Kategórie
Tlačové správy

AURES Holdings v novembri prekonal svoj vlaňajší celoročný predajný výsledok

AAA AUTO v tomto roku už predalo 92 000 vozidiel, do konca roku sa chce priblížiť k číslu sto­ti­síc.

Skupina AURES Holdings

Spoločnosť AURES Holdings, naj­väčší obchodník s ojaz­de­nými a zá­nov­nými vozidlami v strednej Európe, za 11 mesiacov tohto roku predala už vyše 92-tisíc áut.

Týmto dosiahla svoj doposiaľ najlepší predajný výsledok v jednom roku za 31 rokov svojho pô­so­be­nia na trhu. Zároveň tak už o nie­koľko tisíc vozidiel prekonala cel­kový predaj v roku 2022, ktorý bol tiež rekordný. Vďaka týmto predajným výsledkom spo­loč­nosť so znač­kami AAA AUTO a Mo­to­tech­na odhaduje, že sa jej cel­kový počet predaných áut v tomto roku priblíži až ku psy­cho­lo­gic­kej hra­nici 100-tisíc kusov.

„Doterajšie výsledky predajov za 11 mesiacov tohto roku sú pre nás zatiaľ naj­lep­šie v našej trid­sať­je­den­roč­nej histórii. Už 18. novembra sme prekonali mi­nu­lo­ročný ce­lo­roč­ný predajný rekord a k dnešnému dňu sme v skupine za tento rok predali už vyše 92-tisíc vozidiel. Ku koncu decembra sa tak dosta­ne­me na takmer 100-tisíc predaných áut. K týmto rekordným výsledkom významne prispela naša postupná expanzia v Poľsku, ktorá me­dzi­ročne viedla k zvý­šeniu tamojších predajov o štvrtinu, na 23-tisíc auto­mo­bi­lov. Poľsko si tak upev­nilo pozíciu nášho druhého naj­úspeš­nej­šieho trhu,“ uviedla Karolína Topolová, ge­ne­rálna ria­di­teľ­ka a pred­sed­níč­ka pred­sta­ven­stva spo­loč­nosti AURES Holdings.

Už v lete skupina dosiahla celkový počet troch miliónov zákazníkov, ktorým za 31 rokov svojej existencie predala alebo od ktorých vykúpila auto­mo­bil. Sku­pina mo­men­tálne pre­dáva až 290 vozidiel denne. Naj­viac áut za mesiac tento rok spo­loč­nosť pre­dala v au­guste, a to 8 900 kusov.

Najpredávanejšie vozidlá v sieti AAA AUTO a Mototechna v roku 2023
Najpredávanejšie vozidlá v sieti AAA AUTO a Mo­to­tech­na v roku 2023.

K vysokým predajom v novembri prispela aj zľa­vová akcia Black Friday, pri ktorej AURES Holdings v sieti AAA AUTO a Mo­to­tech­na zlacnil viac než 600 áut.


Autorka: Dominika Brindžáková, AURES Holdings.

Správu dodal Michal Račko z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *