Kategórie
Tlačové správy

Krajský súd v Košiciach zostáva

Poslanci Národnej rady SR ústavnou väčšinou minulý týždeň schválili reformu súdnej mapy, ktorú predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Súdna mapa predpokladala viacero teritoriálnych zmien v umiestnení súdov.

Krajský súd v Košiciach

V prípade krajských súdov sa nakoniec počet nemení. Pri krajských súdoch budú obchodnoprávnu a rodinnoprávnu agendu vybavovať kauzálne príslušné krajské súdy. V prípade obchodnoprávnej agendy to bude Krajský súd v Bratislave (pre obvody Bratislava, Trnava, Nitra), Krajský súd v Banskej Bystrici (pre obvody Banská Bystrica, Trenčín, Žilina) a Krajský súd v Košiciach (pre obvody Košice, Prešov). V prípade rodinnoprávnej agendy to bude Krajský súd v Trnave (pre obvody Bratislava, Trnava, Nitra), Krajský súd v Žiline (pre obvody Banská Bystrica, Trenčín, Žilina) a Krajský súd v Prešove (pre obvody Košice, Prešov). V prípade rodinnoprávnej agendy sa súčasne určuje pravidlo, podľa ktorého senát príslušného súdu vycestuje za účastníkom konania do pojednávacej miestnosti iného krajského súdu, v ktorého obvode je prvostupňový súd a ktorého rozhodnutie je napadnuté odvolaním. Všetky krajské súdy budú naďalej vybavovať občianskoprávnu a trestnoprávnu agendu.

Poslanci prijali pozmeňujúci návrh, podľa ktorého počet krajských súdov ostane zachovaný, teda naďalej ich bude osem aj s Krajským súdom v Košiciach. Čiastočne sa upraví veľkosť obvodu týchto odvolacích súdov v prípade rodinnoprávnej a obchodnej agendy. V Bratislave sa zriadia štyri mestské súdy (MS) a v Košiciach jeden, upravia sa tiež obvody okresných súdov a ich sídla.

Poslanec Miloš Svrček konštatuje: „Čo sa týka zriadenia jedného Mestského súdu Košice, ten vznikne spojením Okresného súdu Košice I, Okresného súdu Košice II a Okresného súdu Košice okolie. Nový súd preberie ich agendu, sudcov, iný personál a spravovaný majetok. Predsedom Mestského súdu Košice bude predseda Okresného súdu Košice I a doterajší predsedovia zostávajúcich dvoch okresných súdov sa stanú podpredsedami mestského súdu. Keďže všetky košické OS sídlia v jednej budove, k žiadnemu sťahovaniu by dôjsť nemalo. Zmeny v súdnej mape začnú platiť od 1. januára 2023. Rozšíria sa možnosti využitia online pojednávaní a definujú sa podmienky, za akých sa vykoná pojednávanie mimo sídla súdu v jeho obvode. Pôvodný zámer zrušiť Krajský súd v Košiciach bol podľa mňa nezmyslom napísaným od stola v Bratislave. To, že Krajský súd v Košiciach ostáva, bolo veľké víťazstvo nie iba pre mňa, ale pre celý región.“

Reforma súdnej mapy je súčasťou reforiem podporených z Plánu obnovy a odolnosti v oblasti spravodlivosti.


Autor: hnutie SME RODINA.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *