Kategórie
Tlačové správy

Francúzski vedci zapájajú do vedy slovenských stredoškolákov

Tematika ochrany biodiverzity v spojení s klimatickou zmenou je momentálne environmentálnou prioritou na globálnej, ale aj európskej a národnej úrovni. Aby téma neostávala iba teóriou či neuchopiteľnou stratégiou, vzdelávacia platforma Hurá von ponúkla stredným školám v spolupráci s odborníkmi – botanikmi z Francúzska a Slovenska, možnosť priameho zapojenia sa do užitočného zberu dát, ktoré vedie k aktualizácii databázy voľne rastúcej flóry na vybraných územiach Slovenska.

Hurá von s Pl@ntNetom

Vedci nevedeli ako prepojiť zber dát s vyučovaním, s riešením prišla vzdelávacia platforma Hurá von v projekte Hurá von s Pl@ntNetom.

Študenti 20 stredných škôl na to využili bezplatne dostupnú mobilnú aplikáciu Pl@ntNet, ktorá slúži na rozpoznávanie divo rastúcej flóry na základe fotografie priamo v teréne.

Lokality výskumu škôl neboli náhodné, pre študentov ich vytipovali pracovníci Štátnej ochrany prírody. Pri ich výbere kládli dôraz na overenie výskytu inváznych rastlín v brehových porastoch riek, močiarnu vegetáciu, či potvrdenie výskytu ponikleca (Pulsatila sp.). Ide o tzv. Citizen Science, kedy sa na zbere užitočných údajov pre celosvetovú vedeckú komunitu podieľa i široká verejnosť.

„Zapojenie verejnosti do projektov tzv. Citizen Science je výborným spôsobom, ako na školách popularizovať vedu a zároveň veľmi prirodzene posilňovať vzťah k prírode, jej rozmanitosti a ochrane,“ vysvetľuje Ivana Poláčková, zakladateľka vzdelávacej platformy Hurá von.

Realizátorom projektu Hurá von s Pl@ntNetom sa podarilo vytvoriť inovatívny online vzdelávací nástroj slúžiaci na podporu využívania IT a moderných technológií v procese vzdelávania na školách, ale aj v rámci širokej verejnosti. Ide o trojdielny videokurz, v ktorom sa pedagógovia dozvedia ako môžu konkrétnu aplikáciu všestranne využiť pri vyučovaní vonku. Dopyt po takomto type kurzu bol aj zo strany francúzskych vývojárov, a preto je dostupný i v anglickej a francúzskej verzii.

„Nedostatok inšpirácií a informácií o tomto type vzdelávania pomocou moderných a IT technológií nás motivoval k príprave online vzdelávacieho modulu na podporu využívania mobilných aplikácií a iných populárnych nástrojov zberu dát na školách, ale aj u širokej verejnosti,“ zdôvodňuje František Cimerman, koordinátor platformy Hurá von.

Účasť v projekte ukázala školám široké možnosti medzipredmetovej outdoorovej výučby, predovšetkým však zmysluplného prepájania biológie s inými predmetmi.

Takáto vzdelávacia metóda sa osvedčila i počas obdobia dištančného vzdelávania, a zároveň môže slúžiť ako inšpirácia pre mnohé ďalšie vzdelávacie inštitúcie nielen pre prípadné ďalšie obmedzenia prezenčnej výučby v budúcnosti.

Online kurz pre pedagógov a lektorov: Huravon.sk.

Projekt Hurá von s Pl@ntNetom finančne podporil FOND SK-NIC prostredníctvom Nadácie Pontis.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *