Kategórie
Tlačové správy

Firmy môžu do decembra požiadať EÚ o refundáciu poplatkov na registráciu novej ochrannej známky, ktorá bude chrániť ich značku pred zneužitím

Malé a stredné firmy, ktoré si chcú zaregistrovať na Slovensku, v EÚ alebo vo svete svoju ochrannú známku, môžu požiadať o európsky grant na kompenzáciu registračného poplatku až do výšky 1 000 eur.

Highgate Law & Tax

Refundované pritom môžu byť aj na poplatky na ochranu patentu či dizajnu. Upozorňuje na to advokátska kancelária Highgate Law & Tax s tým, že o grant je potrebné požiadať do 8. decembra 2023 alebo do vyčerpania finančných prostriedkov fondu pre rok 2023. Ochranná známka chráni firmy pred zneužitím ich identity, tovarov a služieb. Porušovanie práv duševného vlastníctva aktuálne predstavuje významnú hrozbu pre malé a stredné firmy v Európe.

Len v minulom roku vzniklo na Slovensku celkovo vyše 20-tisíc spoločností s ručeným obmedzením a 160 akciových spoločností, pričom Úrad priemyselného vlastníctva SR dostal vlani necelých 2 500 národných prihlášok na ochrannú známku a medzinárodných prihlášok zo Slovenska bolo necelých 60.

Najdôležitejšou funkciou ochrannej známky je identifikácia tovarov alebo služieb firmy s cieľom odlíšiť ich od iných (rovnakých alebo podobných) tovarov a služieb konkurencie. Registrovaná ochranná známka tak poskytuje firmám ochranu pred zneužitím ich identity, značky či loga, ale aj pred poškodením ich povesti. V tejto súvislosti sú falšovateľmi spravidla ohrozené malé a stredné podniky, ktoré tvoria drvivú väčšinu podnikov v EÚ a taktiež vytvárajú zhruba dve tretiny všetkých pracovných miest. Práve preto boli pre malé a stredné firmy zo zdrojov EÚ vyčlenené finančné prostriedky, z ktorých sú aj tento rok refundované poplatky na registráciu ochranných známok, dizajnov a patentov. Pri registrácii novej ochrannej známky na Slovensku, v EÚ alebo vo svete, je stále možné do 8. decembra 2023 požiadať Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo o grant na kompenzáciu registračného poplatku až do výšky 1 000 eur.

„Grant môžu firmy využiť na refundáciu 75 % z registračného poplatku za slovenské a európske ochranné známky. Pri registrácii medzinárodnej ochrannej známky, platnej napríklad v USA, je možné z grantu kompenzovať 50 % z registračného poplatku. O grant môžu žiadať mikro, malé a stredné podniky do 250 zamestnancov s obratom do 50 miliónov eur. Žiadosť sa vyhodnotí spravidla do 15 dní od podania a grant musí byť aktivovaný najneskôr do 4 mesiacov od jeho udelenia,“ hovorí advokát Highgate Law & Tax Vladimír Gaduš.

Škoda pri zneužití značky býva vysoká

Základný registračný poplatok za podanie elektronickej prihlášky ochrannej známky na Slovensku sa pohybuje vo výške od 96 eur. V prípade európskej ochrannej známky je to minimálne 850 eur a ak chce byť firma chránená aj v USA, zaplatí základný poplatok 653 švajčiarskych frankov a 460 švajčiarskych frankov za registráciu každej jednej tovarovej triedy. Hoci pri registrácii vo viacerých štátoch sveta a viacerých tovarových tried sa môže celková suma vyšplhať aj na niekoľko tisíc, škoda, ktorá môže podniku vzniknúť, ak podcení ochranu svojej značky a mena, môže byť podstatne vyššia ako poplatky za ochrannú známku. Svedčí o tom aj štúdia OECD ktorá uvádza, že malé a stredné podniky, ktorých práva duševného vlastníctva sa porušujú, musia čeliť poškodeniu dobrého mena, poklesu obratu, strate konkurenčnej výhody a majú o tretinu menšiu pravdepodobnosť prežitia viac ako päť rokov.

„Zápisom ochrannej známky do registra získava majiteľ výlučné právo označovať ochrannou známkou tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná v registri. V prípade, že príde k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ sa môže aj súdnou cestou domáhať nápravy a náhrady škody či nemajetkovej ujmy,“ hovorí advokát Highgate Law & Tax Vladimír Gaduš.

Ročne zapíše ÚPV SR viac ako dve tisícky ochranných známok

Podľa údajov Úradu priemyselného vlastníctva SR bolo v prvom kvartáli tohto roku na Slovensku celkovo platných 47 248 ochranných známok. Len v minulom roku vzniklo na Slovensku celkovo vyše 20-tisíc spoločností s ručeným obmedzením a 160 akciových spoločností, pričom Úrad priemyselného vlastníctva SR dostal vlani 2 494 národných prihlášok na ochrannú známku a zapísaných ich bolo 2 351. Medzinárodne prihlásených ochranných známok zo Slovenska bolo 57. Pri tom všetkom však platí, že jedna firma si môže registrovať aj viacero ochranných známok.


Správu dodala Anna Vojteková z PR Clinic.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *