Kategórie
Humanizmus Tlačové správy

Doplatky za lieky sa majú pre vybrané skupiny zrušiť

Nulový limit spoluúčasti za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny sa má vzťahovať na osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, deti do šiestich rokov a dôchodcov.