Kategórie
Humanizmus Tlačové správy

Krízové linky zažívajú enormný nárast volaní

Nadácia Volkswagen Slovakia ich podporila sumou 45-tisíc eur.

 • Podpora pre 4 celoslovenské telefonické a online linky podpory.
 • Od začiatku pandémie hlásia linky dôvery až 200% nárast kontaktov od ľudí hľadajúcich pomoc.
 • Celkovo v roku 2020 pomohli vo viac ako 170-tisíc prípadoch.

V roku 2020 pandémia zasiahla do životov ľudí a spolu s hrozbou ochorenia či existenčných problémov so sebou priniesla strach z neznámeho a elimináciu bežného kontaktu s druhými ľuďmi. Náhla zmena a stres už rok negatívne pôsobia na jednotlivcov i celé rodiny. Našťastie existujú organizácie, ktoré poskytujú neustálu odbornú dôvernú pomoc pri zvládaní kríz a zachraňujú tak ľudské životy. Práve nim Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK) venovala 45-tisíc eur v rámci špeciálnej výzvy Linky podpory.

Finančnú pomoc získali 4 celoslovenské linky:

 • Krízová linka pomoci (OZ IPčko) – 14 857 eur
 • Linka pomoci obetiam násilia (OZ Pomoc obetiam násilia) – 13 070 eur
 • Linka detskej istoty (Linka detskej istoty, n.o.) – 9 523 eur
 • Linka dôvery Nezábudka (OZ Liga za duševné zdravie) – 7 550 eur

„Vnímame, že o pomoc volá stále viac ľudí. Téma bezpečia, duševného zdravia a pomoci z akútnej krízy na nás doliehala z rôznych strán. Preto sme sa rozhodli podporiť linky, ktoré sú často jediným záchranným kolesom, ku ktorému sa ľudia či deti v kríze vedia dostať,“ vysvetľuje Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie VW SK.

A dodala:

„Veríme, že vďaka našej finančnej podpore budú linky schopné navýšiť kapacity, či zabezpečiť svoj chod, aby mohli pomáhať počas celého náročného roka, ktorý je pred nami.“

Aj za bežných podmienok sú podporné linky neustále vyťažené a finančne aj personálne poddimenzované. Ich tímy sú zložené z rôznych pomáhajúcich profesií a oblastí – psychológie, sociálnej práce, liečebnej a špeciálnej pedagogiky, ale aj práva. Svojim klientom poskytujú odborné poradenstvo, prvý kontakt a podpornú komunikáciu, ale aj krízovú intervenciu. Niektoré z nich, ako napríklad Linka pomoci obetiam násilia, aj právne služby a poradenstvo pri riešení praktických vecí spojených s akútnou situáciou (zabezpečenie chráneného bývania, starostlivosti o deti, staršie odkázané osoby a pod).

Ako pandémia ovplyvnila dopyt po linkách podpory

Od začiatku pandémie sa dopyt po ich službách násobne zvýšil. Linka detskej istoty pre deti a mladých hneď v marci 2020 zaevidovala až 85% nárast kontaktov oproti mesiacu február 2020. Za celý rok 2020 zaznamenala až 111 713 kontaktov a z kapacitných dôvodov zároveň nedokázala prijať denne ďalších 100 až 300 kontaktov od ľudí hľadajúcich pomoc. Krízová linka IPčko riešila za celý rok trojnásobok prípadov v porovnaní s predošlými rokmi. Zrealizovala celkovo vyše 52-tisíc pomáhajúcich komunikácií s ľuďmi v ťažkostiach a v kríze – z kapacitných dôvodov a enormnej vyťaženosti služby však súčasne nemohla prijať až 60-tisíc žiadostí o pomoc.

Podľa Linky dôvery Nezábudka ľudia najčastejšie riešia problémy v rodinách a vzťahoch, depresívne stavy a zhoršenie stavu už liečených ľudí s psychiatrickou diagnózou, ako aj pomoc pre priateľa či príbuzného bojujúceho so závislosťou. Pribudli úzkostné stavy spojené s pandémiou, ako aj strach ľudí, ktorí sa vírusom nakazili. Stále viac prichádzajú kontakty od ľudí po strate blízkych a ľudí, ktorí zažívajú stres v ekonomicky ťažkej situácii.

„Pandémia len zdôraznila dôležité miesto nonstop liniek psychologicko – sociálnej pomoci v celkovej sieti služieb pomoci obyvateľom. Vážime si, že v čase, kedy zažívame enormný nárast kontaktov od ľudí, na ktorých duševné zdravie doliehajú dôsledky pandémie, v čase, kedy vieme, že nestíhame zachytávať všetky prichádzajúce žiadosti a potrebujeme rozširovať kapacitu, prišla Nadácia VW SK ako empatický partner a podala nám pomocnú ruku. Toto gesto solidarity vo forme finančnej podpory a šírenia povedomia o službe liniek my dokážeme ďalej premieňať na veľmi konkrétnu, dostupnú, bezplatnú odbornú pomoc ľuďom. Sme tu naďalej na emailovej aj telefonickej poradni pre všetkých, ktorí hľadajú pomoc a bezpečný priestor pre dôverný rozhovor s odborníkom,“ uviedla Alexandra Dzureková z Ligy za duševné zdravie.

„V ostatnom období OZ Pomoc obetiam násilia (PON) zaznamenáva značný nárast klientov, ktorí sú obeťami domáceho násilia, na čom má nemalý podiel epidémia koronavírusu, ktorá prehlbuje sociálne nerovnosti a výrazne zhoršuje situáciu mnohých zraniteľných a vylúčených skupín. Medzi tie najzraniteľnejšie patria ženy a ich deti, ale aj seniori,“ vysvetľuje Iveta Schusterová, štatutárna zástupkyňa združenia.

