Kategórie
Humanizmus

Homosexuálni kresťania a humanisti

O občianskom združení a komunite LGBT+ kresťanov a kresťaniek na Slovensku.

„Sme kresťania s inou než väčšinovou sexuálnou orientáciou, prípadne rodovou identitou (LGBT+).“

Takto začína občianske združenie SIGNUM – Dúhoví kresťania hovoriť o svojom združení.

„Najnovšie sa stretávame pod značkou SIGNUM, ale môžete nás poznať z minulosti aj ako spoločenstvo GayChristians Slovakia (GCS).“

„Ako neformálne združenie sme sa v roku 2017 stali zakladajúcim členom Svetovej siete dúhových katolíkov (Global Network of Rainbow Catholics; GNRC) a v roku 2018 sme vstúpili do Európskeho fóra kresťanských LGBT skupín (The European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups; EF), a tým sa začlenili do širšej rodiny podobných skupín po celom svete. Členstvo v týchto nadnárodných organizáciách nám dáva istotu ideového ukotvenia a veľa nových možností vzdelávať sa, cestovať, zúčastňovať sa konferencií a spoznávať našich zahraničných LGBT+ bratov a sestry vo viere.“

Naše hodnotové zásady

  1. Sme presvedčení, že naša sexualita je Bohom daný, vzácny a požehnaný dar, ktorý možno v zodpovednej slobode a vernej partnerskej láske užívať.
  2. Viera aj sexuálna orientácia sa bez rozdielov prejavujú naprieč krajinami, farbou pleti, pohlavím a rodom, vekom či konfesiami, a preto sme inkluzívni a v rámci kresťanstva ekumenickí.
  3. Odmietame liečenie či terapeutické postupy smerujúce k zmene alebo potlačeniu sexuálnej orientácie a nepovažujeme ju len za akýsi sklon, cítenie alebo dočasný stav.

Toľko o združení SIGNUM – Dúhoví kresťania.

Na svete žijú aj homosexuáli (LGBT+), ktorí sú humanisti.

Napríklad Gay and Lesbian Humanist Association (GALHA).

LGBT Humanists (London, United Kingdom)
Zdroj fotografie: Meetup; London LGBT Humanists (London, United Kingdom).

Na Wikipédii som našiel túto zmienku:

« La Gay and Lesbian Humanist Association (GALHA) ou Galha LGBT Humanists est une association fondée au Royaume-Uni en 1979, initialement sous le nom de Gay Humanists Group. L’association milite pour l’égalité des droits minorités lesbiennes, gays, bisexeuelles et transgenres (LGBT), pour les droits de l’homme et l’humanisme.

Depuis l’été 2012, l’association est membre officielle de la British Humanist Association. Par ailleurs, Galha est affiliée à l’Union internationale humaniste et éthique (IHEU) et à Amnesty International. Sa directrice actuelle est Adam Knowles. »

V približnom preklade:

„Gay and Lesbian Humanist Association (GALHA) alebo Galha LGBT Humanists je združenie založené v Spojenom kráľovstve v roku 1979, pôvodne pod názvom Gay Humanists Group. Asociácia vedie kampaň za rovnaké práva lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových (LGBT) menšín, za ľudské práva a humanizmus. Od leta 2012 je združenie oficiálnym členom Britskej humanistickej asociácie. Okrem toho je Galha pridružená k Medzinárodnej humanistickej a etickej únii (IHEU) a Amnesty International. Jej súčasným riaditeľom je Adam Knowles.“

Poznámka: IHEU sa už nazýva Humanists International. Humanists UK je prevádzkový názov Britskej humanistickej asociácie.


Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *