Kategórie
Humanizmus

Humanistické zásady

Nerobiť zle iným ľuďom.

Ide o zásadu, ktorá zakazuje škodiť alebo ubližovať iným ľuďom. Súvisí s dobrou vôľou a zakazuje poškodzovať iné osoby, čo však neznamená, že by z toho vyplývala povinnosť robiť im dobre. Opakom sú zlé alebo zlomyseľné činy.

Zásada nerobiť zle iným ľuďom zahrnuje nasledujúci dôležitý výpočet zákazov, bez ktorých sa nemôže zaobísť nijaká civilizovaná spoločnosť.

Kto na ne neberie ohľad, prehrešuje sa proti najzákladnejším zásadám mravného správania. Týkajú sa nielen príslušníkov nášho najužšieho okolia, kmeňa alebo národa, ale všetkých ľudí, všetkých mužov a žien, nech sú akejkoľvek národnosti. Sú to zásady bratstva, žiaľ, sústavne porušované v časoch vojny, keď spravidla prestávajú platiť všetky pravidlá slušného správania:

 1. Nezabíjaj iné ľudské bytosti.
 2. Nespôsobuj im fyzické násilie alebo telesnú bolesť.
 3. Neber im proti ich vôli potravu, ochranu, šatstvo a iné veci potrebné pre život.
 4. Nebuď k nim krutý, zlovoľný a pomstivý, neodplácaj krivdu zlom.
 5. Nikomu neubližuj a nikoho netrestaj neľudsky; ani toho, čo vážne prekročil tieto zásady.
 6. Nikoho nemuč telesne, ani zbytočne psychicky netráp a netýraj.
 7. Nedopusť sa únosu a neber rukojemníkov, ktorých by si držal v zajatí proti ich vôli.
 8. Nezastrašuj nevinných hrozbou smrti alebo ublíženia na tele.
 9. Neznásilňuj (pozri aj stať o sexuálnom súhlase o niečo ďalej).
 10. Neohováraj, neosočuj a neznevažuj; nepoškodzuj ničiu dobrú povesť.
 11. Nepoškodzuj iných klebetami a znevažujúcimi pletkami; nešír nepravdivé reči.
 12. Nezneužívaj deti, bezmocných, slabých alebo telesne postihnutých, ktorí nie sú schopní postaviť sa na odpor alebo brániť sa.
 13. Neubližuj z pomsty a nedopusť sa krvnej pomsty alebo inej odplaty za utrpené príkorie.


Redakčná poznámka: výraz „o niečo ďalej“ odkazuje na stranu 74.

Uverejnený text je úryvok z knihy Zakázané ovocie – Etika humanizmu, ktorej autorom je Paul Kurtz. Kniha bola pôvodne vydaná vo vydavateľstve Prometheus Books, a do slovenčiny ju preložil Rastislav Škoda. Počet strán 234.

Knihu Zakázané ovocie – Etika humanizmu si môžete objednať na adrese:

Rastislav Škoda
J. Stanislava 8/73
841 05 Bratislava

24 odpovedí na “Humanistické zásady”

[…] Zásada nerobiť zle iným ľuďom zahrnuje nasledujúci dôležitý výpočet zákazov, bez ktorých sa nemôže zaobísť nijaká civilizovaná spoločnosť. Kto na ne neberie ohľad, prehrešuje sa proti naj­základ­nejším zásadám mravného správania. Týkajú sa nielen príslušníkov nášho najužšieho okolia, kmeňa alebo národa, ale všetkých ľudí, všetkých mužov a žien, nech sú akejkoľvek národnosti. Sú to zásady bratstva, žiaľ, sústavne porušované v časoch vojny, keď spravidla prestávajú platiť všetky pravidlá slušného správania: […]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *