Kategórie
Tlačové správy

Košický kraj sa dočká nových ciest I. triedy

V Košickom kraji je iba 22 kilometrov diaľnic a 15 kilometrov rýchlostných ciest, čo je najmenej zo všetkých krajov. V okresoch Gelnica, Michalovce, Rožňava, Sobrance či Trebišov nie sú pritom žiadne diaľnice ani rýchlostné cesty.

Poslanec NR SR JUDr. Mgr. Miloš Svrček, PhD., LL.M. konštatuje:

„Toto sa musí zmeniť, ak chceme východu efektívne pomôcť, udržať tu ľudí, pracovné miesta a prilákať sem investorov. Potrebujeme okrem iného diaľnicu D1 z Ukrajiny až po Košice. S rezortným ministrom hnutia SME RODINA Doležalom úzko spolupracujeme na zlepšení infraštruktúry na východnom Slovensku. Obyvatelia KSK môžu posúdiť sami – po nových úsekoch už jazdia.“

Úseky, ktoré boli realizované v rámci projektu Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v roku 2021 v Košickom samosprávnom kraji

Cesta I/18 Strážske – Voľa, dĺžka v km 3,78, realizovala sa výmena ložnej a obrusnej vrstvy, stavba bola dokončená 15. 6. 2021.

Cesta I/18 Strážske – Voľa

Cesta I/17 št. hr. MR/SR – Šebastovce, dĺžka v km 12,590, realizovala sa výmena ložnej a obrusnej vrstvy, stavba bola dokončená 19. 5. 2021.

Cesta I/17 št. hr. MR/SR – Šebastovce

Cesta „I/67 Nižná Slaná“, dĺžka v km 2,08, realizovala sa výmena ložnej a obrusnej vrstvy, stavba bola dokončená 10. 6. 2021.

Cesta „I/67 Nižná Slaná“

I/79 Dvorianky – Parchovany, dĺžka v km 1,613, realizovala sa výmena ložnej a obrusnej vrstvy, stavba bola dokončená 14. 9. 2021.

I/79 Dvorianky – Parchovany

I/79 Kráľovský Chlmec – kríž. Dobrá, dĺžka v km 1,94, realizovala sa výmena ložnej a obrusnej vrstvy, stavba bola dokončená 29. 10. 2021.

I/79 Kráľovský Chlmec – kríž

I/79 Bačka – Boťany, dĺžka v km 2,6, realizovala sa výmena ložnej a obrusnej vrstvy, VDZ vzhľadom na termín ukončenia a poveternostné podmienky nebolo ešte možné zrealizovať, stavba bola dokončená 8. 12. 2021.

I/79 Bačka – Boťany

Región Zemplína bez modernej cestnej infraštruktúry výrazným spôsobom zaostáva za inými regiónmi Slovenska. O tom, že Michalovce, Sobrance, Trebišov, Humenné a Vranov nad Topľou sú odrezané od sveta, netreba hádam nikomu pripomínať, pričom mnohí mladí ľudia z regiónu odišli a oblasť tak má nejasnú perspektívu.

Poslanec Svrček konštatuje:

„Nemôžeme riskovať, že v regióne Zemplína nebude v najbližších 20 rokoch postavený ani 1 km diaľnice. Je však aj zrejmé, že kompetentné štátne orgány musia východné úseky D1 projektovo dotiahnuť a nájsť peniaze na samotnú výstavbu.“

Dostavba diaľnice D1 z Bidoviec na východ je zaradená do zoznamu top 15 investičných priorít súčasnej vlády. Úsek vedúci až po štátnu hranicu s Ukrajinou však zatiaľ medzi priority nepatril, ale situácia sa dramaticky zmenila vojnovým konfliktom. Poslanec Svrček predpokladá, že aj po jeho skončení bude veľa ľudí tranzitovať. Jedným z najvyťaženejších dopravných ťahov v rámci Košického kraja je spojenie medzi Košicami a Michalovcami. Kým v roku 2015 prešlo vstupom do Košíc v smere od Michaloviec za 24 hodín 11 700 vozidiel, pri ostatnom sčítaní v roku 2019 to bolo už 15 000, čo je nárast takmer o 30 percent. Na Zemplíne pritom má trvalý pobyt viac ako 430 000 ľudí, čo je na porovnanie takmer 80 percent z celkového počtu obyvateľov celého Trnavského samosprávneho kraja. Len na informáciu, obcou Dargov v okrese Trebišov prejde denne do 20 000 motorových vozidiel, čo je výsledok merania hustoty dopravy, ktoré sa uskutočnilo v auguste 2021 počas dvoch za sebou idúcich piatkov. V priemere prejde obcou Dargov 19 717 áut za jeden deň. Výstavba diaľnice D3 na Kysuce alebo rýchlostnej cesty R2 Mýtna – Lovinobaňa sa začala pri intenzite 11 000 vozidiel denne.

Poslanec Svrček dodáva:

„Pokiaľ sa do roku 2030 nezačne s výstavbou diaľnice z Košíc do Michaloviec, bude tadiaľ jazdiť denne 30 000 až 35 000 vozidiel. Rezort dopravy potrebu diaľnice z Košíc na Zemplín už čiastočne uznal, keďže riadiaci orgán Operačného programu Integrovaná doprava mal na štúdiu uskutočniteľnosti schváliť celkovo 750 000 eur.“

Plán rekonštrukcií na 2022 v rámci Košického kraja

Názov stavbyDĺžka úpravy (km)
Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v PO a KE kraji – I/18 Svinia – Michalovce

Doplnenie a výmena zvislých a vodorovných dopravných značiek, bezbariérová úprava ostrovčeka, úprava križovatky, doplnenie prvkov pasívnej bezpečnosti (tlmiče, EA koncovky, zvodidlá, nosiče, ZDZ).
50,977
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji – I/79 Veľaty – Slovenské Nové Mesto

Zosilnenie vozovky výstužnou geomrežou, resp. výmena celej konštrukcie vozovky vrátane podložia, rozšírenie vozovky na kategóriu C9, 5/80, rekonštrukcia 2 mostných objektov, zriadenie autobusových zastávok s prislúchajúcim úsekom chodníkov prepojených novým priechodom pre chodcov s elektrickým osvetlením.
9,941
Modernizácia vybraných úsekov ciest I. tr. v PO a KE kraji – I/79 Vranov nad Topľou – Parchovany

Eliminácia priečnych a pozdĺžnych nerovností, zosilnenie vozovky, rozšírenie komunikácie na kategóriu C9,5/80, vybudovanie križovatky s vyhovujúcimi parametrami, t. j. usporiadanie dopravných prúdov vložením prídavných pruhov, vybudovanie autobusových zastávok s bezpečným prevedením chodcov.
9,996
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnostia plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji – I/67 Dobšinský kopec, zosuv

Rozdelené na 3 úseky. Výmena obrusnej vrstvy, výstavba ŽB múrov, odvodnenie komunikácie, výmena bezpečnostných zariadení, prekládka podzemného telekomunikačného vedenia.
4,614
Zabezpečenie zvýšenia bezpečnostia plynulosti premávky na cestách I. triedy v PO a KE kraji – I/67 Nižná Slaná, zosuv

Rozdelené na 3 úseky. Úsek č. 1 Výmena asfaltových vrstiev až po štrkodrvu, rozšírenie kategórie cesty na C9,5. Doplnenie bezpečnostných zariadení. Úsek č. 2 Výmena obrusných a zosilnenie podkladných vrstiev, kompletná výmena bezpečnostných zariadení. Úsek č. 3 Kompletná výmena asfaltových a podkladných vrstiev, výstavba oporného múru v celkovej dĺžke 260. Rekonštrukcia 11 priepustov, prekládka podzemného vedenia.
2,650
I/18 a I/74 Strážske križovatka

Prestavba priesečnej neriadenej križovatky ciest I/18, I/74 s miestnou komunikáciou na okružnú križovatku so spojovacími vetvami.
0,304
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa – I/67 – 015 Gemerská Poloma most.

Vybudovanie nových úložných prahov opôr, novej nosnej konštrukcie, nového mostného zvršku, úprava a spevnenie koryta, osvetlenie a premiestnenie priechodu pre chodcov, úprava priľahlého úseku cesty.
0,157
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2.etapa – I/67 – 033 Stratená most

Úplné odstránenie nosnej konštrukcie a výstavba novej nosnej konštrukcie s novými úložnými blokmi a rekonštrukcie priľahlého úseku cesty.
0,100
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa – I/67 – 021 Nižná Slaná most

Prestavba mostného zvršku vrátane výmeny nosníkov, osadenie bezpečnostných zariadení a rekonštrukcia priľahlého úseku cesty.
0,050
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 2. etapa – I/19 – 351 Trhovište most

Zbúranie mostného objektu, zrealizuje sa sanácia násypu a vybuduje sa nový cestný násyp a konštrukcia vozovky v požadovaných hrúbkach.
0,100

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *