Kategórie
Tlačové správy

Srdcové zlyhávanie nie je choroba, ale syndróm

Srdcové zlyhávanie je výsledkom zanedbania iných srdcových ochorení.

Miera prežívania pacientov so srdcovým zlyhávaním je podobná ako pri ra­ko­vi­ne hrubého čreva.

Doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC
Doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC.

Čo je srdcové zlyhávanie a aké sú jeho príčiny? Aké sú hlavné príznaky srdcového zlyhávania? Aké sú možnosti liečby? To je len nie­koľko otázok, ktoré sme sa v rámci 4-týždňového seriálu Odpovede zo srdca za pa­cientov opýtali doc. MUDr. Evy Gonçalvesovej, CSc., prednostky Kar­dio­lo­gickej kli­niky LF UK a NÚSCH, a.s. v Bratislave.

Srdcové zlyhávanie nie je choroba, ale syndróm, ktorý je výsledným stavom iných poškodení srdca. Naj­čas­tej­ším poško­de­ním je vysoký krvný tlak, neliečený alebo nesprávne liečený vysoký krvný tlak, ktorý po rokoch vyústi do ne­ja­kej formy srdcového zlyhávania. Až 90 percent pacientov so srdcovým zlyhávaním má alebo malo artériovú hypertenziu. Druhou naj­čas­tej­šou príčinou, prečo srdce začne zlyhávať je ischemická choroba srdca – upchá­va­nie ciev, infarkt myokardu. So srdcovým zlyhávaním je tiež spojené ochorenie diabetes mellitus.

Na Slovensku žije viac ako 100-tisíc ľudí s diagnózou srdcové zlyhávanie. Vzniká preto, že srdce nedokáže dostatočne pumpovať krv alebo jed­no­du­cho povedané, srdce nedostane do orga­nizmu toľko krvi, koľko pre správnu činnosť potrebuje. A za tým, že srdce nedokáže vykonávať „svoju prácu“ môže byť viac príčin.

„Môže ísť o poruchu srdcového svalu, poruchu elektrického rytmu, poruchu srdcových chlopní a dôvodom môže byť aj prekonaný infarkt,“ hovorí doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc, pred­nostka Kar­dio­lo­gickej kli­niky LF UK a NÚSCH, a.s. v Bra­tislave.

Hlavným príznakom je dýchavičnosť

Podľa jej slov sú príznaky srdcového zlyhávania najmä na za­čiatku veľmi neurčité.

„Väčšinou, keď povieme ľuďom srdcové zlyhávanie, všetci si predstavia, že odpadnú a zomrú, lebo im zlyhá srdce. Nie je to tak, srdcové zlyhávanie je chronický chorobný stav, ktorý sa vyvíja väčšinou veľmi pomaly. Inokedy sa môže prudko prejaviť aj zhoršiť. Už z toho vyplýva, že srdcové zlyhávanie môže byť chronické alebo akútne,“ hovorí doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc.

Základným prejavom srdcového zlyhávanie nie je podľa nej bolesť, ako si veľa ľudí myslí, ale pocit nedostatku vzduchu.

„Pacient ťažko dýcha, má pocit, že sa dusí a nevládze. Na za­čiatku sa tento pocit vyskytuje najmä pri fy­zickej námahe, a neskôr sa tento stav zhoršuje. Pacienti sú dýchaviční aj pri malej námahe. Takže hlavnými príznakmi srdcového zlyhávania sú dýchavica, opuchy dolných končatín v pokro­či­lej­ších štádiách, únava, ne­vý­kon­nosť.“

Aké vyšetrenia vás čakajú?

Pri podozrení na srdcové zlyhávanie je jednou z najdôležitejších súčastí vyšetrenia rozhovor lekára s pacientom. Lekár sa pýta a z od­po­vedí pacienta vie rozpoznať príznaky tohto syndrómu. Na to však treba veľa skúseností a trochu odvahy. Podozrenie sa musí následne potvrdiť testmi.

„Fyzikálne vyšetrenie nemusí ukázať žiadnu abnormalitu, takže potvrdzujúcim vyšetrením je echokardiografia a špecifické laboratórne krvné testy, ktoré nám ukážu, či srdce pracuje vo veľkom strese.“

Typy srdcového zlyhávania

Z pohľadu, ako srdcové zlyhávanie vzniklo sme spomenuli chronické a akútne. Potom sú rôzne typy srdcového zlyhávania podľa toho, čo je jeho podstatou. Tu rozpoznávame dva základné typy.

„Prvému hovoríme systolické, čo veľmi zjednodušene povedané znamená, že srdce je slabé a ne­do­káže vypudiť dostatok krvi, čoho dôsledkom je málo krvi v orga­nizme. Druhý typ srdcového zlyhávania (diastolický), ktorý rozpoznávame teraz oveľa častejšie a je veľmi typický predovšetkým pre staršie ženy, je to, že srdce nie je veľké, nie je zväčšené, je úplne normálne, ale často má zhrubnuté steny a nedokáže sa dobre plniť. Nie je teda problém v tom, že nemá silu vypudiť krv (ako pri systolickom), problémom je tuhosť, kvôli čomu sa dobre neplní. Výsledok je presne ten istý. Množstvo vypudzovanej krvi je malé. Poznáme teda srdcové zlyhávanie systolické s nízkou ejekčnou frakciou alebo srdcové zlyhávanie diastolické. To sú také dva také medzníky a, samozrejme, nič nie je biele a čierne, medzitým je päťdesiat odtieňov šedej,“ hovorí doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc.

