Kategórie
Humanistická pomoc

Pomôžme Michalovi získať bionickú protézu

Už len 34 dní do ukončenia výzvy.

Kategórie
Tlačové správy

Ojazdených áut je na trhu medziročne viac a sú mladšie

V januári 2024 v slovenskej inzercii me­dzi­ročne pribudlo 9 per­cent áut.

Sú o niečo drahšie, no majú menej na­jaz­de­ných ki­lo­met­rov.

Kategórie
Tlačové správy

Bývalý Tatramat oslavuje 20 rokov pod hlavičkou koncernu STIEBEL ELTRON

Spoločnosť STIEBEL ELTRON Slovakia oslávi tento rok 20. vý­ro­čie svojho pô­so­be­nia v Poprade. Okrem roz­ši­ro­va­nia a mo­der­ni­zácie výrobných kapacít či areálu plá­nuje zvy­šo­vať objem produkcie tepelných čerpadiel na ohrev úžitkovej vody a zá­sob­ní­ko­vých ohrie­va­čov vody.

Kategórie
Osobné

Zamyslenie nad (ne)dôkazmi o tzv. bohu

Ale len tak, opäť som natrafil na článok, v ktorom sa mal autor snažiť o dôkaz existencie boha.

Kategórie
Osobné

Existuje Lietajúce Špagetové monštrum?

Otázka, na ktorej záleží.

Kategórie
Zošity humanistov

Kreacionizmus docenta Kováča

Ak je niekde reč o kreacionizme v akejkoľvek podobe a s akýmikoľvek prívlastkami (od kresťanského po „vedecký“), treba sa mať na pozore pred sirénami – či úskočne vábia statočných námorníkov do smrtiacich krútňav, či nahovárajú mysliacich mužov a ženy vzdať sa logického myslenia, či navykajú chlapcov a dievčatá na povery starcov.

Kategórie
Tlačové správy

Nedoručenie vopred zaplateného tovaru

S rastúcou dostupnosťou a popularitou bez­ho­to­vos­tných platieb stúpa počet kúpnych zmlúv, kde je tovar spotre­bi­te­ľom zapla­tený vopred.

Kategórie
Tlačové správy

V januári si Slováci spoza hraníc doviezli 4 679 osobných áut, väčšinu ojazdených

Pravidelný komentár k dovozu ojaz­de­ných vo­zi­diel.

Kategórie
Tlačové správy

V roku 2024 získa 24 projektov podporu z grantového programu Zelené oázy

Svojím hlasom im pomôžete navýšiť rozpočet.

Kategórie
Tlačové správy

Vlčie fašiangy v ZOO Bratislava

Pozývame vás 10. februára na fa­šian­go­vý sprie­vod spo­je­ný s pred­sta­ve­ním novej vlčej svorky.