Kategórie
Tlačové správy

Na Slovensku vystúpi originálna nemecká skupina ok.danke.tschüss

Kvalitná hudba, vtipné texty a učenie nemčiny ako bonus.

Nemecká skupina ok.danke.tschüss
Nemecká skupina ok.danke.tschüss.

To, že na popové koncerty chodia mladí ľudia, nie je nič výnimočné. Turné synthie-popovej skupiny ok.danke.tschüss je však unikátne tým, že cieli na stredoškolákov – na celé triedy, spolu s učiteľmi. Prináša nový pohľad na učenie a vyučovanie nemčiny; okrem toho oslovuje mladých ľudí kvalitnou hudbou a inteligentnými a vtipnými textami o témach, ktoré sú im blízke. Počas svojho turné po vybraných európskych krajinách vystúpia aj na Slovensku – v rámci projektu Chcem (sa) učiť nemčinu, podporeného Nadáciou Volkswagen Slovakia.

Originálne zoskupenie ok.danke.tschüss vzniklo v rámci známeho projektu DEINE BAND, za ktorým stojí Deutsche Welle v partnerstve s Goetheho inštitútom. Cieľom bolo poskytnúť mladým ľuďom motiváciu do učenia sa nemčiny netradičnou formou, ktorá im je blízka – prostredníctvom hudby.

„Hudobná skupina ok.danke.tschüss napísala 10 piesní pre študentov nemčiny na úrovni A1/B2 a natočila k nim aj videoklipy. Ku všetkým videám sú na vzdelávacej platforme Deutsch für Dich k dispozícii interaktívne cvičenia na zlepšenie slovnej zásoby, čítania, počúvania a gramatiky. Učitelia tu nájdu nápady ako použiť pracovné listy na vyučovaní,“ priblížila Linda Fintorová z Goetheho inštitútu v Bratislave.

„Snažíme sa neustále prinášať inovácie do učenia, aby sme mladým ľuďom ukazovali, že učenie môže byť atraktívne a im blízke. Ovládanie cudzieho jazyka je dnes nevyhnutnosťou a stále viac sa ukazuje dôležitosť druhého cudzieho jazyka po angličtine. Na Slovensku má práve nemčina veľký význam aj pri uplatnení sa na trhu práce.“

Kapela so štyrmi hudobníkmi z Mannheimu je aktuálne na turné po Poľsku, Česku, Maďarsku, Slovinsku a Slovensku, kde bude mať až dva koncerty. Večerný koncert pre širokú verejnosť sa bude konať 29. 9. 2022 o 18.30 v Bratislave, v Novej Cvernovke, a 3. 10. skupina vystúpi v Košiciach na Gymnáziu Opatovská v čase 13.00 – 14.30. Oba koncerty sú vďaka projektu bezplatné.

Ako špeciálna bonusová aktivita je pre stredoškolákov v nasledujúci deň pripravený workshop, ktorého sa zúčastnia aj členovia skupiny.

„Moderná výučba cudzích jazykov sa okrem učenia gramatiky opiera aj o inovatívne formy, vďaka ktorým rozvíja u študentov vzťah k danému jazyku a uľahčuje jeho používanie v bežnom živote. Práve takým je aj učenie prostredníctvom hudby, ale aj filmov, digitálnych technológií, hier a zážitkových aktivít. Sme veľmi radi, že v rámci projektu Chcem (sa) učiť nemčinu môžeme priniesť slovenským študentom aj takúto originálnu zábavu spojenú s učením,“ uviedla Alexandra Pappová z Nadácie Volkswagen Slovakia.

Obrazový záznam (ukážka):

ok.danke.tschüss – Vincent van Gogh.

DEINE BAND je projekt Goetheho inštitútu a Deutsche Welle. Jeho cieľom je motivovať mladých ľudí, aby sa učili nemčinu pomocou hudby. Všetky hudobné videá sú doplnené interaktívnymi cvičeniami na samoštúdium. Študenti si môžu sami precvičovať zručnosti, ako je slovná zásoba, čítanie a počúvanie s porozumením a rôzne gramatické témy. Od júla nájdu učitelia pracovné listy ku všetkým hudobným videoklipom na priame použitie v triede.

Projekt Chcem (sa) učiť nemčinu
Projekt Chcem (sa) učiť nemčinu.

Projekt Chcem (sa) učiť nemčinu vznikol so zámerom motivovať mladých ľudí k štúdiu a výučbe nemčiny. Projekt prispieva k rozvoju jazykovej a komunikačnej kompetencie v nemeckom jazyku, ale aj k zlepšeniu digitálnej kompetencie u študentov či nadviazaniu nových kontaktov a priateľstiev. V roku 2022 – 2023 projekt pokračuje programami pre stredoškolákov a vysokoškolákov ako aj pre učiteľov a učiteľky nemeckého jazyka. Partneri projektu financovaného Nadáciou Volkswagen SlovakiaGoethe-Institut na Slovensku, Pedagogická fakulta a Filozofická fakulta UK.

Autorka: Mgr. Linda Fintorová, tlačové a PR oddelenie, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Goethe-Institut Bratislava.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *