Kategórie
Tlačové správy

Stiebel Eltron v Poprade rozširuje svoju výrobu

Do regiónu tak prinesie ďalších 100 pracovných miest.

Slávnostné otvorenie novej výrobnej haly v spoločnosti  STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.
Slávnostné otvorenie novej výrobnej haly v spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

Spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia v Poprade otvorila novú výrobnú halu a roz­ši­ru­je tak pro­duk­ciu tepelných čerpadiel na ohrev úžitkovej vody. Podnik však bude rozširovať svoje výrobné kapacity a areál aj v na­sle­du­jú­cich rokoch a objem výroby chce zvýšiť až o 97 %. Investičné náklady na tento účel by mali dosiahnuť 26,2 mil. eur, pričom firma získala aj in­ves­tič­ný stimul od Mini­sterstva ho­spo­dárstva SR. V závode by zároveň malo v na­sle­du­jú­cich dvoch rokoch pribudnúť 100 nových pracovných miest.

Spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o. otvorila v areáli závodu v Poprade-Matejovciach novú výrobnú halu. Na ploche 2 200 m² sa budú od sep­tembra tohto roka vyrábať plechové dielce na vý­ro­bu tepelných čerpadiel na ohrev úžitkovej vody, ktoré z Popradu putujú do celého sveta. V priestoroch vzniká aj nový auto­ma­ti­zo­va­ný sklad. Naplánované je však už aj ďalšie roz­ši­ro­va­nie prie­my­sel­ného parku, pričom výrobné kapacity a objem výroby by sa mali zvýšiť až o 97 %.

„Areál podniku sa nedávno rozšíril o vyše 21 000 m². Pripravujeme projektovú dokumentáciu pre stavbu ďalšej výrobnej haly určenej na výrobu tepelných čerpadiel a re­ku­pe­rač­ných zariadení a ďalšie skladové haly. Zároveň chceme zmodernizovať, zoptimalizovať a zefektívniť výrobný proces tak, aby sme mohli vyrábať produkty a zariadenia s vyššou pridanou hodnotou,“ hovorí konateľ spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia Peter Štrbian.

Celková investícia spojená s rozširovaním výroby spolu so za­ob­sta­ra­ním nových techno­lógií a strojných zariadení by mala dosiahnuť 26,2 mil. eur. Firmu v jej investičných aktivitách podporil aj štát, pričom od Mini­sterstva ho­spo­dárstva SR dostala investičný stimul 4,5 mil. eur vo forme úľavy na dani z príjmov. V podniku zároveň v na­sle­du­jú­cich dvoch rokoch pribudne 100 nových pracovných miest, čo pod­po­rí zamestnanosť v Prešovskom kraji. Nové pracovné príležitosti pomôžu aj ľuďom v okresoch Spišská Nová Ves, Kežmarok či Levoča, ktoré sú zaradené do zoznamu naj­menej rozvinutých okresov.

„V súčasnosti závod zamestnáva 501 ľudí, no do konca roka 2024 očakávame nárast až na približne 600 zamestnancov. Nakoľko si výrazný rast výroby vyžaduje personálne posilnenie všetkých pozícií, uplatnenie u nás nájdu operátori výroby, konštruktéri, procesní inžinieri, skladníci, ale obsadzovať budeme aj pozície v oblasti riadenia výroby, kontroly kvality alebo nákupu,“ dodáva konateľ spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia Peter Štrbian.

Rozširovanie závodu a tvorba nových miest však pomôže aj samotnému Popradu, v ktorom patrí STIEBEL ELTRON Slovakia k najväčším zamestnávateľom.

„To, že otvorenie novej výrobnej haly prinesie zhruba stovku nových pracovných miest, je pre Poprad i jeho okolie výborná správa. Okrem toho mimoriadne oceňujem inovatívnosť a kvalitu výroby v závode, ale zvlášť permanentné zavádzanie zelených technológií do výrobného procesu. Toto je totiž naša budúcnosť,“ konštatuje Anton Danko, primátor mesta Poprad.

Výroba v areáli spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia v Poprade má takmer 100-ročnú históriu a do roku 2020 bola známa pod obchodným menom TATRAMAT. Závod sa v súčasnosti zameriava na výrobu elektrických ohrievačov vody, tepelných čerpadiel na ohrev úžitkovej vody a tepelných čerpadiel na ohrev vody, vykurovanie a chladenie. Ďalej vyrába komponenty a zostavy pre materský závod v Holzmindene a smaltované kotlíky pre závod v Eschwege, pričom výrobné diely či ho­to­vé produkty z Popradu smerujú tak na trhy v rámci EÚ, ako aj do celého sveta.


Správu dodala Anna Vojteková z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *