Kategórie
Tlačové správy

Slovenská akadémia vied podporuje reformu ochrany prírody

Zástupcovia vedeckej obce z biologicko-ekologickej sekcie ústavov SAV podporujú návrh novely zákona o ochrane prírody a krajiny a prevod štátnych pozemkov v chránených územiach pod správu Ministerstva životného prostredia SR. Víziu národných parkov riadených jediným ministerstvom dohliadajúcim na medzinárodné štandardy IUCN (Medzinárodná únia na ochranu prírody a prírodných zdrojov) považujú za nevyhnutný predpoklad efektívnej ochrany životného prostredia. Vyhlásenie zároveň podporujú všetci členovia Predsedníctva SAV. Kompletné znenie stanoviska dnes SAV uverejnila na svojom webovom sídle.

Ilustračné foto: David Jusko/Unsplash
Ilustračné foto: David Jusko/Unsplash.

Vedci zo Slovenskej akadémie vied konštatujú, že premyslené plánovanie a rozhodovanie vo veciach zachovania biodiverzity a prírodného prostredia je naliehavo potrebné. Musí však vychádzať z kompetentných a odborných znalostí, ktoré majú byť následne aplikované aj pri obnovných alebo zmierňujúcich opatreniach.

„Je to práve ochrana diverzity a preferencia prirodzených adaptačných mechanizmov spoločenstiev rastlín a živočíchov, ako aj celých biotopov a ich súčastí, ktorá najlepšie vplýva na zmierňovanie klimatických zmien a udržanie zdravého životného prostredia, v ktorom sa človek môže rozvíjať a čerpať energiu,“ píše sa v spoločnom vyhlásení vedcov.

Výskumníci upozorňujú, že rôznorodosť, druhová pestrosť a prirodzené procesy, ktoré by mali byť ochraňované a podporované primárne v národných parkoch, môžu byť účinne rozvíjané iba pod zjednoteným vedením podporeným vedeckými poznatkami a reálnymi dátami.

„Toto by jednoznačne malo byť zabezpečované Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré má ochranu ekosystémov a prírode blízke hospodárenie primárne v náplni práce svojho rezortu,“ zdôrazňujú vedci SAV v stanovisku.

Návrh zákona o ochrane prírody podporujú riaditelia a vedecké rady nasledovných inštitúcií SAV: Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Ústav zoológie SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV a Centrum biovied SAV.

Celé znenie vyhlásenia nájdete na stránke Slovenskej akadémie vied.


Ilustračné foto: David Jusko/Unsplash.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *