Kategórie
O politike

Sen o založení hnutia SEN

Solidarita, ekológia a nenásilie.

Politické hnutie SEN (Solidarita – Ekológia – Nenásilie)
Politické hnutie SEN (Solidarita – Ekológia – Nenásilie).

Rektor Akadémie médií doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. má sen. Politický sen. Zbiera podpisy na založenie politického hnutia SEN (Solidarita – Ekológia – Nenásilie).

Eduard Chmelár na svojej FB stránke to zdôvodňuje takto:

„Mám svoj vlastný sen o modernej krajine, do ktorej by sa vrátilo šťastie ako hodnota, ktorá by dala príležitosť všetkým jej obyvateľom bez rozdielu a ktorá by do pojmu vlastenectvo zahrnula dôslednú ochranu bohatstva našich prírodných zdrojov. Potom ma mnohí z vás vyzvali, aby som nesníval, ale už konečne konal…“

17. júla 2015 sa začal zber podpisov na založenie politického hnutia SEN. Snom hnutia SEN je okrem iného vybudovať moderný štát postavený na sociálnych, environ­mentálnych a mierových princípoch; a vybudovať štát, v ktorom sa snúbia tri veľké hodnoty: solidarita, ekológia a nenásilie.

V článku SEN o Slovensku uvádzajú:

„Vráťme štátu nakradnuté majetky, dajme ľuďom viac moci a prostriedkov na ovplyvňovanie ich vlastných životov a spečaťme toto úsilie novou ústavou schválenou občanmi v referende.“

Eduard Chmelár sa obracia na občanov, ktorí majú záujem pomôcť so zberom podpisov, aby napísali na e-mailovú adresu (tá je už neplatná). Petičný hárok a pravidlá zbierania podpisov sa dali v roku 2015 nájsť na webovej stránke www.hnutie-sen.sk (Petičné podklady).

Medzi témami hnutia SEN je (okrem iného):

Solidarita

Zvýšenie platov učiteľov, vedeckých a výskumných pracovníkov o 50 %.

Zrušenie zdravotných poisťovní a zavedenie jednotnej zdravotnej dane.

Zrušenie druhého dôchodkového piliera ako pyramídovej hry.

Zoštátnenie firiem v odvetviach strategických pre rozvoj krajiny ako sú energetika, tele­komunikácie a doprava s cieľom posilniť služby vo verejnom záujme a súkromné zisky presmerovať do štátneho rozpočtu.

Dôsledná odluka cirkví od štátu.

Ekológia

Ekologická daňová reforma (vyššie zdaňovanie energetických a materiálnych vstupov, nižšie zdaňovanie práce).

Zachovanie a zvýšenie potravinovej bezpečnosti, a to aj rozvojom záhradkárstva, drobnochovu a sadov na verejných pozemkoch v okolí miest a obcí.

Tvorba zelených pracovných miest a podpora zelených sociálnych podnikov.

Nenásilie

Na úrovni EÚ iniciovať rozpustenie NATO ako neefektívnej, predraženej, militaristickej a historicky prekonanej štruktúry; a vytvorenie jednotnej európskej armády zameranej na terito­riálnu obranu územia Európskej únie.

Odmietnutie všetkých dohôd, ktoré brzdia tak ekonomický, sociálny a environ­mentálny rozvoj EÚ, ako aj politické zjednotenie Európy – ako je TTIP, TISA, NATO.

Dôsledné uplatňovanie princípov Deklarácie OSN o kultúre mieru a nenásilia v praxi, a zavedenie výchovy ku kultúre mieru a nenásilia do učebných osnov.

Boj proti neofašizmu a všetkým formám politického extrémizmu, vrátane domáceho násilia.

Hnutie SEN

Prípravný výbor:

  • doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD. (splnomocnenec prípravného výboru), Esterhá­zyovcov 713/8, 924 00 Galanta
  • Natália Vaňová, Kalinčiakova 44, 963 01 Krupina
  • Ing. Michal Feik, Horná 1, 831 52 Bratislava

Poštová adresa: SEN, Pražská 11, 811 04 Bratislava.

Archív:

SEN o Slovensku
SEN o Slovensku.
Petičné podklady
Petičné podklady.
Podpisový hárok
Podpisový hárok.
Aktuality
Aktuality.

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 18. 7. 2015.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *