Kategórie
Humanizmus

Nadácia Volkswagen Slovakia prijíma žiadosti do 7. ročníka projektu S Nadáciou v pohybe

  • O získanie vozidla VW Transporter sa môžu uchádzať centrá pre deti rodiny, domovy sociálnych služieb, zariadenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením, ako aj organizácie poskytujúcu terénnu sociálnu prácu
  • Cieľom je podporiť každodenné fungovanie zariadení i realizáciu pomoci v teréne
  • Výzva prebieha do 31. januára 2022
S Nadáciou v pohybe

V januári 2022 otvorila Nadácia VW SK 7. ročník projektu S Nadáciou v pohybe. Centrá pre deti a rodiny, domovy sociálnych služieb, zariadenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením, ako aj organizácie poskytujúce terénnu sociálnu prácu, sa v ňom môžu uchádzať o získanie osobného automobilu Volkswagen Transporter. Žiadosť o podporu je potrebné odoslať do 31. januára 2022.

Podpora ľudí v náročnej životnej situácii je jednou z kľúčových oblastí Nadácie VW SK.

„V rámci projektu S Nadáciou v pohybe chceme podporiť organizácie v ich každodennom fungovaní a zabezpečovaní služieb pre klientov. Získanie automobilu znamená získanie flexibility i mobility podľa aktuálnych potrieb,“ hovorí Gabriela Viteková, projektová manažérka Nadácie VW SK.

Novinkou v tomto roku je rozšírenie okruhu možných žiadateľov.

„Do výzvy sa mohli doteraz zapojiť centrá pre deti a rodiny, domovy sociálnych služieb, zariadenia pre osoby so zdravotným znevýhodnením. V aktuálnom, siedmom ročníku, si môžu podať žiadosť aj sa organizácie poskytujúce sociálnu terénnu prácu,“ doplnila Viteková.

Príkladom môže byť:

  • pomoc pre ľudí bez domova (napríklad ošetrenie, pomoc pri vybavovaní dokladov a pod.),
  • pomoc ľudom v kritických životných situáciách,
  • ošetrenie klientov v domácom prostredí.

Projekt je otvorený do 31. januára 2022, v tomto termíne môžu uchádzači posielať svoje projekty prostredníctvom stránky S Nadáciou v pohybe.

Záujemcovia o účasť v projekte môžu využiť aj e-mailové alebo telefonické konzultácie k plánovanému projektu s projektovou manažérkou prostredníctvom kontaktov uvedených na stránke Nadácie Volkswagen Slovakia.


O Nadácii Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia

Nadácia Volkswagen Slovakia je verejnoprospešná nadácia. Už štrnásť rokov aktívne premieta idey spoločenskej zodpovednosti Volkswagen Slovakia do praxe. Systematicky a dlhodobo vytvára stabilné zázemie pre podporu tretieho sektora a školských inštitúcií vo všetkých regiónoch Slovenska. Jej víziou je, aby malo každé dieťa prístup k možnostiam na svoj individuálny rozvoj a vzdelávanie. Angažuje sa najmä v oblasti pomoci ľuďom so zdravotným a sociálnym znevýhodnením, podporuje inovatívne formy výučby nemeckého jazyka a vzdelávanie budúcich učiteľov a poskytuje pomoc rodinám zamestnancov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *