Kategórie
Tlačové správy

Investorov trápi (ne)zdaňovanie ETF fondov

Štát v prístupe k nim už roky zlyháva.

Highgate Law & Tax

Dane sú v súčasnosti esenciálnou súčasťou investovania a nedodržiavanie daňových povinností je na Slovensku trestné. Preto by žiadny investor nielen nemal podceňovať platenie daní z investícií, ale aj svedomito dohliadnuť na správnosť všetkých úkonov.

To však začína byť pri investovaní do cenných papierov, špeciálne pri ETF fondoch, čoraz väčším problémom. Súčasná legislatíva a daňová politika štátu totiž už dávno nestíhajú kopírovať a reagovať na prax. Odborníci z Highgate Law & Tax preto v tomto smere bijú na poplach a volajú po ucelenej koncepcii aj väčšej právnej istote.

ETF fondy na rozdiel od klasických investičných fondov obchodujú na burze. Ich veľkou výhodou je flexibilita vstupov a výstupov – a teda, že sa dajú obchodovať prakticky kedykoľvek v priebehu dňa – a ich okamžitá likvidita. Investujú navyše prakticky do čohokoľvek, od akcií cez dlhopisy a komodity až po bitcoiny. Od podielových fondov sa okrem toho líšia aj dôležitými rozdielmi v štruktúre a parametroch, pričom sú vo všeobecnosti atraktívne aj tým, že patria medzi daňovo zvýhodnené investičné nástroje.

Čo sa týka klasifikácie zo slovenského právno-regulačno-daňového pohľadu, narážajú investori, a nielen oni, na paradoxný problém. Podľa argumentov finančnej správy totiž „šalamúnsky“ platí, že ETF fond je alebo nie je vždy oslobodený od dane. K pôvodným podmienkam, ktoré udáva Zákon pre oslobodenie pri predaji cenných papierov, navyše „pridala“ v roku 2021 ďalšie obmedzenie. Vo svojom vyjadrení požadovala, aby si daňovník zistil „bližšie informácie o ETF fonde, o jeho právnej subjektivite a jeho daňovom režime, či je možné tento fond považovať za daňovníka dane z príjmov právnických osôb v zahraničí…“ a následne v závislosti od klasifikácie tohto fondu aplikovať buď daňový režim predaja cenných papierov, alebo redemáciu podielového listu.

„Tento prístup nemá žiadnu oporu v zákone. Ak nemá byť predaj podielov v ETF fonde oslobodený od dane z príjmov, tak z iných dôvodov. Zákon totiž nikde nekladie podmienku, aby takýto ETF fond nebol daňovo transparentný,“ vysvetľuje právnik Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax.

V praxi však všetko nasvedčuje tomu, že ani zmysel tohto zákona nebol napĺňaný, keďže jedným z účelov zavedenia tohto oslobodenia bola vôľa podporiť obchodovanie na bratislavskej burze.

V širšom zmysle je možné vnímať ako implicitný cieľ tohto oslobodenia podnietiť Slovákov k investovaniu, a teda eventuálne odbremeniť náklady štátu v sociálnej oblasti. Keďže často ide v praxi aj o podnietenie retailových investorov, nie je podľa Vargu možné rozumne predpokladať, že štát chce pri splnení príslušných podmienok (obdobie medzi prijatím na burzu a predajom podielu v ETF fonde je dlhšie ako rok) bezpodmienečne oslobodiť od dane napríklad investovanie do akcií Boeingu, ktorých hodnota závisí od toho, či z lietadla náhodou neodpadne nejaká jeho časť – a investovanie do SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) podrobiť ešte nejakej dodatočnej analýze.

„Ak predpokladáme, že investovanie do ‚single stock‘ je vo všeobecnosti rizikovejšie ako do ETF fondov, tak pri aplikovaní jedného z argumentov právnej logiky a maiore ad minus (od väčšieho k menšiemu) nemôžu byť v praxi finančnej správy pravidlá pre oslobodenie predaja podielov v ETF fondoch prísnejšie ako pri samotných akciových tituloch,“ volá po spravodlivejšom a jednoduchšom zdaňovaní investičných aktív daňový advokát Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax.

Nemôže sa totiž podľa neho stávať, aby dva podobné a zo svojej podstaty takmer konkurenčné produkty mali rozdielne podmienky – a teda aby jeden zdaňovaný bol, a druhý nie.

Prapôvod nesúladov, nedorozumení a pomerne „nešťastných“ tvrdení finančnej správy vidí odborník v náročnosti prepájania tém finančnej regulácie, ekonomiky a daní. Či absencii súčinnosti štátu pri hľadaní ideálneho set-upu. Tak aj koniec koncov vznikol zvláštny momentálne stav, podľa ktorého nemusí nevyhnutne platiť, že každý ETF fond je oslobodený od dane. Ak totiž podľa Zákona o cenných papieroch nenapĺňa znaky cenného papiera, správca dane môže tvrdiť, že nie je oslobodené od dane. Už len pri vznesení pochybnosti by bol investor aj pri investícii hoci len 1 000 eur na burze nútený sám analyzovať, akú právnu podobu jeho ETF fond má…

„Napriek tomu, že zdôvodnenie finančnej správy (v predmetnom vyjadrení) nie je hodné nasledovania, dá sa súhlasiť s tým, že nie každý predaj podielu v ETF fonde môže byť od dane oslobodený. Avšak iba v rovine teórie. Nie je totiž podľa môjho názoru proporčné, aby štát ponechával, nielen retailového, investora zápasiť s dôkazným bremenom. To by mohlo v praxi znamenať povinnosť predložiť daňovému úradu napríklad ‚legal opinion‘ od amerického advokáta, že daný ETF fond sa skladá z cenných papierov, alebo nejakú komparatívnu štúdiu,“ dopĺňa právnik Peter Varga z kancelárie Highgate Law & Tax s tým, že na základe parametrov a predpokladov by ETF fondy na Slovensku mali byť nielen po roku držania, ale úplne defaultne, oslobodené od dane.

„Keďže zrejme každý z investorov na Slovensku má nejaký ETF fond vo svojom portfóliu, súčasný legislatívny stav trápi mnohých. Jeho nevyhnutná zmena s cieľom stanovenia istej právnej istoty je preto vskutku legitímnou požiadavkou,“ uzatvára.


Autor: kancelária Highgate Law & Tax s. r. o.

Správu dodal Martin Erdöfy z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *