Kategórie
Tlačové správy

Študentov technických odborov je čoraz menej

Prax môžu získať u technologického lídra.

Aj napriek rastu ponúk hlásia slovenskí zamestnávatelia stále nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Prevládajú totiž odvetvia, ktoré vyžadujú technické vzdelanie. Vedenie Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Poprade-Matejovciach sa preto rozhodlo posunúť výchovu novej generácie mechanikov elektrotechnikov na vyššiu úroveň. Študenti tohto odboru sa totiž v systéme duálneho vzdelávania postupne stanú súčasťou procesov u výrobcu technológií pre ohrev vody, vykurovanie, vetranie a chladenie STIEBEL ELTRON Slovakia.

Už nadchádzajúcu jeseň by mali do prvého ročníka odboru nastúpiť približne štyria študenti, ktorých následne zaradia na úsek údržby, prípadne výroby. Mechanik elektrotechnik je štvorročný študijný odbor, kde absolventi získajú k maturitnému vysvedčeniu aj výučný list. Výhodou je, že všetci dualisti – teda študenti, ktorí strávia časť vyučovania priamo na pracovisku zamestnávateľa – majú v prípade záujmu veľkú príležitosť získať pracovné miesto ihneď po ukončení štúdia.

„Certifikovaní zamestnanci budú svojich nasledovníkov vzdelávať nielen v škole, ale priamo vo fabrike, a žiaci vďaka nim získavajú neoceniteľné vedomosti a zručnosti, uvedomujúc si jedinečnosť svojich odborov,“ uviedol riaditeľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Matejovciach Ján Furcoň.

Nádejní mechanici elektrotechnici si postupne osvoja odborné vedomosti a návyky v oblasti ručného a strojového obrábania materiálov či slaboprúdovej a silnoprúdovej elektrotechniky, respektíve sa naučia zapájať svetelné, zásuvkové obvody a stýkačové jednotky. Okrem toho si vyskúšajú napríklad diagnostiku a opravu porúch elektrických obvodov. Striedanie výučby odborného výcviku a teoretického vyučovania bude v periodických cykloch.

„Uvedomujeme si, že je podstatné prepojiť teóriu s praxou, a tiež hlbšie poznať súvislosti a dosahy rozhodnutí. Je preto pre nás veľmi dôležité vychovať ďalšiu generáciu kvalifikovaných pracovníkov, ktorých nie je nikdy dosť. Duálne vzdelávanie nám dáva možnosť pripraviť odborníkov už na strednej škole, vtiahnuť ich do procesu a poskytnúť im reálnu skúsenosť,“ ozrejmuje Milan Strela, riaditeľ výroby v spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia.

Spoločnosť plánuje prezentovať možnosti duálneho vzdelávania aj priamo na pôde školy, a to 4. a 9. mája počas prijímacích pohovorov.

„Radi by sme potenciálnych záujemcov zároveň pozvali na exkurziu k nám,“ dodáva Ján Rojko, riaditeľ úseku údržby v spoločnosti STIEBEL ELTRON Slovakia.

Žiaci od druhého ročníka strávia polovicu času v škole na teoretickom vyučovaní, pričom vo výrobnom podniku by mali pôsobiť každý druhý týždeň. Výrobný podnik im počas ich praxe zabezpečí pracovné oblečenie, ochranné pracovné pomôcky aj stravu a pre najschopnejších je pripravené aj lákavé štipendium (okolo 100 eur mesačne). Mladí technici majú navyše nárok na odmenu za produktívnu prácu, ktorú počas praxe vykonajú. Polovicu času sa pod vedením inštruktora pripravujú na danú činnosť a druhú polovicu času ju aj aktívne vykonávajú.

Kým študenti odboru mechanik elektrotechnik sa stanú súčasťou pilotného ročníka duálneho vzdelávania, ich kolegovia z odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení zostanú v takzvanom „školskom systéme“ – budú pôsobiť vo fabrike na praxi.

Foto:

Študenti s inštruktorom
Študenti s inštruktorom.
Pohľad na pracovisko (Stiebel Eltron Slovakia)
Pohľad na pracovisko.
Vo výrobnom podniku STIEBEL ELTRON Slovakia
Vo výrobnom podniku STIEBEL ELTRON Slovakia.

Správu dodal Martin Erdöfy z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *