Kategórie
Zošity humanistov

Umenie, pravda a politika

Tento text je prednáška, ktorú chorý dramatik a básnik poslal Nobelovej nadácii na video­zázname, aby ju pred­niesli pri odovzdá­vaní ceny Švédskej akadémie v jeho neprí­tom­nosti, čo sa stalo 7. de­cem­bra v Börssalen. Lekári mu zakázali ísť do Štok­holmu prevziať cenu spojenú so sumou 720 000?

Kategórie
Zošity humanistov

Podvod: „Nobelova“ cena za ekonómiu

Nezvyčajná hádka otriasla slávnostnou tlmenou atmosférou odovzdávania Nobelových cien.

Kategórie
Adam Roman Antológia z diel iných autorov

Veda a náboženstvo

V kategórii Antológia z diel iných autorov

Albert Einstein (1941)

Kategórie
Adam Roman Humanizmus Knihy

Antológia moderného ateizmu

Zostavili: Adam Roman, Rastislav Škoda

Niektoré z prekladov uverejnených na tejto stránke vyšli knižne 31. augusta 2005 pod názvom: Antológia moderného ateizmu.