Kategórie
Humanizmus

Nevzdelaný kňaz sa ešte nestretol s ateistom

Ateista je človek bez náboženskej viery.

Kategórie
Tlačové správy

Židia na Slovensku podľa sčítania a sviatok Chanuka 2022

V čase od 18. 12. 2022 do 26. 12. 2022 slávi židovská komunita na celom svete sviatok Chanuka.

Kategórie
Osobné

Veria v jedného boha, len mu dávajú rôzne mená

Jahve, Hospodin alebo Alah.

Kategórie
Humanizmus

Kresťania a Židia

Zaujímavá kombinácia náboženskej skupiny s národnostnou skupinou.

Kategórie
Osobné

Antisemitizmus je chybný výraz

Pozor na rozdiel medzi slovami „Žid“ a „žid“.