Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko strany ZA ĽUDÍ k prezidentskej vláde

Ignorovanie parlamentu pri zostavovaní vlády je popieraním parlamentnej demokracie.

Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko predsedníčky strany ZA ĽUDÍ Veroniky Remišovej

Dnes si pripomíname koniec 2. sve­to­vej voj­ny, ktorá za se­bou za­ne­cha­la 80 mi­lió­nov obetí.

Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko strany ZA ĽUDÍ k súčasnej situácii

Ďakujeme Eduardovi Hegerovi za jeho pô­so­be­nie na poste premiéra.

Kategórie
Tlačové správy

Vyšle Vlčan signál občanom?

Stanovisko Veroniky Remišovej, pred­sed­níč­ky stra­ny ZA ĽUDÍ k do­tá­cii mi­nistra Vlčana.

Kategórie
Tlačové správy

Stanovisko strany ZA ĽUDÍ k aktuálnym témam

K legislatívnej iniciatíve úpravy para­grafu 363, ktorý navrhuje strana ZA ĽUDÍ na sú­čas­nej schôdzi par­la­men­tu a k ne­bez­peč­nej posla­neckej novele Trestného po­riad­ku, ktorá rozvracia právny štát.

Kategórie
Tlačové správy

Verejnoprávna televízia musí mať garantovaný rozpočet, aby nebola slúžkou vládnej garnitúry

Strana ZA ĽUDÍ navrhuje zvýšenie ná­ro­ko­va­teľ­né­ho príspevku verejno­právnej televízie a rozhlasu.

Kategórie
Tlačové správy

1. máj – vstup do Európskej únie

Stanovisko Veroniky Remišovej, pred­sed­níčky strany ZA ĽUDÍ, k vstupu Slo­venska do Eu­rópskej únie.

Kategórie
Tlačové správy

Ďalšieho spojenca Pellegriniho odsúdil súd za korupciu!

Stanovisko predsedníčky ZA ĽUDÍ Veroniky Remišovej k uznaniu Petra Kažimíra za vinného z podplácania.

Kategórie
Tlačové správy

Tlačová správa strany ZA ĽUDÍ k aktuálnym udalostiam a k rokovaniu NR SR

Tlačová správa strany ZA ĽUDÍ k aktuálnym udalostiam a k rokovaniu NR SR, ktoré boli prezentované na tlačovej konferencii strany ZA ĽUDÍ v utorok 21. marca 2023.

Kategórie
Tlačové správy

Pomáhame chrániť ľudské životy a zvyšujeme obranyschopnosť Slovenska

Vyjadrenie Veroniky Remišovej, predsedníčky strany ZA ĽUDÍ, k rozhodnutiu vlády, ktoré jej umožňuje poslať stíhačky na Ukrajinu.