Kategórie
Tlačové správy

Vy nemáte právo vyjadriť sa k stavebným zámerom!

Je neuveriteľné, že v 21. storočí musíme brániť právo verejnosti vyjadriť sa.

Kategórie
Tlačové správy

Chceme stavebné zákony napísané pre developerov?

Podpíšte petíciu k „Hromadnej pripomienke k návrhom zákonov v oblasti územného plánovania a výstavby“.