Kategórie
Humanizmus

Kresťania a Židia

Zaujímavá kombinácia náboženskej skupiny s národnostnou skupinou.

Kategórie
Osobné

Antisemitizmus je chybný výraz

Pozor na rozdiel medzi slovami „Žid“ a „žid“.