Kategórie
Tlačové správy

Poznáme TOP 30-ku finalistov ocenenia Učiteľ Slovenska 2021

Mladí pedagógovia, ale aj s dlhoročnou praxou, z malých vidieckych škôl, z gymnázií aj zo špeciálnych vzdelávacích inštitúcií.

Kategórie
Tlačové správy

Začali sa prázdniny, čo s deťmi?

Ponúkame pár tipov zo Zelenej školy.

Kategórie
Tlačové správy

Učitelia pečú zdravotníkom: Vyčerpaným lekárom a sestrám chcú zachrániť Vianoce

Svet už druhý rok čelí pandémii a situácia na Slovensku patrí k najhorším v Európe.

Kategórie
Tlačové správy

Slovenské školy podľa žiakov nepodporujú tvorivosť, ukázal prieskum

Komenského inštitút Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica sa svojimi aktivitami snaží prispieť k zmene vzdelávacieho systému na Slovensku tak, aby reflektoval potreby žiakov aj pedagógov. Nedávno realizoval dotazníkový prieskum medzi študentmi druhého stupňa základných škôl a stredoškolákmi zameraný na ich predstavu o ideálnej škole. Výsledky zverejňuje pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. Odpovede poslalo 1 310 žiakov a žiačok z celého Slovenska, z ktorých vyplývajú viaceré zaujímavé skutočnosti.

Kategórie
Tlačové správy

Inšpirujte sa sudcami, ktorí odmietli upaľovať čarodejnice, postavili sa nacistom, či sa snažia o zachovanie nezávislosti súdov

Ako nám ukazuje história, niekedy je treba postaviť sa systému a ísť aj proti aktuálne platným zákonom. V minulosti aj súčasnosti nájdeme viacero žiarivých príkladov, keď sa právnici alebo sudcovia odmietli riadiť pochybnou legislatívou a zachránili tak životy, prípadne zmenili dejiny. Takéto príbehy zozbieral významný nórsky profesor práva Hans Petter Graver, ktorý tento týždeň navštívil Slovensko. Stretol sa tu s viacerými sudcami, navštívil novovzniknutý Najvyšší správny súd SR a odprezentoval knihu Právne hrdinstvá: 12 príbehov odvážnych ľudí v talároch.

Kategórie
Tlačové správy

Zachraňujú vzácne stromy: V areáli SPU v Nitre otvorili unikátny sad starých odrôd

V Demonštračnej záhrade Botanickej záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre otvorili sad starých odrôd jabloní. Ide o jedinečnú genofondovú zbierku, ktorá združuje 73 prevažne vzácnych starých odrôd jabloní pestovaných v tvare štíhleho vretena. Pribudli tiež bidlá pre dravce, hmyzí hotel a vtáčie búdky.

Kategórie
Tlačové správy

Na ocenenie Učiteľ Slovenska prišlo takmer tisíc nominácií!

Slovenky a Slováci si učiteľské povolanie vážia a oceňujú nasadenie výnimočných pedagógov. Potvrdili to aj nomináciami na ocenenie Učiteľ Slovenska 2021. Komenského inštitút, program neziskovej organizácie Živica, dostal až 954 nominácií, pričom zdôvodnenia, prečo si daní pedagógovia zaslúžia túto poctu, sú často dojemné.

Kategórie
Tlačové správy

Na Slovensku máme ďalších 40 Zelených škôl!

Najväčší medzinárodný eko-program nezaspal ani v čase covidovom.

Kategórie
Tlačové správy

Na cintorínoch vzniká najmä okolo Dušičiek obrovské množstvo nerecyklovateľného odpadu!

Jeseň je každoročne obdobím, keď si našich blízkych zosnulých pripomíname viac aj návštevami cintorínov. Zapaľujeme sviečky, zdobíme hroby, nosíme kvety (často umelé). Tento spôsob spomínania však nie je priateľský k životnému prostrediu, ak si nedáme pozor na to, čo na cintorín prinášame. Cintoríny sa každoročne stávajú miestami, kde sa kopia obrovské množstvá nerecyklovateľného odpadu. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica sa spolu s partnermi – mestským pohrebníctvom Marianum, spoločnosťou OLO a odborníkmi na odpadové hospodárstvo zo spoločnosti JRK rozhodli názorne poukázať na tento fakt. Na bratislavskom Cintoríne Vrakuňa nazreli do odpadových košov a spravili analýzu toho, čo tam našli.

Kategórie
Tlačové správy

Francúzski vedci zapájajú do vedy slovenských stredoškolákov

Tematika ochrany biodiverzity v spojení s klimatickou zmenou je momentálne environmentálnou prioritou na globálnej, ale aj európskej a národnej úrovni. Aby téma neostávala iba teóriou či neuchopiteľnou stratégiou, vzdelávacia platforma Hurá von ponúkla stredným školám v spolupráci s odborníkmi – botanikmi z Francúzska a Slovenska, možnosť priameho zapojenia sa do užitočného zberu dát, ktoré vedie k aktualizácii databázy voľne rastúcej flóry na vybraných územiach Slovenska.