Kategórie
Tlačové správy

Srdcové zlyhávanie nie je choroba, ale syndróm

Srdcové zlyhávanie je výsledkom zanedbania iných srdcových ochorení.

Miera prežívania pacientov so srdcovým zlyhávaním je podobná ako pri ra­ko­vi­ne hrubého čreva.

Kategórie
Tlačové správy

Únia pre zdravšie srdce oslavuje 10 rokov od svojho vzniku

Poprední kardiológovia prezentujú pálčivé výzvy v kar­dio­ló­gii.

Kategórie
Tlačové správy

Oslavujeme edukáciou – 10. výročie Únie pre zdravšie srdce

Únia pre zdravšie srdce oslavuje 10 rokov od svojho vzniku. Za ten čas zorganizovala množstvo edukačných aktivít pre širokú verejnosť, tlačových konferencií pre novinárov a mnoho ďalších aktivít, v ktorých spájala pacientov s najväčšími kardiologickými špičkami. Dôkazom toho je aj aktuálna edukačná aktivita Odpovede zo srdca.

Kategórie
Tlačové správy

Liečba vysokého LDL cholesterolu je vo väčšine prípadov doživotná

Čo vám hrozí, ak nebudete riešiť vysokú hladinu LDL cholesterolu? Stačia na zní­že­nie LDL cholesterolu voľ­no­pre­daj­né lieky? Kedy je liečba vy­so­kého choleste­rolu do­ži­votná?

Kategórie
Tlačové správy

Odpovede zo srdca – všetko, čo potrebujete vedieť o vysokom krvnom tlaku

Na návšteve u lekára sa toho často chceme veľa opýtať, ale za­bud­neme alebo sa jed­no­du­cho han­bíme.

Kategórie
Tlačové správy

Muži od 35 rokov, žijete vo vysokom tempe?

Nemusíte mať aj vysoký tlak!

Kategórie
Tlačové správy

17. máj – Svetový deň hypertenzie

Muži, žijete vo vysokom tempe? Nemusíte mať aj vysoký tlak!