Kategórie
Tlačové správy

HAVEL & PARTNERS v slovenskej súťaži Právnická firma roka získala tretíkrát po sebe hlavnú cenu pre medzinárodnú kanceláriu a víťazstvo v kategórii Hospodárska súťaž

Najväčšia česko-slovenská advo­kátska kan­ce­lá­ria HAVEL & PARTNERS získala v roku 2024 v rámci 12. roč­níka súťaže Práv­nická firma roka na Slo­ven­sku tre­tí­krát po sebe hlavnú cenu v ka­te­gó­rii Me­dzi­ná­rod­ná advo­kátska kan­ce­lá­ria a tre­tí­krát si odniesla prvenstvo aj v ka­te­gó­rii Hospo­dárska súťaž.

Právnická firma roka 2024

V ďalších 14 kategóriách bola ďalej kan­ce­lá­ria za­ra­dená medzi veľmi od­po­rú­čané a od­po­rú­čané kan­ce­lárie.

Tím advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS
Tím advokátskej kancelárie HAVEL & PARTNERS.

Výsledky tak potvrdzujú vysokú úroveň a výnimočnú komplexnosť služieb, ktoré podčiarkuje aj víťazstvo v českej súťaži Právnická firma roku, kde sa kancelária v roku 2023 stala najlepšou domácou a klientsky naj­obľú­be­nej­šou advokátskou kanceláriou v Česku. Celkovo s počtom viac ako piatich desiatok titulov v českej i slovenskej súťaži z minulých rokov je tak HAVEL & PARTNERS najúspešnejšou a najkomplexnejšou advokátskou kanceláriou v Česku a na Slovensku.

„Kancelária potvrdila svoje výnimočné postavenie na slovenskom a českom právnom trhu, ktoré je unikátne aj v rámci Európy. Získanie hlavnej ceny v kategórii Medzinárodná advokátska kancelária tretíkrát v rade potvrdzuje, že vďaka jedinečnej znalosti právneho a podni­ka­teľ­ského prostredia, komplexným službám a unikátnemu medzi­ná­rod­nému dosahu sme schopní realizovať a riadiť cez­hra­ničné transakcie a projekty kdekoľvek po celom svete. Medzi­ná­rodnú podporu pre svojich klientov chceme aj významne rozšíriť a ako jediná kancelária zo CEE regiónu 1. mája 2024 otvárame priame zastúpenie v nemeckom Frankfurte na Mohanom,“ komentuje víťazstvo Jaroslav Havel.

Poradenská skupina HAVEL & PARTNERS pre hospodársku súťaž s takmer tromi desiatkami špičkových právnikov a ekonómov opäť potvrdila svoje výnimočné postavenie na slovenskom trhu, keď tre­tí­krát po sebe v rámci prestížnej súťaže Právnická firma roka získala ocenenie v ka­te­gó­rii Hospo­dárska súťaž.

Tím pod vedením partnera Roberta Nerudu, bývalého pod­pred­sedu ÚOHS, a partnerky Lenky Štikovej Gachovej, patrí medzi naj­skú­se­nej­ších a naj­uzná­va­nej­ších v regióne CEE. Vďaka jedinečnej kombinácii právneho a eko­no­mického know-how a rozsiahlym skúsenostiam z praxe ponúka HAVEL & PARTNERS klientom komplexné riešenie v oblasti ochrany súťaže a regulácie.

„Víťazstvo v tejto kategórii tretíkrát po sebe je pre nás veľkým ocenením našej práce a odhodlania poskytovať klientom tie najkvalitnejšie služby v oblasti hospodárskej súťaže,“ povedal Robert Neruda, partner HAVEL & PARTNERS.

„Sme hrdí na náš tím, ktorý patrí medzi najskúsenejšie a naj­uzná­va­nej­šie v regióne CEE, a ďakujeme našim klientom za ich dôveru,“ dodala partnerka Lenka Štiková Gachová.

Tím expertov na súťažné právo HAVEL & PARTNERS sa vyznačuje jedinečnou kombináciou rozsiahlych právnych a obchodných znalostí s úzkou špecializáciou právnikov na oblasť podnikania klientov. Vďaka tomuto prístupu dokáže kancelária pri poskytovaní svojich služieb maximálne vychádzať v ústrety individuálnym potrebám klientov.

Právnická firma roka je prestížna odborová súťaž hodnotiaca právny servis firiem pôsobiacich na území Českej a Slovenskej republiky, ktorú organizuje vydavateľstvo EPRAVO Group, s.r.o. Prvýkrát bola vyhlásená v Česku v roku 2008, od roku 2013 prebieha aj na Slovensku v spolupráci s týždenníkom TREND. Viac informácií o súťaži sa dozviete na stránke Právnická firma roka 2024.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov prebehlo 24. apríla na slávnostnom galavečere organizovanom vydavateľstvom EPRAVO Group, s.r.o., v spolupráci s týždenníkom TREND v bratislavskom hoteli Radisson Blu Carlton Hotel.


Autorka: Ing. Veronika Brezovská.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *