Kategórie
Tlačové správy

Rastúce ceny elektriny sú príkladom nákladov dekarbonizácie

Vo štvrtok 9. septembra sa v priestoroch hotela Radisson Blu Carlton v Bratislave uskutočnila expertná medzinárodná konferencia Priemysel na odchode?, ktorú organizoval inštitút INESS v partnerstve s Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy a pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR.

Kategórie
Tlačové správy

Nový advokát v Taylor Wessing

Slovenskú pobočku advokátskej kancelárie Taylor Wessing zaradilo vydavateľstvo The Slovak Spectator už druhý rok po sebe na druhé miesto medzi najväčšími medzinárodnými kanceláriami¹. Kancelária od septembra 2021 opäť posilňuje svoj tím a teší sa z príchodu nového advokáta, Vladimíra Poličku.

Kategórie
Humanizmus

Podporme kampaň #BODKOCIARKA pri príležitosti Svetového dňa prevencie samovrážd 2021

Svetový deň prevencie samovrážd (10. 9.) je priestorom hovoriť o význame duševného zdravia, o možnostiach pomoci, ako aj prevencie. Pomoc naozaj existuje a spoločne s odborníkmi môžeme byť jej súčasťou my všetci. Pochopením a oporou pre svoje okolie i tým, že budeme búrať predsudky o duševnom zdraví a hľadaní pomoci. Pretože požiadať o pomoc je normálne a veľmi dôležité. Aj o tom je kampaň #BODKOCIARKA, ktorú aktuálne spúšťa OZ Ipčko.

Kategórie
Tlačové správy

Koncert pri príležitosti 80. rokov orchestra Gustav Brom Big Band

BILLY COBHAM QUARTET & Rozhlasový BIG BAND GUSTAVA BROMA.

Kategórie
Osobné

Výstava kresleného humoru

Tapír vás pozýva na výstavu.

Kategórie
Tlačové správy

Francúzski vedci zapájajú do vedy slovenských stredoškolákov

Tematika ochrany biodiverzity v spojení s klimatickou zmenou je momentálne environmentálnou prioritou na globálnej, ale aj európskej a národnej úrovni. Aby téma neostávala iba teóriou či neuchopiteľnou stratégiou, vzdelávacia platforma Hurá von ponúkla stredným školám v spolupráci s odborníkmi – botanikmi z Francúzska a Slovenska, možnosť priameho zapojenia sa do užitočného zberu dát, ktoré vedie k aktualizácii databázy voľne rastúcej flóry na vybraných územiach Slovenska.

Kategórie
Tlačové správy

Prichádza nová generácia tyčiniek

Viacvrstvová tyčinka v troch príchutiach.

Kategórie
Tlačové správy

Študenti práv si vyskúšajú rolu advokáta spotrebiteľky i online aukčnej spoločnosti

Vysokoškolskí študenti práv sa už po tretí raz stretnú v súťaži Spotrebiteľskoprávny moot court. Tento ročník je venovaný online aukčným portálom, ktoré dômyselne ťahajú peniaze z vreciek dôverčivých spotrebiteľov. Simulované súdne pojednávanie preverí znalosti študentov a ich argumentačné schopnosti na prípade, ktorý je inšpirovaný skutočnými sťažnosťami spotrebiteľov.

Kategórie
Tlačové správy

Slovenská akadémia vied podporuje reformu ochrany prírody

Zástupcovia vedeckej obce z biologicko-ekologickej sekcie ústavov SAV podporujú návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny a prevod štátnych pozemkov v chránených územiach pod správu Ministerstva životného prostredia SR. Víziu národných parkov riadených jediným ministerstvom dohliadajúcim na medzinárodné štandardy IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov) považujú za nevyhnutný predpoklad efektívnej ochrany životného prostredia. Vyhlásenie zároveň podporujú všetci členovia Predsedníctva SAV. Kompletné znenie stanoviska dnes SAV uverejnila na svojom webovom sídle.

Kategórie
Osobné

Pomôžte Maxovi

Občianske združenie Pomáhaj a chráň Humenské LABKY žiada o pomoc.