Kategórie
Humanizmus

Názor kňaza: Život bez náboženskej ideológie ústi do zvieracieho spôsobu života

Myslí kňaz pritom aj na humanistov?

Navštevujem stránku, kde sú rôzne petície. Medzi nimi som našiel petíciu od Nadi Pokornej s otázkou: Naozaj toto musíme počúvať?! – Ak nie si veriaci, si šteňa. Ozaj toto musíme počúvať v kostole?

Reaguje na kázeň kňaza z Rímskokatolíckej farnosti sv. Vavrinca v Borovciach. V kázni zo 17. augusta 2014 povedal svojim cirkevníkom:

„Iba pohanov nazýva Ježiš šteňatami. Pohania žili skutočne zvieracím štýlom života, bez nejakého morálneho zákona, a to viedlo k nemorálnosti a neviazanosti. Veď život bez viery a bez Boha naozaj ústi do zvieracieho spôsobu života, ktorý je o to horší, že ten psík či mačička má rozvinuté nejaké tie inštinkty, ktoré my ľudia nemáme.

Pýtame sa však: ‚Nechováme sa aj my kresťania, veriaci, niekedy ako také zvieratká, ktoré nemajú rozum a slobodnú vôľu?‘ Aj v dnešnej dobe sa stretávame s týmto živočíšnym štýlom, ktorý odvádza ľudí od Boha skrze nezvládnuté vášne, rôzne zábavy, diskotéky. rôzne letné festivaly, kde sa propaguje neviazanosť, ľahostajnosť či nemorálnosť. Často piesne, ktoré urážajú nielen Boha, ale aj druhého človeka… oplzlé, ktoré dostávajú mladých do nezvládnuteľných situácií.

A kresťanskí rodičia tam púšťajú svoje deti, žiaľ v piatok, v deň pokánia, ale čo je smutnejšie, sami tieto akcie pokrstení organizujú. Domov sa potom vracajú zúrivci, ktorí ničia všetko kvôli svojej duševnej vyprahnutosti, sklamaniu, všetko okolo seba. Často aj vzájomné vzťahy a priateľstvá. Alkohol, drogy, nemorálne piesne… Ak sa im človek oddá, zrazu vidíme, že začína konať ako zviera.

Veď sa stačí pozrieť, čo ostane po mladých po takýchto festivaloch. Stačí ísť sa pozrieť vedľa – špina, špina. Toto, čo je v srdci, zostane aj navonok. Bratia a sestry, nedajme sa teda v dnešnej dobe oklamať rôznymi lákavými ponukami sveta, ktoré sú síce postavené na takom chvíľkovom potešení, sa vybláznia, pravda… vyprázdnia sa tie peňaženky, ale aj naše srdcia. Jedine Kristus nás môže zachrániť…“

Nuž, kňaz poriadne skritizoval pohanov. Len si protirečí. Pohania v kresťanskom význame sú predsa tí, ktorí vyznávajú nejaké iné náboženstvo, čiže vyznávajú nekresťanské náboženstvo. Napríklad hinduisti, alebo veriaci v starom antickom Grécku, ktorí vyznávali rôznych bohov (boha Dia, bohyňu Afroditu, bohyňu Artemis a mnoho ďalších bohov). Nekresťanských náboženstiev je veľmi veľa. Pozri: Vývojový strom náboženstiev.

A títo nekresťania predsa nežijú bez náboženskej viery, bez boha. Majú svoju vieru, majú svojich bohov. Vzápätí spomína zábavy, diskotéky, festivaly. O tom silne pochybujem, že by kňaz mal na mysli nejakých ľudí, ktorí vyznávajú nejaké iné – nekresťanské náboženstvo, čiže pohanské náboženstvo, aby chodili na Slovensku na rôzne zábavy, diskotéky alebo festivaly.

Takže, keď kňaz hovorí o živote bez viery a bez Boha, hovorí o kresťanoch, o kresťanskej viere a o kresťanskom bohu.

Kňaz zdôrazňuje, že život bez náboženskej viery a bez kresťanského boha ústi do zvieracieho spôsobu života.

Kňaz nemá pravdu!!!

Milióny ľudí žijú bez náboženských pohnútok. Čiže žijú svoje životy bez kresťanskej viery, bez potreby myslieť si, že existuje kresťanský boh, bez akejkoľvek náboženskej ideológie. K životu sa nepotrebujú obracať na žiadnu mytologickú bytosť. A tie milióny ľudí nemajú zvierací spôsob života. Nežijú ako zvieratá.

Humanisti podľa Medzinárodných humanistov (Humanists International) majú nenáboženský svetonázor. Majú čestné a ušľachtilé životné zásady.

Iste, je správne kritizovať ľudí, ktorí podľahnú alkoholu alebo drogám, a potom páchajú násilie alebo zločiny. Kňaz kritizuje aj nemorálne piesne. Asi myslí napríklad na ľudové pesničky, ktoré si tak radi kresťania (a nielen kresťania) spievajú.

Napríklad:

„Ešte som sa neoženil, už ma žena bije. Dal som si ja prihotoviť tri dubové kyje. Jedným budem ženu biti, a tým druhým deti, deti, deti, deti, a s tým tretím kyja-, kyjačiskom, pôjdem na zálety.“

Život bez viery a bez boha neústi vždy do zvieracieho spôsobu života. Parafrázujem toho kňaza:

„Ľudia, nedajte sa teda v dnešnej dobe oklamať rôznymi lákavými ponukami náboženských ideológií, ako je napríklad kresťanstvo.“

Žite svoj život podľa humanistickej etiky. A pamätajte, že humanisti sú šľachetní ľudia, ktorí vedia žiť bez náboženských pohnútok.

Goethe povedal:

„Kto má vedu, nepotrebuje náboženstvo.“

A ja hovorím:

„Kto má rozum a cit, nepotrebuje náboženstvo.“

„Som humanista, a zmyslom môjho života je žiť šťastne pomocou rozumu a citu.“


Autor: Ján Parada.

Jedna odpoveď na “Názor kňaza: Život bez náboženskej ideológie ústi do zvieracieho spôsobu života”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *