Kategórie
Humanizmus

Dávajme si pozor na nebezpečných fundamentalistov

Ľudia, bdejte! (Julius Fučík)

Kategórie
Tlačové správy

Aké netradičné cirkvi a hnutia vyznávame v krajoch SR

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021.

Kategórie
Humanizmus Osobné

Pri sčítaní ľudu uvediem položku „bez náboženského vyznania“

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v období od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.