA majú problém so zadlženými študentmi. Celkový dlh za štúdium na vysokých školách tam nedávno dosiahol výšku 1 600 miliárd dolárov. Za posledných 10 rokov sa viac ako zdvojnásobil a predbehol celkový dlh na kreditkách alebo dlh za autá. Ako sa to stalo? Jednou z príčin je rast cien vysokoškolského vzdelania. Samotná výška dlhu nemusí byť problém, ak z neho financovaná investícia prináša dostatočné výnosy. A to je kameň úrazu v USA.