Kategórie
Humanizmus

Kresťania a Židia

Zaujímavá kombinácia náboženskej skupiny s národnostnou skupinou.

V Česku je zaregistrovaný spolok s názvom „Společnost křesťanů a Židů“ (Spoločnosť kresťanov a Židov). Spolok vznikol 4. apríla 1991. Identifikačné číslo má 17049253.

15. februára 2014 som sa v článku Antisemitizmus je chybný výraz vyjadril k rozdielu pri písaní slov Žid a žid.

Keď hovoríme o Židoch, máme na mysli národ, národnostnú alebo etnickú skupinu ľudí. Slovo Žid s veľkým Ž používame rovnako, ako keď hovoríme o iných národoch, národnostiach či etnikách. Čiže Židia sa píšu s veľkým počiatočným písmenom ako Slovania, Slováci, Maďari, Česi, Poliaci, Rusi, Rumuni… Ale žid s malým počiatočným písmenom je vyznávač náboženstva (judaizmu). Rovnako s malým písmenom zapisujeme ďalšie náboženské skupiny: kresťania, moslimovia… Nehovoríme o Kresťanoch s veľkým počiatočným písmenom K, ale o kresťanoch s malým počiatočným písmenom k. Aj humanisti sa píšu s malým začiatočným písmenom h.

Je preto zaujímavé, že v Česku je spolok kresťanov a Židov. Nie kresťanov a židov, ale Židov s veľkým počiatočným písmenom.

Na svojej stránke o sebe tvrdia:

„Spoločnosť kresťanov a Židov (ďalej len SKŽ) bola založená v našej krajine v roku 1991 s cieľom podporovať dialóg medzi kresťanmi a Židmi, ale tiež sprostredkovať rozhovor medzi týmito dvomi náboženstvami a širokou verejnosťou.“

„Medzi týmito dvomi náboženstvami“… znamená to, že si vážne pomýlili pravopis. V Česku majú viacerí dilemu s pravopisom. Napríklad Jan Čulík sa pýta, či Psát „žid“, anebo „Žid“? (Písať „žid“, alebo „Žid“?). Napísal:

„Po 2. svetovej vojne sa však situácia zmenila, vznikol štát Izrael, a tak je zjavne možno písať ‚žid‘ s malým ‚ž‘ (ako stúpenec náboženstva) i Žid s veľkým ‚Ž‘ (ako príslušník národa, i keď osobne dávam v tomto zmysle prednosť používaniu slova ‚Izraelčan‘).

Spomínam na slávneho britského profesora germanistiky, J. P. Sterna, pražského rodáka, ktorý – pretože zažil nacistický útlak – ma vždy žiadal, aby som písal slovo ‚žid‘ s malým ‚ž‘, teda nie ako nacisti.

Smutné je, že málokto dnes túto históriu pozná – a pikantné je, že ‚ľavicové‘ Právo zrejme vôbec necíti, že písaním slova ‚Žid‘ s veľkým ‚Ž‘ pokračuje v nacistickom úze.“

A práve takého „nacistického úzu“ (ako správne hovorí Čulík) sa dopustil spolok, ktorý hovorí niečo o vývoji po 2. svetovej vojne, keď sa kresťania postupne prihlasovali k svojej spoluzodpovednosti za holokaust.

Mali si dať názov „Spoločnosť kresťanov a židov“, a nie „Spoločnosť kresťanov a Židov“.

Čo viem, sú nejaké organizácie ako Spoločnosť kresťanov a Maďarov? Alebo nejaká organizácia kresťanov a Bulharov. Aby v názve bola kombinácia náboženskej príslušnosti a národa.

Zakladatelia Společnosti křesťanů a Židů (Spoločnosti kresťanov a Židov) môžu vymeniť kostolné lavice za školské lavice. Napríklad Gymnázium v Třeboni má v rámci predmetu český jazyk tému Jak se správně píše? Jazykové okénko – 2. část (Ako sa správne píše? Jazykové okienko – 2. časť).

Židia/židia

– rozhoduje, či je pomenovanie použité v súvislosti s pomenovaním príslušníkov národa (Židia, Česi, Nemci), alebo či ide o príslušnosť k náboženskému vyznaniu (židia, kresťania).“

Poučil by som ich, že aj Ústav pre český jazyk Akadémie vied ČR, v. v. i., vo svojej jazykovej príručke píše:

žid – vyznávač židovského náboženstva
Žid – príslušník židovského národa“

Ale vyhovoria sa na to, že pri zakladaní spolku nebol internet.

emotikon

Zastávam názor, že by sme mali upustiť od používania pomenovania „židovstvo“ pre náboženský smer, a nahradiť ho pomenovaním judaizmus. V takom prípade budeme hovoriť o vyznávačoch židovského náboženstva, čiže židovstva, že sú judaisti. Judaista nahradí pomenovanie „žid“ s malým písmenom „ž“. Myslím, že už je zreteľný rozdiel medzi Židom ako príslušníkom národa a judaistom ako vyznávačom náboženskej ideológie. Veď aj v slovníku slovenského jazyka je uvedené, že judaizmus je židovské náboženstvo a judaista je vyznávač judaizmu.

Kto ma vypočuje?

Archív:

Společnost křesťanů a Židů (2015)
Společnost křesťanů a Židů (2015).
Spoločnosť kresťanov a Židov.
Britské listy (2015)
Britské listy (2015).
Britské listy
Britské listy.
Gymnázium v Třeboni
Gymnázium v Třeboni.
Ústav pre český jazyk Akadémie vied ČR (žid)
Ústav pre český jazyk Akadémie vied ČR (žid).
Ústav pre český jazyk Akadémie vied ČR (Žid)
Ústav pre český jazyk Akadémie vied ČR (Žid).
Slovník slovenského jazyka
Slovník slovenského jazyka.

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 6. 4. 2015.

Jedna odpoveď na “Kresťania a Židia”

Dialog kresťanov so židmi by mal vyzerať tak, že kresťania budú židom ohlasovať evanjelium a ukážu im, že bez Krista sa nespasia. Je totiž nezmysel kázať židom o tom, že sa spasia aj vo svojom judaizme a to bez toho aby prijali Krista za svojho Spasiteľa. Iba kresťanstvo je totiž jediné náboženstvo ktoré je od Boha a kde sa dnes konajú veľké zázraky a znamenia, pozri – https://www.posmrtnyzivotexistuje.sk/1-zazraky-a-znamenia-v-krestanstve/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *