Kategórie
Tlačové správy

Verejné financie

Hodnotenie volebných programov v tejto časti sa zameriava na opatrenia so zásadným dopadom na bilanciu verejných rozpočtov.

Deficit verejnej správy by mal byť tento rok v pomere k HDP najvyšší v EÚ a EK predpokladá toto nežiaduce prvenstvo v EÚ pre Slovensko aj na budúci rok. Štát si musí každé šieste euro vlastných výdavkov požičať.

Konsolidácia verejných financií bude vyžadovať nepríjemné a rozsiahle opatrenia na výdavkovej strane. Politické strany, ktoré v programoch reagujú na túto skutočnosť, preto získali v hodnotení viac bodov.

Väčšina strán sa drží predstavy, že stačí zmeniť pravidlá a tento štát bude riadený efektívne a lacno, čo umožní znížiť deficit. Lenže tento štát spravujú a prevádzkujú ľudia. 430 000 jeho zamestnancov so svojimi vlastnými cieľmi a motiváciami, rodinnými vzťahmi, záväzkami, dlhmi. Snaha zmeniť kultúru správy vecí verejných je šľachetná, ale bude trvať dekády zodpovedného vládnutia, kým sa skutočne prejavia v merateľnom objeme. A práve preto je „silové“ znižovanie deficitu prostredníctvom škrtania nevyhnutné. Spoliehať sa len na ekonomický rast je ako liať vodu do deravého vedra.

S tým pochopiteľne súvisí aj hodnotenie návrhov v oblasti daňovej politiky. Zlé výdavkové opatrenia z poslednej dekády by nemali byť zabetónované zvyšovaním daní a dusením ekonomiky. Za zodpovedné návrhy v daňovej politike (v prípade zvyšovania daní) považujeme tie, proti ktorým stoja aspoň nejaké návrhy úspor na výdavkovej strane. Úspor je však v programoch ako šafranu. Aj to je dedičstvo uplynulej dekády, počas ktorej sa vytvoril v spoločnosti návyk na neustály prísun nových dávok. V takejto politickej atmosfére sa stranám „nechce“ bojovať o hlasy nepopulárnymi (ale zároveň nevyhnutnými) opatreniami.

Pri hodnotení programov z pohľadu verejných financií sme sa pozreli aj na hlavné výdavky v oblasti sociálnej politiky (školstvo a zdravotníctvo hodnotíme samostatne). Sociálne transfery predstavujú rozhodujúcu časť povinných výdavkov štátu, preto aj malé zmeny v parametroch môžu mať zásadný dopad na celkové výdavky. Pri hodnotení týchto návrhov sme sa preto pozerali aj na skutočnosť, či strany po prvé odhalili občanom cenovku svojich sľubov, a po druhé, či uviedli, ako ich chcú financovať.

Slovenská národná strana 2/10

Na programe strany SNS je sympatické, že má len tri strany a neobsahuje žiadnu slovnú vatu. Sú v ňom vyriešené všetky boľačky Slovenska, ako ich vidia predstavitelia tejto strany. Strana otvorene definuje svoj postoj vo všetkých hodnotových sporoch. Problém je, že nestačí napísať „vylobujeme rovnaké dotácie pre poľnohospodárov, ako majú západné krajiny“. Alebo „znížime štátnu byrokraciu“. Program je tak predovšetkým zoznamom cieľov, ale nie riešení a konkrétnych návrhov.

Z pohľadu bilancie štátnej kasy sa pod týmto programom výdavky významne navýšia. Nové dávky (500 € za prvú svadbu), nové pôžičky (nechýba mladomanželská, či daňový bonus na bývanie), zvýšenie starých dávok (dôchodky, prídavky na deti, rodičovské príspevky). Nechýba ani nové ministerstvo cestovného ruchu a športu. Nebezpečne a znárodňovateľsky znie cieľ „dostaneme pod kontrolu štátu strategické podniky“.

Ako chce strana zafinancovať nové výdavky rádovo v miliardách eur?

V programe záhadne chýba odstránenie korupcie. Nechýba ale povinné a nevyčíslené zoštíhlenie štátnej byrokracie. Na výdavky sa musia vyskladať úspešní podnikatelia (daň na vysoké zisky technologických gigantov) a „samozrejme“ banky. Aj v prípade prísnych sadzieb týchto daní sa bavíme o stovkách miliónov eur, ktoré však na miliardové výdavky ani náhodou stačiť nebudú.

Najprekvapujúcejšou časťou programu SNS sú ekonomické stimuly.

Zvýšenie limitu registrácie DPH na výšku 100 000 eur by síce vyžadovalo zmenu postoja Európskej komisie, ale je to správny krok, vzhľadom na to, že limit sa nemenil viac ako 10 rokov, zatiaľ čo ceny vzrástli v desiatkach %. Strana chce tiež opätovne znížiť daň z príjmu podnikateľom s obratom do 100 000 eur na 15 %. Dodatočné odvodové úľavy chce pre dôchodcov, mladých zamestnancov. Znížiť DPH chce na kultúru a cestovný ruch.

Akokoľvek sympatické sú tieto kroky, v skutočnosti znamenajú nekrytý výpadok daňových príjmov. Strana svoj program spísala, akoby nevedela o obrovskom deficite verejných financií, akoby žiadny problém a nutnosť konsolidácie verejných výdavkov neexistovala.

SME RODINA 0/10

Hnutie nepredstavilo program, predstavila len 5 konkrétnych opatrení. Len niektoré opatrenia vyčísľujú náklady štátu, inak sa strana spolieha na spoluúčasť súkromných investorov. Ako najväčšie riziko z týchto opatrení vnímame vytvorenie Agrokomplexu, štátnej schémy na podporu produkcie slovenských potravín. Rozsiahla schéma môže skončiť vysokými výdavkami štátu na dotácie stratového podniku. Keďže strana v podobe programu nijako neadresuje otázku konsolidácie deficitu verejných financií, naopak navrhuje zvyšovanie zadlženia (napr. štátna garancia 100 miliónov eur), nezískava žiadne plusové body.

HLAS – sociálna demokracia (4 /10)

Strana v úvode programu priznáva, že novú vládu bude čakať konsolidácia verejných financií. Ale druhým dychom dodáva, že konsolidácia nemá stáť na znižovaní sociálnych výdavkov ani investícií. Ako si konsolidáciu strana predstavuje, nie je v programe uvedené.

HLAS – SD nadväzuje na obľúbený politický ťah, že čo nie je v ústave, to sa nepočíta. Zavedenie sociálnych práv do ústavy ako právo na primerané mzdy, pracovný čas, dovolenku, dôstojný dôchodok, ako aj zrovnoprávnenie postavenia mužov a žien bude v lepšom prípade rovnako účinné, ako ich definícia v súčasných zákonoch, v horšom prípade to výrazne poškodí ekonomiku.

Strana sa nevie celkom rozhodnúť, čo chce, keď uvádza že podporu pôrodnosti podporí „zachovaním alebo zvýšením“ rodinných dávok. Hrozí zavádzaním nových dávok (štartovné na bývanie, sporenie na účet novorodenca, rodinné karty).

Masívnejšiu výstavbu nájomných bytov chce strana financovať z eurofondov, nezodpovedanou otázkou však je, ako by sa k tomu postavila Európska únia. Ako chce strana financovať dorovnanie vianočného dôchodku na hodnotu priemerného dôchodku (stovky miliónov eur), ako aj ďalšie výdavky na podporu dôchodcov, nie je jasné. Pozitívne hodnotíme snahu zvýšiť hodnotu životného minima a z toho odvíjajúcich sa dávok pre ľudí s nízkymi príjmami. Rovnako snahu o vyššiu flexibilitu v podpore odkázaných ľudí v domácej starostlivosti. Táto oblasť je však významne finančne náročná, v programe je bez finančného krytia. Perličkou je financovanie Jednoty dôchodcov zo štátneho rozpočtu.

Jedna miliarda eur navyše ročne z rozpočtu by mala ísť na odstraňovanie regionálnych rozdielov. Navrhovaný Fond cestnej infraštruktúry už roky funguje v Česku, jeho efekt však bude závisieť od dodatočných dostupných zdrojov, o ktorých nie je v programe ani zmienka.

Petícia, ktorú HLAS spustil, vytvára ilúziu, že Slovensko je obeťou zlých energetických firiem, ktoré svojvoľne zvýšili ceny energií. Strana navrhuje získanie kontroly nad energetickými firmami (pod čím rozumieme znárodnenie). Je to pritom zbytočný krok, keďže nízke ceny dosiahla uplynulá vláda aj bez znárodnenia (ani tento krok nepovažujeme za správny). Dnes majú domácnosti na Slovensku druhú najnižšiu cenu plynu a šiestu najnižšiu cenu elektriny pre domácnosti v EÚ (polovičnú oproti Česku). Za nepodložený sľub tiež považujeme tvrdenie, že štát bude zisky týchto firiem investovať do zdravotníctva a školstva. Ak nejaké budú, veľká časť z nich bude musieť skončiť napríklad v investíciách do novej prenosovej infraštruktúry, či do stranou navrhovanej výstavby vodíkovej infraštruktúry. Znárodnenie pritom nie je potrebné, štát inkasuje dividendy aj v súčasnom modeli a strana správne navrhuje adresnú (lacnejšiu) pomoc ohrozeným domácnostiam.

Strana nechce zvyšovať počet nových zamestnancov (hoci sama navrhuje vznik viacerých nových úradov), ale nehovorí nič o znižovaní ich počtu.

Nie je jasné, ako si HLAS predstavuje decentralizáciu. Na jednej strane je zvýšenie kompetencií vyšších územných celkov, či posilnenie príjmov samospráv o časť firemnej dane, ale z programu nevidno snahu o prenesenie vyššej zodpovednosti za ekonomický rozvoj na samotné obce.

Program strany HLAS je prepracovaný, obsahuje mnoho konkrétnych opatrení, aké človek čaká od tradičnej sociálne demokracie. Sústreďuje sa na posilňovanie postavenia štátu, zavádza nové agentúry a fondy. Lenže strana v programe úplne odignorovala nutnosť konsolidácie, naopak navrhuje nové výdavky, ktoré sa počítajú v miliardách. Na to nebude môcť využiť ani zaklínadlo eurofondy. Ultimátnym klincom tohto programu je získanie väčšinového podielu v energetických podnikoch. Kde na to chcú vziať?

SAS (7/10)

Saska opäť predstavila dlhý program nabitý väčšinou konkrétnymi opatreniami. Strana deklaruje záväzok nezvyšovať daňovo odvodové zaťaženie (zavedenie daňovej brzdy) a zároveň opätovný návrat k rovnakej 19% sadzbe pre daň z príjmov firiem a fyzických osôb. Navrhuje, aby daňové nadpríjmy boli viazané na znižovanie deficitu, čo by v kombinácii s limitmi výdavkov mohlo viesť k rýchlejšej konsolidácii deficitu. Navrhuje zrušenie dane z poistenia a mierne zníženie stropu pre platenie sociálnych odvodov na 6 násobok priemernej mzdy. Popri tom predpokladá pokračovanie v reforme UNITAS a teda navrhuje ročné zúčtovanie sociálnych odvodov. Pozitívne hodnotíme zvýšenie limitu pre firmy na platenie DPH, ktorý sa mal vzhľadom na existujúcu infláciu zvyšovať už dávno. Pomerne konkrétne definuje zmenu rozpočtového určenia daní s cieľom posilniť príjmy samospráv, hoci z textu programu nie je celkom jasné, ako si strana decentralizáciu (slobodu a zodpovednosť samospráv v rozhodovaní o prostriedkoch) predstavuje.

Ani v tohoročnom programe nechýba odvodový bonus, ktorý by ale musel byť upravený, aby zohľadnil zmenené parametre rodinnej politiky. Parametre upraveného bonusu predstavené neboli. Strana navrhuje fiškálne neutrálne zmeny v daňovom bonuse, ktoré by malo odstrániť skoky v jeho výške (podľa veku dieťaťa). Aj v programe Sasky nájdeme príspevok na bývanie (potrebné riešenie celoplošných dotácií na energie) odtrhnutý od systému hmotnej núdze, vyplácaný už pri prekročení 25% podielu nákladov na bývanie na výdavkoch domácnosti.

Pomerne zásadné zmeny predstavila strana v oblasti dôchodkov, hoci tieto by mali byť opäť fiškálne neutrálne. Spoločné dôchodkové účty manželov/partnerov sú dobrým, zjednodušujúcim krokom. Zavedenie virtuálnych účtov by ale malo byť spojené s poctivou reformou I. piliera, lebo udržanie starého modelu výpočtu dôchodkov aj so zabudovanou solidaritou bude veľmi ťažké nahradiť. Vyššia zrozumiteľnosť dôchodkového systému sa nemusí dostaviť. Vyššie dobrovoľné súkromné úspory na dôchodok chce strana odmeňovať sumou 1 000 eur, bez uvedenia celkových nákladov. Pozitívne hodnotíme opätovný návrat k slobodnému prístupu k úsporám v II. pilieri.

Saska presadzuje osobný rozpočet ako nástroj financovania dlhodobo sociálnej starostlivosti. Žiaľ, v programe nie sú parametre, pričom táto žiadúca reforma bude predstavovať signifikantné dodatočné náklady. Už len kvôli tomu, že dnes sa veľa odkázaných k službám nedostane, s osobným rozpočtom to bude jednoduchšie.

Logickou otázkou po prečítaní programu tak je, ako chce strana popri konsolidácii obrovského deficitu znižovať daňové zaťaženie, prípadne uvedené nové výdavky. Strana síce navrhuje všeobecné opatrenia ako znižovanie daňovej medzery vo výbere DPH, zvýšenie efektivity výberu daní a sociálnych odvodov (UNITAS), ročné zúčtovanie odvodov, či prísnu kontrola výdavkov cez ÚHP, ale to na deficit, ktorý by mal dosiahnuť 7 miliárd eur, nestačí. V programe chýbajú konkrétnejšie opatrenia na výdavkovej strane. V tomto rozsahu priestor na znižovanie daní nevytvárajú. Privatizácia CARGA je ojedinelým návrhom v straníckych programoch, ale je otázne, či v súčasnej dobe prinesie vôbec nejaké zdroje.

KDH 5/10

Strana vo svojom programe uverejnila najpodrobnejší a najvýstižnejší popis súčasnej neutešenej situácie vo verejných financiách. V navrhovaných opatreniach sa však opierajú najmä o neurčité výsledky dodržiavania zodpovedného a obozretného hospodárenia. Bohužiaľ, formulka odstránenie „šafárenia“ nestačí. Väčšinu verejných výdavkov tvoria a zdrojom deficitu sú sociálne transfery a tie chce KDH v mnohých podobách zvyšovať.

Aj tu nájdeme viackrát opakovaný pocit, že nový orgán na rokovaní vlády zmení celý sektor (aj školstvo má ministerstvo a reformy chýbajú), a tak tu nájdeme návrh na ministerstvo cestovného ruchu a športu.

Daňový systém považuje strana za neprehľadný a demotivujúci. Navrhuje opätovné zavedenie rovnakej sadzby dane, hoci z textu nie je jasné, či to má byť 19 % alebo menej. Odpočítateľné položky sa majú valorizovať o rast priemernej mzdy, čo zabráni tichému zdaňovaniu. Osviežujúci je návrh na odstránenie dvojitého zdanenia dividend. Strana opatrne hovorí o možnosti prechodu na tzv. estónsky model zdaňovania len vyplatených ziskov. Z návrhu nepriamo vyplýva zvyšovanie hriešnych (ako tabak, alkohol) spotrebných daní. Aj KDH navrhuje zvýšiť limit registrácie pre DPH, konkrétne na 60 000 eur. Netradičný je tiež návrh na znižovanie daňového zaťaženia párov podľa doby trvania manželstva.

Novinkou je požiadavka na nezávislé hodnotenie reformných zákonov. Pozitívne hodnotíme dôraz na potrebné obmedzenie regulácie cien energií a adresné kompenzácie.

Strana navrhuje zjednodušenie a stabilizovanie daňového systému vrátane spoločného výberu daní a všetkých odvodov. Mikropôžičky pre 50 000 podnikateľov pôjdu na úkor dlhu.

Strana avizuje ďalšie kolo decentralizácie s cieľom preniesť na samosprávy viac kompetencií a financovať ich daňovým mixom.

Rodiny s pracujúcim rodičom a 3 a viac deťmi by mali dostať príspevok na kúpu elektrického auta, ale bez špecifikácie výšky príspevku a cenovky tohto opatrenia. Žiadna iná strana nemá tak detailne popísaný program v oblasti sociálnych služieb. To na jednej strane vyvoláva dojem hĺbkového poznania, na druhej strane desiatky navrhovaných opatrení budú dohromady nákladovo náročné. To koniec koncov strana ako jediná priznáva, keď hovorí o postupnom zvýšení objemu zdrojov v tejto oblasti o 1 %. Viac ako miliarda eur by mala okrem iného slúžiť na zvýšenie príspevku pre domácich opatrovateľov o 500 eur, výrazný 50% rast miezd v sociálnych službách. Ani tu nechýba osobný rozpočet, vďaka ktorému si pomocou poukazov budú môcť občania sami vybrať spôsob a formu opatery cez sociálne služby či kompenzácie, ktoré potrebujú. Osobný rozpočet bol pritom v programe aj vlády zvolenej v roku 2020. Nebol zavedený, lebo vláda nebola ochotná inde potrebnú miliardu škrtnúť.

Z textu programu sa zdá, že KDH chce zmeniť valorizáciu dôchodkov tak, aby reflektovala aj rast priemernej mzdy. To by bolo z dlhodobého hľadiska pomerne nákladné, valorizácia o dôchodcovskú infláciu bola prijatá preto, že zachováva kúpnu silu ale hlavne znižuje budúci rast výdavkov systému. Strana tiež navrhuje ďalšie zvyšovanie solidarity tým, že by sa 30 % objemu valorizácie rozdeľovalo rovnomerne. To by počas života dôchodcu znamenalo čiastočnú nivelizáciu dôchodkov. Pozitívne hodnotíme fakt, že strana navrhuje opätovne povoliť jednorazový výber úspor.

V programe je 23-krát slovo zvážime, čo pochopiteľne vyvoláva pochybnosti o skutočných zámeroch strany. Program ako taký je veľmi podrobný, obsahuje stovky opatrení bez vyčíslenia nákladov, čo znižuje jeho uchopiteľnosť. Každopádne aj tento program sa vyhol špecifikovaniu úspor, ale zameral sa na nové dávky a podporné programy. Argumentácia lepším riadením štátu na obrovský deficit jednoducho nestačí.

Progresívne Slovensko (6/10)

Ak bol niekto prekvapený, že vo volebnom kompase bolo Progresívne Slovensko ekonomicky mierne napravo, tak nečítal program strany. PS nechce zvyšovať daňové zaťaženie. V programe nie je žiadny návrh na nové dane, strana by však rada zaviedla zmenu v daňovom mixe. Nepriamymi daňami by malo byť financované znižovanie sadzieb dane z príjmov fyzických osôb, či právnických osôb. Čisté príjmy ľudí s nízkymi príjmami majú byť zvýšené zavedením odvodovej odpočítateľnej položky. Pozitívne hodnotíme fakt, že tá sa nemá týkať len zdravotných odvodov (tá by mala byť podľa nás zrušená, lebo nepriamo zasahuje do hospodárenia zdravotných poisťovní), ale aj sociálnych odvodoch. Bohužiaľ, tieto sľuby nie sú spojené s uvedením cieľových sadzieb, dopady sa nedajú odhadnúť.

Podnikanie chcú podporiť zrýchlením odpisovania, rozumnejším zápočtom daňovej straty, či oslobodením kapitálových príjmov od zdanenia pri držaní slovenských spoločností. Zároveň chce strana zaviesť e-faktúru, pravdepodobne s cieľom zvýšiť výber DPH. Programu sa ale dá vytknúť nedostatok konkrétnosti v návrhoch – čo si má človek vziať z vety: „Upravíme zdanenie finančných aktív a investícií do spoločností vrátane alternatívnych foriem investícií (napríklad kryptomien) tak, ako to upravujú okolité krajiny Európskej únie.“

???

Viac slobody chce dať strana samosprávam vo výbere daní a poplatkov, väčšiu stabilitu príjmov chce podobne ako iné strany dosiahnuť financovaním s rôznych daní. Znamená to, že strana je fanúšikom decentralizácie?

Rodinám chce strana dopriať zjednotený rodičovský príspevok s možnosťou flexibilného čerpania, ale opäť bez uvedenia cenovky. Pred nástupom do školy by mali rodiny dostávať príspevok na deti vo výške 350 eur mesačne. Plejádu rodinných dávok jedného z najštedrejších systémov rodinnej politiky v EÚ chce strana rozšíriť o popôrodnú dávku, opäť bez uvedenia hodnôt. Plošné dotácie na obedy chce strana rozšíriť aj na materské školy. Dlžníkom čeliacim rastúcim úrokom chce pomôcť hypotekárnymi prázdninami. Tieto výdavky rozhodne nebudú zadarmo, strana k nim neuviedla cenovku. Nízkopríjmové domácnosti chce podporiť príspevkom na náklady na bývanie, ak tie presiahnu 30 % príjmov domácnosti.

Zvýšiť by sa mali výdavky na pozostalostné dôchodky, strana chce zaviesť výplatu čiastočného dôchodku pred dosiahnutím dôchodkového veku. Pozitívne hodnotíme záujem zvýšiť odvody do druhého piliera, ako aj zdieľanie dôchodkových práv pre manželov/partnerov počas obdobia starostlivosti o deti.

Otázny je návrh na zvýšenie požiadavky na zníženie emisií na 60 %, prípadne 65 %. 5% zvýšenie cieľa je 3,6 milióna ton emisií, pričom US Steel s poklesom 2,6 milióna ton a Elektráreň v Novákoch už budú „použité“ na dosiahnutie súčasného 55% cieľa. 3,6 milióna ton sú emisie troch Slovnaftov, každé ďalšie znižovanie v krátkom čase bude preto vyžadovať viac verejných zdrojov, a to nielen z kasy Európskej únie.

Aj strana Progresívne Slovensko sa vo financovaní konsolidácie spolieha hlavne na výdavkové limity, t. j. povinné znižovanie deficitu o 0,5 %. Konkrétnych úsporných opatrení je minimum, ako napríklad neplatenie poistného za štátny majetok. Inak strana, podobne ako iné, sa spolieha na systémové zmeny, ako prísnejšia kontrola výdavkov pri schvaľovaní, či znižovanie daňovej medzery.

SMER – sociálna demokracia (1/10)

Strana neuverejnila klasický program, ale len programové body. Vymedzuje sa v ňom proti neoliberálnym globálnym megatrendom a hovorí o potrebe silného štátu. Spochybňuje neregulovaný voľný trh naopak navrhuje v prípade potreby silné regulačné zásahy. V časti sociálny štát nájdeme desiatky výdavkových opatrení, počnúc bonifikácie úrokovej sadzby na hypotéky, cez zabezpečenie dostupných ceny tovarov a služieb, až po plnohodnotný 13. dôchodok (dnes je približne polovičný). Opäť nájdeme bod s návrhom na zastropovanie veku odchodu do dôchodku, či štedrejšiu valorizáciu dôchodkov.

V programe nie sú uverejnené žiadne detaily programu s názvom „Národný program natality“. Máme si pod ním predstaviť finančné stimuly rodinám?

Hospodárstvo chce strana podporiť rozsiahlymi stimulmi, ktoré majú spoločne so sociálnymi programami solidárne z daní financovať nadmerne ziskové sektory. Zároveň bude strana presadzovať právo podnikateľského sektora na primeraný zisk. Nehovorí nič o tom, koľko to je. Ekonómovia však vedia, že nič ako primeraný zisk neexistuje. V prípade efektívnosti (čo to znamená, nevieme) bude požadovať znárodnenie energetiky.

V rámci úsporných opatrení nájdeme akurát „analýzu účelnosti vynakladania verejných prostriedkov“ a „rozumné konsolidačné úsilie“ pri ozdravovaní verejných financií.

Z uverejnených materiálov je zrejmé, že strana chce budovať nákladný sociálny štát financovaný bankami a veľkými firmami. Avšak rozsiahle výdavkové zámery ani banková daň (100 – 200 miliónov eur), či zvýšenie odvodu regulovaných subjektov (100 miliónov eur), nezafinancuje. Opätovný návrat k stropu dôchodkového veku znamená rozsiahle deficity v budúcnosti. Strana zdá sa súčasnú výšku deficitu za kritickú nepovažuje.

REPUBLIKA (4/10)

Keď sa človek začíta do programu hnutia, tak narazí na vety „naďalej budeme presadzovať rozširovanie osobnej aj finančnej slobody jednotlivca“, „znížime dane z príjmu fyzických osôb a daňové zaťaženie presunieme skôr na nepriame dane“, „posilníme a zabezpečíme sporiaci systém“, „zavedieme koncept jeden odvod – jedna daň“. Strana má ambiciózny cieľ znížiť štrukturálny deficit pod 2 % HDP a čistý dlh udržiavať pod hranicou 50 % HDP. K tomu navrhuje licencie pre živnostníkov (jedna platba), zlepšenie podnikateľského prostredia.

V programe nenájdeme konkrétne návrhy na zvyšovanie dávok, skôr cieľ zabezpečiť dostupnosť služieb pre občanov aj v odľahlých regiónoch.

Potom ale vyplávajú na povrch prvky typické pre nacionalistické riadenie ekonomiky. Podporu malých a stredných podnikov majú financovať zdanené ziskové firmy (najmä monopoly so zahraničnými vlastníkmi). Ekonomika má byť riadená dlho­do­bými ná­rod­no­hospo­dár­skymi plánmi. Energetika, vodárne sa máju vrátiť do štátnych rúk, rovnako ceno­tvorba.

Národný záujem cítiť aj zo snahy všemocne podporovať domáci stavebný sektor, ktorý by mal dosiahnuť 10% HDP. Štát má poskytnúť rozsiahle zdroje na výstavbu bývania, nechýbajú dotácie na podporu ľudí s hypotékami, každé dieťa znamená zníženie objemu úveru. K tomu treba priradiť uprednostnenie slovenských dodávateľov pri obstarávaní štátu. Žiaľ, tento tradičný pohľad „tehla a malta“ na udržateľný ekonomický rast nestačí. Hoci strana hovorí o podpore podnikania s vysokou pridanou hodnotou, táto má často korene a pôvod v zahraničí.

Aj hnutie REPUBLIKA navrhuje viaczdrojové financovanie samospráv a navrhuje zníženie počtu samosprávnych krajov (VÚC) na 3 + 1, prípadne 4 + 1.

Konkrétnych úsporných opatrení je minimum. Zaujal nás návrh na zrušenie dlhodobo neobsadených pozícií vo verejnej správe.

Program hnutia REPUBLIKA obsahuje svetlé momenty, strana si dobre uvedomuje riziká deficitného rozpočtu, či problémového dôchodkového systému (nenavrhuje strop dôchodkového veku). Obsahuje však silný dôraz na štátne rozhodovanie o smerovaní ekonomiky, preferencii slovenských dodávateľov, a spolieha sa na úlohu betónu. To sú však kroky, ktoré budú ekonomický rast brzdiť a tým aj budúce daňové príjmu. Prístup ku konsolidácii obrovského deficitu vystihuje veta z programu: „Jednoducho, zavedieme do hospodárenia štátu potrebný poriadok a systém, vďaka ktorému bude Slovensko trvale rásť a prosperovať.“

ALIANCIA (2/10)

Hodnotenie programu Aliancie je náročné, keďže veľká časť programu sa venuje riešeniu problémov regiónov s vysokým podielom maďarskej menšiny. Strana sa hlási k „výdavkovým“ limitom ako nástroju zodpovednej fiškálnej politiky s cieľom dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Navrhuje zavedenie klauzuly Sunset clause, ktorá by reguláciám zavádzajúcim byrokraciu dala životnosť tri roky. Nízko­príj­mo­vým zamestnancom navrhuje odvodovú odpo­čí­ta­teľnú položku.

Dôraz kladie na hospodárenie samospráv, kde navrhuje aj možnosť samospráv meniť výšku sadzieb daní (nešpecifikuje, ktoré, ale predpokladáme že ide o dane z príjmu).

Popri tom obsahuje program množstvo výdavkových položiek, predovšetkým na podporu života menšín, ale aj napríklad dotovanie cien elektriny na úrovni roka 2021 do konca volebného cyklu. Nechýba ochrana domácností pred vysokými splátkami hypoték.

Celkovo v programe chýbajú riešenia, ako získať dodatočné zdroje a vysporiadať sa s vysokým deficitom. Výdavkové položky nie sú špecifikované ani ocenené.

Demokrati (4/10)

Program strany obsahuje stovky konkrétnych a na rozdiel iných strán často špecifikovaných opatrení, hoci volič sa ani z nich nedozvie cenovku, koľko daní na ich financovanie bude potrebných.

Zásadné sú predovšetkým návrhy v dôchodkovej oblasti. Valorizácia dôchodkov má znížiť udržateľnosť prvého piliera, keďže valorizácia má zahrňovať aj rast priemernej mzdy. K zásadnému zvýšeniu výdavkov v budúcnosti dôjde navrhovaným započítaním obdobia na strednej aj vysokej škole. To automaticky zvýši dôchodky budúcich dôchodcov o pätinu (VŠ absolventi), či devätinu (SŠ absolventi). Nielen že započítavanie nedáva zmysel v zásluhovom systéme (štúdium nie je práca, študuje sa v zásade kvôli vyššiemu príjmu), zníži to aj motiváciu pracovať vo vyššom veku. K tomu strana pridáva ďalšie výdavky v podobe zvýšenia nároku na predčasný dôchodok, ktorý tiež zvýši motiváciu ľudí odísť z trhu práce. Pozitívne hodnotíme snahu umožniť slobodný prístup k úsporám v II. pilieri.

Finančne náročné sú aj návrhy v rodinnej politike. V uplynulom roku vzrástli tieto výdavky skokovo o tretinu, patria k najvyšším v EÚ, no v programe strany nájdeme ďalší prudký rast týchto neadresných výdavkov. Vyšší daňový bonus aj pre študentov VŠ (mnohí z nich majú už vlastný príjem), zjednotenie rodičovského príspevku na vyššej úrovni, zníženie odvodov pre rodičov vychovávajúcich deti a viaceré ďalšie. Zvýšenie daňového bonusu pri hypotékach mladých. Hypotekárnym dlžníkom má štát pomáhať aj pri komplikáciách so splácaním. Pozitívne hodnotíme zavedenie príspevku na bývanie nezávisle od hmotnej núdze, hoci strana nespresnila podmienky.

Okrem rodinnej politiky by malo pribudnúť aj šrotovné vo výške 2 000 eur na auto a 5 000 eur na elektromobil, čo môže predstavovať nové výdavky rádovo v desiatkach miliónov eur. Do zákona sa má zakotviť dotácia 19 000 eur na energetickú rekonštrukciu domu.

Na druhej strane strana navrhuje návrat k rovnakej 19% sadzbe dane. Zaviesť jednotnú odvodovú odpočítateľnú položku a zvýšiť nezdaniteľné minimum, ktoré by malo platiť aj pre dôchodcov. Strana chce tiež ako jedna z mála zrušiť osobitný odvod regulovaných subjektov, ktorý nesystémovo zdaňuje vybrané podniky. Zrušiť chce zdravotné odvody z pasívnych príjmov, či znížiť minimálne odvody pre SZČO.

Ako chce strana riešiť obrovský deficit, významné zvyšovanie výdavkov a zároveň zníženie daní?

Je to štandardný mix „zlepšíme systém, výdavkové stropy, zavedieme UNITAS, ušetríme na prevádzke, ÚHP na každé ministerstvo“. Toto rozhodne nebude stačiť, rovnako ani úspory v daňových výdavkoch. Najväčšiu časť z nich predsa predstavuje nezdaniteľná časť základu dane z príjmov, ktorú strana navrhuje zvýšiť. Nebudú to úspory na prevádzke, ale práve oblasť sociálnych transferov je jediná, ktorá poskytuje dostatočný priestor na úspory.

OĽaNO a priatelia (0/10)

Strana neuverejnila program. Uverejnila Zmluvu so Slovenskom, v ktorej navrhuje ďalšie zvyšovanie výdavkov v oblasti rodinnej politiky v podobe 100-eurového daňového bonusu pre matky a pracujúcich do 25 rokov. Opatrenie nemá cenovku. Rovnako hypotekárne prázdniny pre rodiny s deťmi do 6 rokov. V rámci Zmluvy so Slovenskom nie sú uvedené žiadne konsolidačné opatrenia, pričom práve skokové zvýšenie výdavkov rodinnej politiky presadené touto stranou je jedným z kľúčových príčin súčasného vysokého deficitu. Odmena 500 eur za účasť vo voľbách by jednorazovo navýšila deficit o približne 1,5 miliardy eur.


Autor: Radovan Ďurana (INESS).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *