Kategórie
Knihy

Sumeri – Sumerská renesancia

Urnammu zakladá tretiu urskú dynastiu.

Kategórie
Knihy

Sumeri – Gudeove sochy

Vladár zvečnený v kameni.

Kategórie
Knihy

Sumeri – Gutejci zničia Akkad

Nepriateľ, ktorý prišiel z vrchov.

Kategórie
Knihy

Sumeri – Sargon – legenda a skutočnosť

Sargon Akkadský zakladá prvú veľríšu v dejinách.

Kategórie
Knihy

Sumeri – Sen o sumerskej ríši a jej koniec

Kráľ na pranieri.

Kategórie
Knihy

Sumeri – Ľud bez práva

Zákonník kráľa Urukaginu.

Kategórie
Knihy

Sumeri – Poklady v piesku

Dejiny rozprávané kameňmi.

Kategórie
Knihy

Sumeri – Zlatý vek Sumeru

Svetový obchod pred päťtisíc rokmi.

Kategórie
Knihy

Sumeri – Prvý svet

Sumeri a Semiti medzi Elamom a Stredozemným morom.

Kategórie
Knihy

Sumeri – Gilgameš si nájde priateľa

O počlovečení obrov.