Z intervencií, ktoré poskytli poradne PON v jednotlivých krajských mestách v roku 2020, boli až 68 % obete domáceho násilia. V porovnaní s rokom 2019 ide o to nárast zaznamenaného domáceho násilia o 9 %.

„Krízová intervencia a akútna psychosociálna pomoc v koronavírovej pandémii nás naučila pomáhať obetiam násilia trochu inak a musím priznať, že dištančná pomoc našim klientom je v tomto čase náročnejšia. Už teraz vieme, že bude potrebné zriadiť viac telefónnych liniek, pretože poradenstvo on-line je dnes veľmi žiadané a vyzerá, že je to v týchto sociálne izolovaných časoch dobrá cesta. Pretože pomoc on-line umožňuje voľbu komunikácie, či to bude videohovor, chat či klasické poradenstvo cez telefón. Tiež je zjavné, že telefonické intervencie sú flexibilnejšie a v niektorých prípadoch menej časovo náročné a priestorovo neobmedzené. Našou úlohou je pomáhať iným v ťažkých životných situáciách, krízach. Je to pre nás – pracovníkov i dobrovoľníkov v PON – viac o poslaní ‚byť na blízku‘, ako len o strohej odbornej pomoci. Získaný finančný príspevok nám dáva priestor na väčší rozmach i doplnenie našich aktivít v tejto hlboko ľudskej zmysluplnej činnosti pre lepší, spravodlivejší život.“

Projekt Linky podpory

Cieľom projektu Linky podpory bola finančná pomoc, ako aj šírenie povedomia o dôležitosti a nenahraditeľnosti liniek. Nadácia VW SK sa preto rozhodla o kombinované rozdelenie financií v celkovej hodnote 45 000 eur. Každá z vybraných organizácií, ktoré prešli grantovým kolom, získala na základe svojho projektu 5 000 eur. O prerozdelení ďalších 25 000 eur rozhodla verejnosť.

Súčasťou projektu Linky podpory bola aj informačná kampaň na sociálnych sieťach Nadácie VW SK, zameraná na predstavenie jednotlivých liniek a priblíženie ich činnosti, ako aj zdieľanie kontaktov, na ktorých môžu ľudia nájsť pomoc v ťažkých chvíľach.

„V pretrvávajúcom období pandémie je našim cieľom poskytnúť psychologickú pomoc a podporu čo najvyššiemu počtu ľudí v náročných životných situáciách, ktorí sa na nás každodenne obracajú. Napriek tomu, že denne SME TU, na našich linkách dôvery, pre takmer dve stovky ľudí, približne rovnaký počet kontaktov sa nám nepodarí prijať,“ hovorí psychologička Dominika Rajznerová z OZ Ipčko.

„Tešíme sa, že vďaka podpore z Nadácie VW SK môžeme rozšíriť náš tím psychológov a sociálnych pracovníkov na linky dôvery IPčko.sk, Krízová linka pomoci a Dobrá linka, poskytnúť im rozsiahle odborné vzdelávanie a supervíziu. Diskrétnu, bezplatnú a nonstop dostupnú psychologickú a krízovú pomoc totiž považujeme za kľúčovú v zmiernení dopadov pandémie COVID-19 na duševné zdravie a je nám cťou, že v šírení posolstva o dôležitosti našej vízie máme oporu.“

„Pri dištančnej forme komunikácie a poradenstva, či už prostredníctvom telefónu, četu alebo emailu, je kľúčová práve jeho ľahká dostupnosť, nepretržitá prevádzka a bezplatnosť služieb, ktoré zabezpečujú deťom a mladým ľuďom možnosť veľmi rýchlo sa skontaktovať s odborníkmi, ktorí sú pripravení ich prijať a vypočuť a spolu s nimi hľadať možnosti riešenia problémov a poskytnúť im relevantné informácie. Anonymita vytvára bezpečné prostredie, kde dieťa či mladý človek môže bez obáv rozprávať o svojich problémoch a môže sa zdôveriť aj s veľmi citlivými a tabuizovanými témami. Posolstvo Linky detskej istoty pre deti a mladých ľudí je jasne zadefinované – sme tu pre vás vždy, keď to potrebujete. 24/7 NON-STOP, BEZPLATNE, ANONYMNE, PRE CELÉ SLOVENSKO,“ hovorí za Linku detskej istoty Táňa Ivanič Rybanská.


Kde hľadať pomoc? Kontakty na linky:

www.krizovalinkapomoci.sk

 • nonstop telefonická poradňa: 0800 500 300
 • e-mailová poradňa: poradna@ipcko.sk
 • online chatová poradňa

www.ldi.sk

 • nonstop linka pre deti a mládež: 116 111
 • e-mailová poradňa: potrebujem@pomoc.sk
 • online chatová poradňa

www.linkanezabudka.sk

 • nonstop telefonická poradňa: 0800 800 566
 • e-mailová poradňa (e-mailové adresy konkrétnych psychológov priamo na stránke)

www.pomocobetiam.sk

 • nonstop linka pomoci obetiam: 0850 111 321

O Nadácii Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už trinásť rokov aktívne premieta idey spoločenskej zodpovednosti Volkswagen Slovakia do praxe. Systematicky a dlhodobo vytvára stabilné zázemie pre podporu tretieho sektora a školských inštitúcií vo všetkých regiónoch Slovenska. Jej víziou je, aby malo každé dieťa prístup k možnostiam na svoj individuálny rozvoj a vzdelávanie. Angažuje sa najmä v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, podporuje inovatívne formy výučby nemeckého jazyka a vzdelávanie budúcich učiteľov a poskytuje pomoc rodinám zamestnancov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *