Kategórie
Tlačové správy

Leto čapovanému pivu prialo

Prazdroj hlási vzostup sezónnych prevádzok.

Plzeňský Prazdroj

Leto sa považuje za vrchol pivnej sezóny a jej rastúci význam potvrdzujú aj aktuálne dáta pivo­var­níkov. Aj napriek po­ma­lému rozbehu, ktorý ovplyvnilo nepriaznivé počasie, sa zlatistý mok počas letných mesiacov tešil na Slovensku veľkej obľube.

Vyplýva to z najčerstvejších dát pivnej jednotky Plzeňského Prazdroja Slovensko, podľa ktorých až 48 % návštevníkov [1] zavítalo počas horúcich letných dní do tu­zem­ských pubov a reštau­rácií práve kvôli pivu.

Teplé počasie prilákalo počas leta do pod­ni­kov tisíce Slovákov, ktorí potvrdili, že o ča­po­vané pivo je neu­tí­cha­júci záujem. Jeho letná spotreba v puboch síce hodnoty spred pan­démie nového koro­na­ví­rusu ne­do­siahla, silný august sa im však výrazne priblížil. Dáta Plzeňského Prazdroja Slovensko zároveň signa­li­zujú nový trend, ktorý pri ča­po­va­nom pive pou­ka­zuje na rastúci význam jeho sezónnosti. Počet tzv. se­zón­nych pre­vá­dzok, s ktorými firma spo­lu­pra­cuje, v po­rov­naní s mi­nu­lým rokom narástol o 12 % a vyšplhal sa takmer k 500 pod­ni­kom, no sezónnosť predajov badať aj v rámci celo­roč­ných pre­vá­dzok.

„Čapované pivo sa čoraz viac stáva sezónnou zá­le­ži­tosťou. Podiel jeho kon­zu­mácie počas letných mesiacov sa v po­rov­naní s rokom 2019 zvýšil až o 4 % na úkor ostatných mesiacov roka. Len do se­zón­nych prevádzok sme preto tento rok investovali o 11 % viac ako v roku 2022. Po­va­žu­jeme však za dô­le­žité tento trend zohľadniť aj do bu­dúcna a ešte inten­zív­nejšie sa naň zamerať aj v rámci podpory našich obchodných partnerov,“ hovorí Branislav Kubiš, obchodný riaditeľ pre pre­vádzky a reštau­rácie, Plzeňský Prazdroj Slovensko.

Na výčapoch sezóniek počas leta bodovali ležiaky ako Pilsner Urquell či Radegast, no darilo sa aj značke Šariš, ktorá rástla aj mimo svoj domovský región. Pre se­zónne prevádzky je zároveň typický zvýšený dopyt po nealko pive. Každé piate pivo, ktoré dnes sezónna pre­vádzka predá, je práve Birell. Veľkému záujmu sa tešia najmä ochutené verzie nealka – až 94 % objemov tvorí príchuť Pomelo & Grep, toho­ročnou novinkou na výčape bola Višňa & Černica. Naj­väčší odbyt piva v rámci sezónnych pre­vá­dzok hlási Bra­tis­lav­ský kraj a Pre­šov­ský kraj. Ten druhý pre­do­všetkým vďaka rekreačným oblastiam v okolí Zemplínskej šíravy a Domaše. Sezónnym prevádzkam sa však darí aj v ta­tran­skom regióne a v oblastiach v okolí Liptovského Mikuláša a Košíc.

Aj keď dobré septembrové počasie letnú sezónu netypicky predlžuje, v Prazdroji už teraz hodnotia uplynulé tri mesiace úspešne.

„Môžem smelo povedať, že letnú sezónu sme zvládli veľmi dobre. A to ako po výrobnej a logistickej stránke, tak aj čo sa týka našich produktov a noviniek v retaili, ktoré spotrebitelia prijali veľmi dobre,“ vysvetľuje medziročný nárast celkových objemov počas leta o 1,5 % Martin Grygařík, obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Dodal, že letné mesiace priniesli aj nárasty ča­po­va­ného piva v rámci podujatí. Tých Prazdroj počas tohto leta v spo­lu­práci s partnermi úspešne zrealizoval viac než 140 – od veľkých, ako napríklad festivaly Lovestream či Grape, alebo koncert skupiny Rammstein cez Bra­tis­lav­ský majáles až po tie menšie a lokálne, ako sú napríklad jarmoky.

Foto:

Areál Tona – Šurany
Areál Tona – Šurany.
Letné kúpalisko – Trenčín
Letné kúpalisko – Trenčín.
Lodenica Sigord – Kokošovce
Lodenica Sigord – Kokošovce.

[1] Prieskum Data-Servis, Sezóna 2023 – Špeciál SR Q2, medzi 500 návštevníkmi pre­vá­dzok a 600 osobami zod­po­ved­nými za pre­vádzky

Autorka: Zdenka Huňady, tlačová ho­vor­kyňa Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Správu dodal Martin Erdöfy z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *