Kategórie
Tlačové správy

Bezplatné dlhové poradenstvo už aj v Prievidzi

Vďaka schváleniu zákona, ktorý dáva Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny SR kompetenciu poskytovať bezplatné dlhové poradenstvo, sa môže po celom Slovensku rozvíjať projekt kancelárii, kde obyvatelia dostanú ZADARMO právne a ekonomické poradenstvo. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a za jeho vznikom stojí hnutie SME RODINA, konkrétne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.