Kategórie
Tlačové správy

V Banskej Bystrici je podujatie EYOF – Európsky olympijský festival mládeže

Od 24. 7. do 30. 7. 2022.

Kategórie
Tlačové správy

Bezplatné dlhové poradenstvo už aj v Prievidzi

Vďaka schváleniu zákona, ktorý dáva Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny SR kompetenciu poskytovať bezplatné dlhové poradenstvo, sa môže po celom Slovensku rozvíjať projekt kancelárii, kde obyvatelia dostanú ZADARMO právne a ekonomické poradenstvo. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a za jeho vznikom stojí hnutie SME RODINA, konkrétne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Kategórie
Tlačové správy

Krajský súd v Trenčíne sme zachránili

Poslanci Národnej rady SR ústavnou väčšinou schválili reformu súdnej mapy, ktorú predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Súdna mapa predpokladala viacero teritoriálnych zmien v umiestnení súdov.

Kategórie
Tlačové správy

Krajský súd v Košiciach zostáva

Poslanci Národnej rady SR ústavnou väčšinou minulý týždeň schválili reformu súdnej mapy, ktorú predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Súdna mapa predpokladala viacero teritoriálnych zmien v umiestnení súdov.

Kategórie
Tlačové správy

Bezplatné dlhové poradenstvo už aj v Michalovciach

Vďaka schváleniu zákona, ktorý dáva Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny SR kompetenciu poskytovať bezplatné dlhové poradenstvo, sa môže po celom Slovensku rozvíjať projekt kancelárií, kde obyvatelia dostanú zadarmo právne a ekonomické poradenstvo.

Kategórie
Tlačové správy

Banskobystrický kraj potrebuje aktívnu pomoc – hlavne kvalitné cesty!

V okrese Banská Bystrica už opravujeme 33 km ciest I. triedy za 16,52 mil. eur.

Kategórie
Tlačové správy

Košický kraj sa dočká nových ciest I. triedy

V Košickom kraji je iba 22 kilometrov diaľnic a 15 kilometrov rýchlostných ciest, čo je najmenej zo všetkých krajov. V okresoch Gelnica, Michalovce, Rožňava, Sobrance či Trebišov nie sú pritom žiadne diaľnice ani rýchlostné cesty.

Kategórie
Tlačové správy

Banskobystrický kraj potrebuje aktívnu pomoc – hlavne kvalitné cesty!

Podpora regiónov na Slovensku stále stagnuje.

Kategórie
Humanizmus Tlačové správy

Doplatky za lieky sa majú pre vybrané skupiny zrušiť

Nulový limit spoluúčasti za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny sa má vzťahovať na osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, deti do šiestich rokov a dôchodcov.