Kategórie
Tlačové správy

Ženy v Banskobystrickom kraji sa vydávať nechcú

Ženy v Nitrianskom kraji ovdoveli.

Štatistika je vážna veda, bez ktorej neexistuje pokrok v mnohých oblastiach. Ale humor je soľou života a štatistici sú veľmi vzdelaní ľudia, ktorí zmysel pre humor majú. Tak nám dovoľte, aby sme vám pri príležitosti dňa žien, ktorý je 8. marca, priniesli štatistiku o našich ženách trochu inak. Berte to ako náš darček všetkým úžasným ženám na Slovensku. Čo región, to jedinečné ženy. Pokračujeme ženami z Banskobystrického a Nitrianskeho kraja.

SODB 2021

Len nie manželstvo! Aj takto by sa dali charakterizovať ženy v Banskobystrickom kraji. Zo všetkých žien z Banskobystrického kraja (321 448) je vydatých iba 117 535 (36,6 %). Ide o najnižší podiel zo všetkých krajov SR. Slobodných žien je v Banskobystrickom kraji 128 503 (40,0 %), rozvedených žien je tu 33 524 (10,4 %) a vdov 41 508 (12,9 %). Aj v tomto kraji ženy radi študujú, i keď o niečo menej ako inde na Slovensku.

Vysokoškolsky vzdelaných žien v Banskobystrickom kraji je takmer 56 000 (55 976). Zo všetkých krajov Slovenskej republiky ide o najnižší podiel. Ženy v Banskobystrickom kraji sú zrelé. Aj tu žije viac senioriek nad 65 rokov ako detí do 14 rokov. V Banskobystrickom kraji majú ženy priemerný vek 43,8 roka.

Ženy v Nitrianskom kraji o svojich manželov prišli. Žije tu 347 300 žien a z hľadiska rodinného stavu je v kraji najvyšší podiel vdov zo všetkých krajov SR. Celkový počet v dov v Nitrianskom kraji je 46 513 (13,4 %). Ženy v Nitrianskom kraji sú tiež múdre a vzdelané. Pri pohľade na vzdelanie žien z Nitrianskeho kraja na základe výsledkov SODB 2021 sme zistili, že vysokoškolským vzdelaním tu disponuje 62 081 žien, čo z celkového počtu žien žijúcich v Nitrianskom kraji predstavuje podiel 17,9 %. Vekom patria medzi zrelšie dámy. Tie tvoria až 22,0 %. Priemerný vek žien je tu 44,7 roka.

V tomto kraji je najnižší podiel žien patriacich do vekovej skupiny do 14 rokov a najvyšším podielom žien patriacich k seniorkám nad 65 rokov.


Autorka: Jasmína Stauder, Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *