Kategórie
Tlačové správy

Slová a činy premiéra Roberta Fica sa totálne líšia

Tlačová správa strany Sloboda a Solidarita (SaS) k rečiam a skutkom Roberta Fica.

Slová a činy premiéra Roberta Fica sa dokázateľne vo viacerých veciach rozchádzajú. Či už je to avizované 30% prepúšťanie v štátnej správe alebo prenájom budovy pre nové ministerstvo cestovného ruchu a športu.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje na to, že Fico len blúzni o znižovaní počtu úradníkov a jeho rečiam o kon­so­li­dá­cii sa tak dá len ťažko veriť.

Premiér nedávno hovoril o 30% znižovaní počtu štátnych úradníkov, no správa o štátnej službe za rok 2023 ukazuje niečo iné.

„Výsledky sú síce za minulý rok, no v tomto roku nás čaká enormný nárast vzhľadom na nové ministerstvo a stovky miest navyšovaných v roz­počte na jed­not­li­vých ministerstvách,“ povedal poslanec NR SR za SaS Vladimír Ledecký.

Poukázal na to, že počet štátnych úradníkov opäť narástol o niekoľko stoviek, rovnako narástol počet tabuľkových miest, na ktoré ministerstvo financií prideľuje zdroje. Reálne mzdové výdavky štátnych zamestnancov predstavujú sumu 750 miliónov eur, no bez údajov od mi­nister­stva práce a úradu vlády.

„Tri štvrtiny úradov vyčerpajú rozpočet na 100 %, aj keď ich obsadenosť je menšia o 10 %. Máme 3 137 neobsadených štát­no­za­mestna­neckých miest. Ga­ran­tu­jem vám, že naša štátna správa je v po­rov­na­ní s kra­ji­nami EÚ totálne neefektívna,“ povedal Vladimír Ledecký, ktorý nijako nespochybňuje, že je nevyhnutné znížiť počet štátnych zamestnancov, no deje sa presný opak.

Zaujímavým číslom je počet pracovníkov s osobným platom viac ako 5 000 eur a tento počet stále narastá, pričom existujú prípady, pri ktorých nie je jasné, aké činnosti títo ľudia vykonávajú. Opis práce totiž chýba. Rastie aj počet dohôd mimo pracovného pomeru. Vladimír Ledecký sa vlani pre zistenia na ministerstve zdravotníctva týkajúce sa osobného platu a dohodárov obrátil na Najvyšší kontrolný úrad, výsledky očakáva v tomto polroku.

Jedným zo sľubov Fica, čo opäť dokazuje, že šlo len o reči, je napríklad „zatočenie s cenami benzínu“. V tomto smere neurobil podľa poslanca NR SR za SaS Mariána Viskupiča absolútne nič. Ďalší rozpor medzi rečami a skutkami je v prípade schválených európskych výdavkových limitov.

„Je to na jednej strane dobrou správou, no obávam sa, že opäť to zostane len na pa­pie­ri, keďže vláda v rov­na­kom čase odobrila dlho­dobý pre­ná­jom jednej z naj­lukra­tív­nej­ších kan­ce­lár­skych budov v Bra­tislave pre nové ministerstvo cestovného ruchu a športu. Ministerstvo v aktuálnom stave našich verejných financií nemalo ani len vzniknúť, teraz bude sedieť v naj­lu­xus­nej­šej budove,“ povedal s tým, že neexistuje exemplárnejší príklad rozhadzovania verejných financií.

Minister Dušan Keketi si nechal podľa jeho slov odobriť prenájom vládou, hovorí o najvýhodnejšej cene či neexistencii vhodných priestorov vo vlastníctve štátu.

„Verejnosti však neukázal žiadne konkrétne čísla či kon­ku­ren­čné ponuky, aby sa jeho slová dali overiť. Tento príklad je jasnou ukážkou ne­transparen­tnosti a bo­ha­pus­tého plytvania verejnými financiami, prípadne financiami občanov, ktorých sa museli vzdať v prospech štátu. To že štát napokon nájomnú zmluvu po podpise uverejní, keď s ňou už nebude možné nič urobiť, bude len ďalšia ukážka arogancie štátnej moci,“ uviedol Marián Viskupič.

Vyzval preto ministra Keketiho, aby ukázal všetky relevantné čísla a parametre z pripravovanej nájomnej zmluvy ešte pred jej podpisom, aby sa postavil pred verejnosť a obhájil zmysel, ceny a podmienky prenájmu.

„A aj zmysel samotného ministerstva, lebo po 100 dňoch okrem minutých peňazí nie je vidieť nič,“ dodal.

Keďže k prenájmu danej budovy neexistujú žiadne konkrétne informácie, Marián Viskupič podľa verejne dostupných dát prepočítal sumu, ktorú zaplatíme za ročný nájom.

„Budova má prenajímateľných takmer 5 000 m², na internete bola mesačná cena prenájmu ponúkaná za 21 – 24 eur za m², ja počítam s cenou 22,5 eur, cena parkovacieho miesta 150 eur za jedno na mesiac, rátam 50 parkovacích miest. Cena za energie nebola verejne dostupná. Ide však o histo­rickú industriálnu budovu, ktorá aj po re­kon­štruk­cii len veľmi ťažko môže byť v ener­ge­tickej triede nižšej ako D, cena pri kan­ce­lárskych budovách v triede A zvykne byť 3,5 – 4 eurá za m² na mesiac. Použil som kon­zer­va­tívny odhad ceny energií 10 eur za m² na mesiac,“ vysvetlil Marián Viskupič.

Pri týchto parametroch je približná cena ročného pre­nájmu 2 040 000 eur. Za desať rokov, čo minister dekla­ro­val, je to 25 miliónov eur vrátane za­po­čí­ta­né­ho inflačného koeficienta zvýšenia nájomného. Ten je bežnou súčasťou dlhodobých nájmov.

„Za čo? Za luxus pre ministra? Ide o budovu, ktorú si nevedia zaplatiť ani úspešné súkromné firmy. Úlohou ministerstva je pritom poskytovať áčkové výsledky práce, nie sedieť v áčkových luxusných priestoroch,“ dodal na záver s tým, že za sto dní sme nevideli žiadne reálne výsledky, len bohapusté míňanie peňazí našich občanov.

Celú tlačovú besedu SaS nájdete na Facebooku.


Autorka: Ivana Nittmannová, ko­mu­ni­kačné od­de­le­nie SaS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *