Kategórie
Tlačové správy

Test športových kočíkov

Na bezpečnosť nie je spoľahnutie.

Kategórie
Tlačové správy

Ako kúpiť darček, aby ho obdarovaný mohol po sviatkoch vrátiť?

Blížia sa Vianoce, objavuje sa výzdoba, vianočné trhy obsadili každé druhé námestie a ľudia začínajú zháňať darčeky.

Kategórie
Tlačové správy

Veselé Vianoce a zadlžený nový rok!

Vyhriata chatka, v krbe tíško popraskáva a vy si v kaš­mí­ro­vom svetri užívate cibetkovú kávu, zatiaľ čo vás blaží pohľad na záplavu hod­not­ných dar­če­kov… Inten­zívna reklamná masáž a v nej pre­zen­to­vaný ideál Vianoc kaž­do­ročne vedie časť spotre­bi­te­ľov k roz­hod­nutiu užiť si Via­noce na splátky. Na čo by si spotre­bi­te­lia mali v snahe vy­po­môcť rodin­nému roz­počtu dať pozor a kedy sa úveru radšej vyhnúť?

Kategórie
Tlačové správy

Slnečnicové oleje: Vyprážanie už nie je tabu, ale voľba správneho oleja je kľúčová

O slnečnicovom oleji sa môžeme dočítať, že nie je vhodný k vy­prá­žaniu.

Kategórie
Tlačové správy

Reklamácia spoločne využívaných bicyklov

Spoločne využívané bicykle a mestské kolobežky sú stále rastúcim trendom, na ktorý vo väčších mestách narazíte takmer na každom rohu.

Kategórie
Tlačové správy

Nebezpečná detská cestovná postieľka stiahnutá z trhu

Organizácia dTest chráni i tých najmenších.

Kategórie
Tlačové správy

Test: Pracie prostriedky na vlnu a jemnú bielizeň

Bielizeň ochránia, ale škvrny nechajú.

Kategórie
Tlačové správy

Lacno na webe, draho na faktúre

Úskalia nákupov zo zahraničia.

Kategórie
Tlačové správy

Test tepelných čerpadiel

Teploty pod nulou boli výzvou.

Kategórie
Tlačové správy

Zodpovednosť prenajímateľa za dlhy nájomníka voči dodávateľom energií

Život nám môže priniesť neľahké životné situácie, s ktorými sa musíme popasovať.