Možnosti liečby

Liečba sa odvíja od príčiny.

„Na začiatku sme povedali, že srdcové zlyhávanie je syndróm, ktorý môže byť zapríčinený slabým srdcovým svalom, alebo chlopňami, prípadne ‚elektrikou‘ a často kombináciou týchto príčin. Takže liečba je veľmi individuálna, ale vždy má pacient diétne a režimové opatrenia a každý pacient dostane sadu liekov. A podľa toho, čo je príčinou pacientovho stavu sa stanoví konkrétna liečba.“

Kedysi sa hovorilo, máš slabé srdce, tak odpočívaj. Podľa slov prednostky to teraz už tak nie je. Pacient má síce odpočívať, ale zároveň aj vložiť do svojho dňa nejakú fyzickú aktivitu, dokonca tréningového charakteru. Ďalším stupňom je užívanie liekov a tretí sa volí individuálne podľa profilu ochorenia.

„Extrémne športy do úvahy neprichádzajú, ale ľahké športovanie je žiadané. Samozrejme, všetko závisí od pa­cientovho stavu. Jed­no­značne odpovedať sa dá na to, že v súčasnosti sa pri liečbe chronického srdcového zlyhávania neodporúča pokoj na lôžku. Odporúča sa nejaká forma fyzickej aktivity, a to, aká a koľko závisí od individuálnych charakteristík pacienta a ochorenia.“

Strava musí zohľadňovať špecifiká súčasne bežiacich ochorení

Na otázky súvisiace so stravovaním sa dá všeobecne ťažko odpovedať. Všetko závisí od pacienta. Ak má 140 kilo­gramov a srdcové zlyhávanie, jeho stravovanie bude vyzerať úplne inak ako pri pacientovi s normálnou hmotnosťou.

„Vo všeobecnosti, keď si odmyslíme obéznych ľudí, tak chceme, aby ľudia jedli dobre, zdravo, prijímali veľa bielkovín a nesnažili sa chudnúť, aj keď majú ľahkú nadváhu. Srdcové zlyhávanie sa však vždy spája s nejakým iným ochorením. Artériová hypertenzia má svoje dietetické odporúčania, rovnako aj ľudia s diabetes mellitus či poškodenými obličkami. Z hľadiska srdcového zlyhávania chceme, aby mal pacient vyváženú, ľahko stráviteľnú stravu, pretože aj trávenie potravy zaťažuje srdce, nakombinovanú s určitým diétnym zohľadnením súčasne bežiacich iných ochorení, ktoré tam sú takmer vždy, pretože niečo to srdcové zlyhávanie spôsobilo,“ hovorí doc. MUDr. Eva Gonçalvesová.

Dlhodobý vývoj srdcového zlyhávania

Srdcové zlyhávanie je liečiteľné, ale nie je vyliečiteľné. Ako všetko v medicíne, aj liečba a vývoj srdcového zlyhávania sú veľmi individuálne. Sú pacienti, ktorí pri do­držia­vaní liečby a re­ži­mo­vých opatrení žijú s malými obmedzeniami dlhé roky. A potom sú pacienti, ktorí umierajú v priebehu pol roka.

„Keď sa opýtate na nejaké priemery, tak prežívanie pacienta so srdcovým zlyhávaním je podobné ako u pacienta s ra­ko­vinou hrubého čreva. Tento stav naozaj netreba podceňovať. Realita je však často taká, že keď má človek rakovinu, odloží všetko ostatné bokom a sústredí sa na svoje vyliečenie. Keď mu poviete, že má srdcové zlyhávanie, tak si povie, že má niečo so srdcom, čo sa dá liečiť a neberie to tak vážne. Keby som porovnala tieto dve choroby, je tu ešte jeden veľký rozdiel. Z rakoviny hrubého čreva sa dá vyliečiť, srdcové zlyhávanie sa vyliečiť nedá, dá sa len liečiť. To nie je strašenie, to je na uve­do­me­nie si toho, že keď mám žiť dlhšie a dobre, naozaj musím užívať lieky a podstúpiť zákroky. Vtedy sa u väčšiny pacientov podarí urobiť život dlhší a celkom kvalitný.“

Ako vždy, aj pri srdcovom zlyhávaní je najdôležitejšia prevencia

Začali sme tým, že srdcové zlyhávanie je syndróm, ktorý je výsledným stavom iných poškodení srdca. Najčastejšie sú to artériová hypertenzia, ischemická choroba srdca a cukrovka.

„Keď si uvedomíte tieto tri ochorenia, tak extrémnu úlohu, možno aj naj­dô­le­ži­tej­šiu, zohráva zdravá strava. Taká, ktorá neobsahuje veľa cukru, soli, a úplne vylučuje vy­so­ko­spra­co­va­né potra­viny. Dôležité teda je, vybudovať si vo svojom živote stereotyp konzumácie zdravých, čerstvých potravín a pridať viac pohybu. Nemusíte vyraziť na 100-ki­lo­metrovú túru na bi­cykli každý druhý deň. Stačí, keď každý deň prejdete 8 000 krokov,“ dodáva doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc.

Srdcové zlyhávanie – aké sú jeho príčiny a ako sa lieči? Odpovedá MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc.

Partneri projektu Odpovede zo srdca:

Partneri projektu Odpovede zo srdca

Rozhovor dodala Erika Zimanová z agen­tú­ry Acce­le­rate.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *