Kategórie
Humanizmus Knihy

K teórii a praxi humanistickej výchovy

Sprievodca pre mladých mysliteľov.

Edícia K teórii a praxi humanistickej výchovy si kladie za cieľ dať do rúk našich detí, rodičov a učiteľov to, čoho je v našej súčasnej publicistike pre deti nedostatok: Podklady na prípravu na dobrý, zdravý a plnohodnotný život bez zdôrazňovania osobného úspechu, najmä materiálneho, a bez pripomínania kresťanských základov našej spoločnosti. Naučiť ich kriticky myslieť a používať vlastný rozum.

Možno je to správne, možno nesprávne

Dan Barker

Obsah: Rozoberá sa spôsob rozlišovania správneho a nesprávneho, dobrého a zlého; upozorňuje sa na rozdiely medzi príkazmi, pravidlami a zásadami; zdôrazňujú sa osobné práva jednotlivca. Na príkladoch z každodenného života detí sa poukazuje na mravnú stránku ich rozhodovania. Možno je to správne, možno nesprávne potvrdzuje schopnosť detí myslieť, hľadať informácie a pýtať sa „Prečo?“

Hrdinka knihy Andrejka spoznáva vitálne dôležité morálne pravidlá použitím informácií, založených na každodenných udalostiach a podrobovaných kritickému rozboru bez ohľadu na náboženské dogmy alebo sväté knihy. Jej najdôležitejší poznatok znie: Bez ohľadu na náboženskú vieru musí každý rešpektovať ľudské práva všetkých svojich spoluobčanov. Pomocou utešených ilustrácií a zaujímavého deja sprostredkuje knižka Možno je to správne, možno nesprávne deťom vo veku 6 až 8 rokov dôležité zásady morálnej voľby.

Napísal: Dan Barker
Ilustroval: Brian Strassburg
Počet strán: 76, počet obrázkov: 47. ISBN 80-967875-0-0

Dan Barker je autor, učiteľ a hudobný skladateľ; pravidelne prispieva do Voľnomyšlienkara. Brian Strassburg je ilustrátor z povolania. Obálku stvárnila Jacqueline Cooková (Cooke).

Pôvodné vydanie vyšlo pod názvom Maybe Right, Maybe Wrong: A Guide for Young Thinkers vo vydavateľstve Prometheus Books, 59 John Glenn Drive, Amherst, New York 14228–2197.


Návod pre mladých skeptikov

Možno áno, možno nie

Dan Barker

Kniha je určená predovšetkým pre vyučovanie etickej výchovy v piatom až siedmom ročníku základnej školy. Kniha – Možno áno, možno nie – je pútavá výzva pre žiakov preverovať si pravdivosť každodenných tvrdení jednoduchými metódami vedeckého myslenia. Vtipne sa im sprístupňujú všeobecné pravidlá empirického výskumu, napr. že výsledok nejakého pokusu platí len vtedy, ak sa pokus dá opakovať s rovnakým výsledkom. Táto kniha dáva žiakom priestor na samostatné rozmýšľanie. Obsahuje jednoduché a logické pravidlá – úplne v súlade so snahou moderného humanizmu dáva viac sebaurčenia a svojprávnosti a dokazuje nepravdivosť ezoterických vysvetľovaní. Hlavným obsahom etickej výchovy je podpora hľadania a nachádzania vlastnej identity detí. Deje sa to stimulovaným vyrovnávaním sa s vlastnými a cudzími citmi a skúsenosťami, odhaľovaním a skúšaním vlastných schopností konať, poznaním vlastných hodnôt a noriem, ako aj intenzívnym zaoberaním sa otázkami o zmysle života. Orientáciu pritom poskytujú základné humanistické myšlienky o sebaurčení, zodpovednosti a ľudskej dôstojnosti, ako aj tieto centrálne antropologické zásady:

– ľudí chápeme ako súčasť prírody,
– neuznávame božskú inštanciu, ktorá by mala pre ľudský život nejaký význam,
– existuje zásadná možnosť slobody,
– sloboda sa dá uskutočniť len zodpovedným vzťahom k iným ľuďom,
– napriek individuálnym rozdielom medzi ľuďmi treba s nimi zaobchádzať v princípe rovnako,
– k hlavným možnostiam ľudského správania patrí schopnosť rozmýšľať a niesť zodpovednosť (aj keď to nerobí vždy každý).

Upozornenie pre rodičov: V dnešnom svete, zaplavenom médiami a správami, nie je možné mať prehľad – a iste nie kontrolu – o tom, akým informáciám, tvrdeniam a pokušeniam sú vystavení mladí ľudia. Najlepšie je vyzbrojiť ich proti tomu tým, že sa naučia kriticky myslieť. Deti sa musia veľmi skoro naučiť rozvíjať svoj vlastný rozum. Len tak v nich môžu rásť základy sebavedomia a sebaistoty súčasne s ich vekom. Keď deti smú byť zvedavé, keď sa učia dávať otázky a keď sa v nich vzbudzuje snaha, aby samé skúmali podstatu veci, budú sa môcť všestranne rozvíjať vo všetkých životných oblastiach.

Napísal: Dan Barker
Ilustroval: Brian Strassburg
Počet strán: 80, počet obrázkov: 56. ISBN 80-900407-4-8

Pôvodné vydanie vyšlo pod názvom Maybe Yes, Maybe No: A Guide for Young Skeptics vo vydavateľstve Prometheus Books, Buffalo, New York.


Keby si sa ty mal rozhodnúť, čo by si urobil?

Humphreyová

Je správne podvádzať pri skúške, ak to robí každý? Ak si od teba sestra vynúti sľub, že nikomu nepovieš, že robí niečo zlého, nepovieš to ani svojim rodičom? Je prípustné vysmievať sa niekomu, ako to robia iné deti? Keď sa tvoji dobrí priatelia bijú, máš sa pridať na niektorú stranu?

Nikdy nie je príliš skoro začať hovoriť s mladými o ich osobných hodnotách a pomáhať im definovať a rozvíjať ich vlastný kód morálneho správania. Dvadsaťpäť problémových situácií v knihe – Keby si sa ty mal rozhodnúť, čo by si urobil? – a priame otázky na konci každého osvetľujúceho príbehu, ktoré si vyžadujú rozmýšľanie, môžu slúžiť ako dobrý základ na rozhovor s vašimi deťmi o dôležitých morálnych a sociálnych otázkach.

Napísala: Sandra McLeod Humphreyová
Ilustroval: Brian Strassburg
Počet strán: 124, počet obrázkov: 25. ISBN 80-968028-6-0

Sandra McLeod Humphreyová je diplomovaná psychologička. Brian Strassburg je ilustrátor z povolania. Obálku stvárnila Jacqueline Cooková (Cooke).

Pôvodné vydanie vyšlo pod názvom If You Had to Choose, What Would You Do? vo vydavateľstve Prometheus Books, 59 John Glenn Drive, Amherst, New York 14228–2197.

Knihy preložil a vydal Rastislav Škoda, vydavateľ Zošitov humanistov.

9 odpovedí na “K teórii a praxi humanistickej výchovy”

Kniha Možno je to správne, možno nesprávne bola vydaná v slovenskom preklade v roku 1998. Kniha Možno áno, možno nie bola vydaná v roku 1997. A kniha Keby si sa mal rozhodnúť, čo by si urobil? bola vydaná v roku 1998.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *