Kategórie
Humanizmus

Rok s pandémiou – ľudia kontaktujú linky pomoci až trojnásobne viac

 • Ľudia hľadali pomoc vo vzťahových problémoch, pri depresiách, osamelosti i po strate blízkych
 • Z kapacitných dôvodov linky dokážu vybaviť len polovicu prichádzajúcich kontaktov a žiadajú o systémovú finančnú pomoc od štátu
 • O aktuálnej situácii a potrebách sa rozprávali v rámci iniciatívy Nadácie Volkswagen Slovakia „Linky podpory“

Denne poskytujú pomoc a podporu pre stovky ľudí naprieč celým Slovenskom – dôverne, anonymne, bezpečne a nonstop. Po krízovom roku sú ich služby pre zmiernenie dopadov pandémie kľúčové. Na zvýšenie dopytu o 200 % reagovali rozšírením tímov i novými projektmi, čo dokázali najmä vďaka podpore firemných darcov a nadácií. Zástupcovia 5 liniek pomoci analyzovali rok s pandémiou v kontexte duševného zdravia v online diskusii Nadácie Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK).

Online stretnutie Liniek pomoci
Online stretnutie Liniek pomoci.

Diskusia sa uskutočnila v rámci iniciatívy Linky podpory, ktorou Nadácia VW SK zareagovala na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou.

„Vnímali sme rastúcu potrebu pomoci v oblasti duševného zdravia a rozhodli sme sa podporiť linky, ktoré zabezpečujú jej dostupnosť,“ uviedla Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie VW SK.

Prostredníctvom grantovej výzvy Nadácia VW SK rozdelila 45 000 eur pre 4 celoslovenské linky a ďalej pokračuje v informačnej kampani. Jej súčasťou bol aj bezplatný webinár „Ako (si) pomôcť, keď nevládzem ďalej?“, počas ktorého zástupcovia liniek priblížili možnosti pomoci, ako aj svoju činnosť širokej verejnosti.

Témy kontaktov na linky pomoci

„Na Linku dôvery Nezábudka sa ľudia dlhodobo najčastejšie obracajú so vzťahovými problémami – v rodine, v partnerských vzťahoch i práci, ako aj ľudia zažívajúci depresívne a úzkostné stavy. Môže ísť napríklad o pocity smútku, bezvýchodiskovosti, osamelosť i vyhorenie. Koronakríza túto problematiku ešte zintenzívnila,“ približuje Alexandra Dzureková z Ligy za duševné zdravie.

„V súčasnom období stúpol počet kontaktov ľudí po strate blízkych a ľudí v existenčnom strese v dôsledku ekonomických dopadov.“

Tím poradcov OZ IPčko počas roka riešil viac ako 8 000 kontaktov s myšlienkami na samovraždu a viac ako 3 000 suicidálnych pokusov. Často išlo o mladých ľudí.

„Sme im nablízku a sme tu pre nich, aby s týmito pocitmi a myšlienkami neboli osamelí,“ hovorí Marek Madro, zakladateľ združenia.

Najskúsenejší poradcovia vytvorili Krízový intervenčný tím, ktorý funguje výjazdovo pri tých najťažších situáciách. Ako odpoveď na krízové situácie spojené s pandémiou vznikla Krízová linka pomoci. Psychologickú podporu na nej často hľadajú aj zdravotníci, ktorí sú vyčerpaní z extrémne náročnej práce a sú v akútnej kríze. Počas pandémie spustilo IPčko aj projekt Dobrá linka, kde poskytujú aj poradenstvo pre ľudí so zdravotným znevýhodnením v posunkovom jazyku.

Dištančné telefonické a online poradenstvo (chat, e-mail) odstraňuje mnohé z bariér, ktoré bránia ľuďom vyhľadať pomoc.

„Nás to zaväzuje zabezpečiť prevádzku za každých okolností tak, aby sa mali deti a mladí ľudia na koho obrátiť, 24/7. Zdôverujú sa nám so smútkom po strate blízkej osoby, rozvodom rodičov, násilím v rodine, zneužívaním, šikanou a kyberšikanou, závislosťami, nešťastnou láskou, i keď sú zmätené z niečoho, čo vidia v televízii či filme,“ približuje svet Linky detskej istoty Táňa Ivanič Rybanská.

Denne prijmú priemerne 270 kontaktov.

Na Slovensku existuje aj špeciálna Rovesnícka poradňa, ktorú ponúka Linka detskej dôvery okrem „tradičných“ komunikačných platforiem. Funguje ako otvorené diskusné fórum pod záštitou vyškolených rovesníckych poradcov z radov študentov katedry sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach, s ktorou má linka v rámci SR unikátnu spoluprácu.

„Počet kontaktov v Rovesníckej poradni počas pandémie vzrástol o 95 %; zaznamenali sme nárast v oblasti rodinných vzťahov a rodinného násilia. Problémy pritom nie sú iné oproti nepandemickej situácii, ale sú závažnejšie,“ hovorí Soňa Lovašová, podpredsedníčka OZ Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka.

„Po obnovení školskej dochádzky očakávame nárast problémov v tejto oblasti spôsobený napríklad rôznou úrovňou dištančného vzdelávania a nárokov učiteľov, ako aj veľkou zmenou v návrate do sociálnych skupín,“ doplnila predikciu.

Zvýšený nárast klientov očakáva aj Linka pomoci obetiam násilia. Až 68 % kontaktov v roku 2020 bolo spojených s témou domáceho násilia, v rôznych formách.

„Najzraniteľnejšou skupinou sú ženy, deti a starí ľudia,“ uvádza Iveta Schusterová, riaditeľka OZ Pomoc obetiam násilia.

Špecifickou situáciou, ktorú priniesla pandémia, bolo zanedbávanie starostlivosti o seniorov, o ktorých sa mali starať ich deti – ľudia v produktívnom veku, preťažení zmenenými pracovnými podmienkami a homeschoolingom.

Financovanie liniek

„Pandémia priniesla zmenu v myslení, kedy sa riešenie duševného zdravia stalo akútnou otázkou. Táto zmena súvisí s odpoveďou na otázku, kto má zabezpečiť, aby sa ľuďom takáto pomoc dostávala. Sme presvedčení, že je to úlohou štátu – cez vlastné linky i cez podporu doteraz existujúcich liniek pod občianskymi zduženiami,“ otvára Andrej Vršanský z Ligy za duševné zdravie otázku financovania.

Z plánovanej dotácie 500 000 eur na polročné fungovanie pre novovznikajúcu Národnú linku pre duševné zdravie by podľa neho, aj vďaka iným ako štátnym zdrojom, mohli celý rok pôsobiť všetky linky zúčastnené na tlačovej konferencii, pokrývajúce široké spektrum tém a klientov.

„Denne nám klientov prepájajú aj štátne záchranné systémy, z liniek 112, 155 a 158. Na rozdiel od nich však nemáme plné financovanie, hoci dopĺňame a suplujeme činnosť štátu,“ doplnil Marek Madro z OZ IPčko.

Systematické riešenie zo strany štátu, ktoré by popri zriadení národnej linky zabezpečilo aj základnú prevádzku aktuálne pôsobiacich liniek, považujú za kľúčové aj ostatné zúčastnené organizácie. Každá bojuje s poddimenzovaným tímom, pričom koronakríza túto situáciu ešte zhoršila rapídnym nárastom kontaktov.

„Boj liniek o prežitie znamená, že linky musia venovať stále viac času zháňaniu základných financií na úkor toho, aby rozširovali svoje služby v prospech klientov, ktorí to potrebujú,“ upozornila Táňa Ivanič Rybanská z Linky detskej istoty.

V roku 2020 linky spoločne riešili viac ako 170-tisíc kontaktov od ľudí hľadajúcich pomoc a podporu. Ešte väčší počet však nemohli prijať a preto žiadajú pomoc, aby mohli ďalej pomáhať.

Kde hľadať pomoc? Kontakty na linky:

• www.krizovalinkapomoci.sk

 • nonstop telefonická poradňa: 0800 500 333
 • e-mailová poradňa: poradna@ipcko.sk
 • online chatová poradňa
Krízová linka pomoci
Krízová linka pomoci.

• www.ldi.sk

 • nonstop linka pre deti a mládež: 116 111
 • e-mailová poradňa: potrebujem@pomoc.sk
 • online chatová poradňa
Linka detskej istoty
Linka detskej istoty.

• www.linkanezabudka.sk

 • nonstop telefonická poradňa: 0800 800 566
 • e-mailová poradňa (e-mailové adresy konkrétnych psychológov priamo na stránke)
Linka dôvery Nezábudka
Linka dôvery Nezábudka.

• www.pomocobetiam.sk

• www.linkadeti.sk

 • rovesnícka poradňa – Linka detskej istoty
 • telefonická poradňa: 0907 401 749
 • online chatová poradňa
 • e-mail: odkazy@linkadeti.sk
 • skype: linkadeti

O Nadácii Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už trinásť rokov aktívne premieta idey spoločenskej zodpovednosti Volkswagen Slovakia do praxe. Systematicky a dlhodobo vytvára stabilné zázemie pre podporu tretieho sektora a školských inštitúcií vo všetkých regiónoch Slovenska. Jej víziou je, aby malo každé dieťa prístup k možnostiam na svoj individuálny rozvoj a vzdelávanie. Angažuje sa najmä v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, podporuje inovatívne formy výučby nemeckého jazyka a vzdelávanie budúcich učiteľov a poskytuje pomoc rodinám zamestnancov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *