Kategórie
Tlačové správy

Centrá pre deti a rodiny môžu v rámci Vianočného projektu Nadácie Volkswagen Slovakia získať automobil

Hviezdne auto.

Kategórie
Tlačové správy

Projekt Chcem (sa) učiť nemčinu umožnil inovatívne vzdelávanie nemeckého jazyka viac ako 500 študentom

 • Cieľom projektu je podpora motivácie k štúdiu cudzieho jazyka
 • Projektu sa zúčastnili aj vysokoškolskí študenti – budúci učitelia
 • Interaktívne formy učenia bolo možné aplikovať aj do online priestoru
Kategórie
Tlačové správy

Stoličkový výťah sprístupní základnú školu deťom s pohybovým obmedzením

 • Nadácia Volkswagen Slovakia slávnostne odovzdala stoličkový výťah Základnej škole Prokofievova v Bratislave
 • Za 2 roky venovala viac ako 50 000 eur na inštaláciu šiestich stoličkových výťahov v základných školách po celom Slovensku
 • Debarierizácia priestorov okrem iného umožňuje žiakom so znevýhodnením navštevovať školy v mieste ich bydliska
Kategórie
Humanizmus

Rok s pandémiou – ľudia kontaktujú linky pomoci až trojnásobne viac

 • Ľudia hľadali pomoc vo vzťahových problémoch, pri depresiách, osamelosti i po strate blízkych
 • Z kapacitných dôvodov linky dokážu vybaviť len polovicu prichádzajúcich kontaktov a žiadajú o systémovú finančnú pomoc od štátu
 • O aktuálnej situácii a potrebách sa rozprávali v rámci iniciatívy Nadácie Volkswagen Slovakia „Linky podpory“
Kategórie
Humanizmus Tlačové správy

Krízové linky zažívajú enormný nárast volaní

Nadácia Volkswagen Slovakia ich podporila sumou 45-tisíc eur.

Kategórie
Tlačové správy

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila v roku 2020 zraniteľné skupiny i vzdelávanie sumou 1,7 milióna eur

 • Trištvrte milióna na podporu ľudí so znevýhodnením
 • Špeciálna pomoc počas pandémie v hodnote 241-tisíc eur pre najohrozenejšie skupinú
 • 484 podporených projektov na celom Slovensku