Kategórie
Tlačové správy

Hlasy voličov zo zahraničia sú dôležité

Čakajú nás kľúčové voľby.

Kategórie
Tlačové správy

V zdaňovaní podielových fondov sme boli svetovým unikátom

Naša novela to zmenila.

Kategórie
Tlačové správy

Vyzývame ministra dopravy, aby preveril zmluvu s firmou SkyToll

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SASKA) k výzve na mi­nis­tra dopravy, aby preveril zmluvu s firmou SkyToll.

Kategórie
Tlačové správy

Ostro odsudzujeme výroky Orbána

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) k slovám ma­ďar­ského pre­miéra Viktora Orbána o tom, že Slo­ven­sko je odtrhnuté územie.

Kategórie
Tlačové správy

Tohoročný Dúhový PRIDE je skutočné volanie o záchranu

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­rita (SASKA) k dneš­nému po­du­jatiu Dúhový PRIDE.

Kategórie
Tlačové správy

Premiéra i ministerstvá žiadame o predĺženie programu na obnovu hradov

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) k prog­ra­mu ob­no­vy hradov, ktorý žia­da­me predĺžiť.

Kategórie
Tlačové správy

Na Slovensku neexistuje stratégia prevencie ochorení

Prinášame konkrétne riešenia.

Kategórie
Tlačové správy

Stojíme na strane samospráv

Apelujeme na úradnícku vládu.

Kategórie
Tlačové správy

Rada pre budúcnosť školstva víta výzvu na rekonštrukciu a modernizáciu budov a internátov

Tlačová správa Rady pre budúcnosť školstva strany Slo­bo­da a So­li­da­ri­ta (SASKA) k výzve na mo­der­ni­záciu budov a in­ter­nátov verejných a štátnych vysokých škôl.

Kategórie
Tlačové správy

Slovensko môže prísť takmer o dva milióny eur

Tlačová správa strany Sloboda a So­li­da­ri­ta (SASKA) k výzve pre mi­nis­ter­stvo hospo­dárstva, keďže Slo­ven­sko môže prísť takmer o dva milióny eur.