Kategórie
Humanizmus

Linky pomoci apelujú, aby ľudia nezostávali so svojimi ťažkosťami sami a kontaktovali blízkych, či odborníkov

  • Vianočné obdobie a záver roka bývajú pre mnoho ľudí spojené so zvýšenou stresovou záťažou

  • Odborníci zdôrazňujú význam pomoci, ktorá je dostupná nonstop, bezplatne, dôverne a anonymne

  • Linky pomoci zároveň potrebujú podporu, aby zvládli zvyšujúci sa nárast kontaktov, znásobený pandémiou

Linka detskej istoty

Zvýšený nápor na linky pomoci je každý rok súčasťou obdobia okolo Vianoc a Silvestra, kedy mnoho ľudí zažíva stres z príprav, bilancovania, očakávaní okolia, pričom kulminuje aj únava z celého roka. Psychológovia zároveň upozorňujú na negatívny vplyv dlhotrvajúcej pandémie na duševné zdravie, ktorá tieto javy zhoršuje. Práve pred blížiacimi sa sviatkami je preto potrebné hovoriť o tom, že pomoc existuje.

Akútnymi problémami (nielen) v období Vianoc, s ktorými sa stretávajú psychológovia na linkách pomoci, sú osamelosť, vzťahové problémy spojené so strachom v rodinách, v ktorých je prítomný alkohol a iné závislosti, násilie, ekonomická nedostatočnosť. Rodiny a vzťahy, ktoré sa rozpadli, riešia napríklad, kto bude na Vianoce s deťmi. Veľmi ťažké sú prvé Vianoce bez blízkych, ktorí zomreli počas roka. Týchto rodín je teraz vplyvom pandémie veľmi veľa, pričom, žiaľ, často ide aj viacnásobné straty.

Neoceniteľný prínos odborníkov, ktorí sú ľuďom k dispozícii v ich ťažkých chvíľach, sa ukázal ešte viac počas posledných dvoch rokov, kedy svet sužuje pandémia. Na linky pomoci sa obracali deti a mladí ľudia, ich rodičia i seniori – všetci sa ocitli v ohrozujúcej situácii, vytvárajúcej strach, stres a úzkosť.

„Zvýšený psychický nápor na deti a mladých ľudí sa na Linke 116 111 prejavil aj v náraste hovorov s témou emocionálnych a osobnostných problémov a s potrebou kontaktu a komunikácie. Na našu linku volali často aj žiaci a študenti, ktorí sa ťažko vyrovnávali so stratou blízkeho kontaktu s rovesníkmi a ktorí museli zvládať náročnosť dištančného vzdelávania pri dlhodobo zatvorených školách,“ uviedla Táňa Ivanič Rybanská z Linky detskej istoty.

Linka detskej istoty

S mladými ľuďmi riešili i kyberšikanu, vzťahové problémy a strach z ochorenia.

Niektoré z liniek, ako napríklad Linka pomoci obetiam násilia, poskytujú klientom aj komplexné služby psychológa, sociálneho pracovníka i právnika pri riešení praktických vecí spojených s akútnou situáciou (zabezpečenie chráneného bývania, starostlivosti o deti, podvody a násilie na starších odkázaných osobách a pod.). Ako uviedla Iveta Schusterová z OZ Pomoc obetiam násilia, epidémia koronavírusu prehĺbila aj sociálne nerovnosti a významne zhoršila situáciu zraniteľných (deti a mladí ľudia, samotná matka s dieťaťom, osoby nad 74 rokov) a vylúčených skupín (ľudia bez domova, ľudia bojujúci so závislosťami).

„Na našej linke sme zaznamenali aj značný nárast klientov (priemerne o 28 – 33 %), ktorí sú alebo boli obeťami domáceho násilia. Pri dospievajúcich ľuďom vnímame posun k negatívnemu prežívaniu, nárast úzkosti, strachu i prejavov depresívnej symptomatológie,“ doplnila Schusterová.

Zvyšovanie povedomia verejnosti a podpora liniek pomoci

„Pozitívnym faktom je znižovanie predsudkov voči vyhľadaniu pomoci a zvýšený počet ľudí, ktorí sa neboja požiadať o pomoc,“ hovorí Alexandra Dzureková z Ligy za duševné zdravie, ktorá prevádzkuje Linku dôvery Nezábudka.

Linka dôvery Nezábudka

Liga vo svojej jesennej kampani vyzývala ľudí, aby „vypustili paru“, a toto posolstvo je stále aktuálne:

„Naša spoločnosť je pretlakovaná a zo skúseností vieme, že tento tlak často naraz ‚vybuchne‘ počas sviatkov. Veľmi chceme povzbudiť ľudí, aby mysleli na svoje duševné zdravie a hľadali cesty, ako paru postupne uvoľňovať – cez aktívny pohyb, čas strávený v stíšení, pri svojich záľubách a v komunikácii so svojimi blízkymi. A, samozrejme, aby neváhali využiť služby odborníkov, ktorí sú pre nich k dispozícii na linkách pomoci.“

Linka dôvery Nezábudka

„Vnímame, že je úlohou každého z nás – jednotlivcov i spoločností, podporovať búranie stereotypov o psychologickej podpore. Je veľmi silným signálom, keď sa ľudia otvorene hlásia k tomu, že vyhľadať pomoc je správne a normálne,“ uviedla Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia, ktorá 4 najväčšie celoslovenské linky podporila v tomto roku sumou 45 000 eur a zrealizovala aj komunikačnú kampaň na sociálnych sieťach.

„Okrem známych osobností, ktoré v kampaniach pomáhajú približovať témy duševného zdravia, je dôležitý aj postoj rôznych spoločností, ktoré môžu využiť svoje financie na podporu fungovania liniek pomoci a svoje komunikačné kanály na zvyšovanie povedomia o ich dostupnosti. V Nadácii VW SK sme aj pre rok 2022 vyčlenili financie na podporu liniek – vo výške 50 000 eur,“ doplnila Pappová.

Peniaze budú určené na chod aj rozvojové aktivity liniek podľa ich potrieb a poskytnuté budú hneď na začiatku roka.

Krízová linka pomoci

Linky pomoci potrebujú pomoc

Záver roka, dlhotrvajúca pandémia i zvyšovanie povedomia o dostupnosti liniek však zároveň za následok enormný počet kontaktov na linky pomoci, ktoré okrem apelu na využívanie ich služieb hovoria aj o potrebe pomoci, aby dokázali nápor kontaktov zvládať.

„Za ostatné dva mesiace vzrástol dopyt na našich linkách o 150 % a v praxi to, žiaľ, znamená, že 5 zo 6 ľudí, ktorí k nám volajú, bude počuť obsadzovací tón,“ priblížil aktuálnu situáciu Marek Madro z OZ IPčko.

Krízová linka pomoci IPčko riešila pritom za celý rok trojnásobok pomáhajúcich a krízových komunikácií v porovnaní s predošlými rokmi. Od januára do novembra tohto roka psychológovia a psychologičky z IPčka uskutočnili 64 217 pomáhajúcich a krízových komunikácií s ľuďmi, ktorí na linkách pomoci IPčko.sk, Krízová linka pomoci, Dobrá linka, v krízových službách a ďalších projektoch hľadali pomoc a podporu v náročných až hraničných životných situáciách. V týchto mesiacoch sa na nich obrátilo 10 619 ľudí s pocitom osamelosti, 6 764 mladých ľudí s myšlienkami na ukončenie života, 5 861 rozhovorov bolo o sebapoškodzovaní a 2 192 kontaktov bolo v situácii ohrozenia života pri pokuse o samovraždu.

Spustili preto kampaň na oslovenie individuálnych darcov, ktorú je možné podporiť.

„Je nesmierne dôležité, aby ľudia v krízovej situácii vedeli, že sa majú kam obrátiť – bezplatne a anonymne, kedykoľvek potrebujú. A je rovnako dôležité, aby sme dokázali zabezpečiť, že sa im pomoc dostane – že sa dovolajú, alebo že im bude mať kto odpísať na čet (chat) alebo e-mail.“

Finančnú pomoc je možné poskytnúť každej z liniek, pričom každá aj napriek doterajšej podpore bojuje s poddimenzovanými stavmi. Konkrétne možnosti darcovia nájdu na webových stránkach každej organizácie.

Kde hľadať pomoc? Kontakty na linky:

Pozri: Pomoc existuje.


O Nadácii Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už trinásť rokov aktívne premieta idey spoločenskej zodpovednosti Volkswagen Slovakia do praxe. Systematicky a dlhodobo vytvára stabilné zázemie pre podporu tretieho sektora a školských inštitúcií vo všetkých regiónoch Slovenska. Jej víziou je, aby malo každé dieťa prístup k možnostiam na svoj individuálny rozvoj a vzdelávanie. Angažuje sa najmä v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, podporuje inovatívne formy výučby nemeckého jazyka a vzdelávanie budúcich učiteľov a poskytuje pomoc rodinám zamestnancov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *