Kategórie
Tlačové správy

Líder vo výrobe tepelných čerpadiel predstavil v Bratislave nový showroom

Tepelné čerpadlá dnes patria k veľmi vyhľadávaným a efek­tív­nym zdrojom vy­ku­ro­va­nia rodinných a by­to­vých domov či komerčných priestorov.

Komfort bývania povyšujú na inú úroveň a zá­ro­veň významne šetria náklady, pričom je s nimi možné kúriť, ohrievať vodu aj chladiť. O tom, pre aké budovy je ktoré tepelné čerpadlo vhodným riešením – a kedy sa vstupná investícia majiteľom vráti, sa môžu záujemcovia dozvedieť v novo­otvo­re­nom bratislavskom show­roome spo­loč­nosti STIEBEL ELTRON Slovakia v mestskej časti Jarovce.

Tepelné čerpadlá sa medzi ľuďmi tešia veľkej obľube nielen kvôli cenám energií, ale aj pre kontinuálne sa zvyšujúce envi­ron­men­tálne povedomie. Využívajú takmer ne­ob­me­dzený zdroj energie z oko­li­tého prostredia, čím znižujú emisie oxidu uhličitého a na dôvažok prinášajú energetickú nezávislosť od fo­síl­nych palív. Energiu nahromadenú vo vzduchu, v zemi a vo vode transformujú na vy­ku­ro­va­cie teplo a v letnom období dokážu okrem chladenia zabezpečiť v kom­bi­ná­cii so zá­sob­ní­kom teplej pitnej vody aj jej ohrev.

O výhodách tepelných čerpadiel sa môžu ľudia presvedčiť v novo­otvo­re­nom bratislavskom show­roome spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia. Ten sa nachádza v komplexe Dve sýpky v Jarovciach, pričom so skú­se­nými expertmi majú príležitosť pre­kon­zul­to­vať svoj projekt, získať veľa užitočných infor­mácií a pozrieť si konkrétne zariadenia či inovatívne riešenia v ich reálnej prevádzke – vždy v pondelok, v stredu a v piatok od 9. do 15. hodiny, a v prípade záujmu o konzultáciu v inom čase prichádza do úvahy individuálne stretnutie.

„Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré čerpá potrebnú vykurovaciu energiu pre ne­hnu­teľ­nosť z oko­li­tého prostredia, a teda zo vzduchu, zo zeme alebo z vody. Na 100 % vykurovacej energie dodávanej do budovy pritom spotrebuje iba približne 20 percent elektriny potrebnej na pohon kompresora tepelného čerpadla. Zvyšných 80 % na vy­ku­ro­va­nie a ohrev pitnej vody pochádza z obno­vi­teľ­ných zdrojov, ktoré sú k dispo­zícii prakticky zadarmo. Tepelné čerpadlo je preto nielen ekologické, ale aj veľmi úsporné zariadenie. V lete dokáže okrem toho prepravovať energiu opačným smerom, a tým pádom chladiť vašu domácnosť. Tepelnému čerpadlu je zároveň možné pomocou fotovoltického systému znížiť prevádzkové náklady na mi­ni­mum,“ hovorí Alžbeta Jendrichovská, technický špecialista spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia.

Spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia oslavuje tento rok 20. výročie svojho pôsobenia v Poprade, kde patrí k naj­väčším zamestná­va­te­ľom. Špe­cia­li­zuje sa na vý­ro­bu zásobníkových ohrievačov vody, tepelných čerpadiel na ohrev pitnej vody a tepelných čerpadiel na ohrev vody, vykurovanie a chladenie. Okrem toho vyrába komponenty a zostavy pre ma­terský závod skupiny v Holzmindene či smal­to­va­né kotlíky pre fabriku v Eschwege. Primárnym trhom pre firmu a jej zariadenia s vy­so­kou energetickou účinnosťou naďalej zostáva Nemecko, kde má na vývoj predaja tepelných čerpadiel vplyv aj politika presadzovania zelených technológií.

Foto:

Alžbeta Jendrichovská, technický špecialista spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia, v priestoroch novootvoreného bratislavského showroomu
Alžbeta Jendrichovská, technický špecialista spo­loč­nosti STIEBEL ELTRON Slovakia, v priestoroch novo­otvo­re­ného bratislavského show­roomu.
Novootvorený showroom spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia umožňuje pozrieť si konkrétne zariadenia či inovatívne riešenia v ich reálnej prevádzke
Novootvorený showroom spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia umožňuje pozrieť si konkrétne zariadenia či ino­va­tív­ne riešenia v ich reálnej prevádzke.
Návštevníci showroomu majú príležitosť prekonzultovať svoj projekt a získať veľa užitočných informácií
Návštevníci showroomu majú príležitosť pre­kon­zul­to­vať svoj projekt a získať veľa uži­toč­ných infor­mácií.

Správu dodal Martin Erdöfy z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *