Kategórie
Tlačové správy

Aké netradičné cirkvi a hnutia vyznávame v krajoch SR

Prinášame vám zaujímavú informáciu zo SODB 2021.

V roku 2021 bol číselník registrovaných cirkví rozšírený o ďalšie svetové náboženstvá a to o budhizmus, islam, hinduizmus a tiež o „ad hoc hnutia“, kde sú zaradení napr. jediizmus (Rád rytierov Jedi), pastafarianizmus).

Novinkou je aj „Pohanstvo a prírodné duchovno“ (kde sú zaradení napr. Prírodné/rodné duchovno, pohanstvo, novopohanstvo, animizmus a dokonca aj šamanizmus). Registrované Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike má výrazne menej priaznivcov. V roku 2011 sa k tomuto spoločenstvu hlásilo 1 065 obyvateľov, v roku 2021 je to 311 ľudí. Zostupný trend zaznamenala aj Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v Slovenskej republike V roku 2011 sa k tejto cirkvi hlásilo 972 priaznivcov a v roku 2021 je to 377 ľudí.

Ako sme na tom s vyznaním a obyvateľmi bez vyznania všeobecne?

V roku 2011 sa k rôznym náboženským vyznaniam hlásilo 4 100 237 obyvateľov, v roku 2021 to bolo 3 799 331 obyvateľov. Bez náboženského vyznania sme v roku 2011 mali 725 362 obyvateľov v roku 2021 dosiahol podiel obyvateľov bez vyznania takmer 1,3 milióna obyvateľov SR. Zistiť náboženské vyznanie sa nepodarilo v roku 2011 u 571 437 obyvateľov, v roku 2021 bolo nezistených 353 797 obyvateľov. (Viac porovnania s rokom 2011 v tabuľke.)

Najviac a najmenej náboženstvo vyznávajúce kraje Najviac obyvateľov bez náboženského vyznania žije v Bratislavskom kraji, kde ich je takmer 40 %. Na druhom mieste je Banskobystrický kraj, kde žije bez vyznania takmer 29 % obyvateľov.

Naopak, len 10,6 % obyvateľov v Prešovskom kraji si uviedlo, že je bez vyznania. V Žilinskom kraji len vyše 19 % obyvateľov udáva, že sú bez vyznania.

Ako sa darí menším cirkvám a zatiaľ neregistrovaným cirkvám v krajoch SR

Bratislavský kraj

Bez náboženského vyznania je v kraji takmer 40 % obyvateľov. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku) sa hlási necelých 48 % obyvateľov kraja, čo je najmenej v porovnaní s ostatnými krajmi SR. Všeobecne môžeme konštatovať, že menšinové alebo neregistrované cirkvi a ich vyznávači sa vyskytujú najmä v Bratislavskom kraji. Máme tu 120 priaznivcov registrovanej cirkvi Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, budhizmus si uvádza 1 862 obyvateľov, islam 1 181, hinduizmus 241 obyvateľov. Ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi majú v tomto kraji 2013 priaznivcov a najviac priaznivcov v porovnaní s ostatnými krajmi SR má aj pohanstvo a prírodné duchovno – 705. K ad hoc hnutiam sa hlási takmer pol percenta obyvateľov Bratislavského kraja, presnejšie 3 526 ľudí, čo je opäť najviac v SR.

Prešovský kraj

Oproti rôznorodému Bratislavskému kraju stojí Prešovský, kde obyvatelia vyznávajú pre naše územie tradičné náboženstvá. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku) sa hlási 79 % obyvateľov kraja, čo je najviac v porovnaní s ostatnými krajmi SR. Výraznejšie zastúpenia má aj Pravoslávna cirkev na Slovensku s viac ako 3 %.

Naopak, netradičné vyznania tu v móde nie sú. Máme tu len 19 priaznivcov registrovanej cirkvi Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, budhizmus si uvádza 467 obyvateľov, islam 248, hinduizmus 71 obyvateľov. Ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi majú v tomto kraji 1 353 priaznivcov a 410 priaznivcov má pohanstvo a prírodné duchovno. Je tu druhý najnižší výsledok – najmenej priaznivcov tohto hnutia žije už len v Košickom kraji.

K ad hoc hnutiam sa hlási 0,2 percenta obyvateľov kraja, presnejšie 1 635 ľudí, čo je opäť najmenej v porovnaní s ostatnými krajmi SR.

Košický kraj

Košický kraj je v otázke náboženského vyznania pomerne rôznorodý. Bez náboženského vyznania je tu 20,7 % obyvateľov. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku) sa hlási viac ako 61 % obyvateľov kraja. Výraznejšie zastúpenie má aj Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku takmer s 5 % priaznivcov v Košickom kraji. Pravoslávna cirkev na Slovensku tu má takmer 2 % priaznivcov.

Máme tu 36 priaznivcov registrovanej cirkvi Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, budhizmus si uvádza 686 obyvateľov, islam 445, hinduizmus 97 obyvateľov. Ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi majú v tomto kraji 1 355 priaznivcov a 374 priaznivcov má pohanstvo a prírodné duchovno. K ad hoc hnutiam sa hlási viac ako 0,2 percenta obyvateľov kraja, presnejšie 1 649 ľudí.

Banskobystrický kraj

V Banskobystrickom kraji je bez náboženského vyznania takmer 29 % obyvateľov, čo radí kraj na druhé miesto v porovnaní s krajmi SR v počte ľudí bez vyznania. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku) sa hlási necelých 61 % obyvateľov kraja.

Máme tu 45 priaznivcov registrovanej cirkvi Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, budhizmus si uvádza 699 obyvateľov, islam 372, hinduizmus 116 obyvateľov. Ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi majú v tomto kraji 1 413 priaznivcov a 560 priaznivcov má pohanstvo a prírodné duchovno, čo je najviac po Bratislavskom kraji.

K ad hoc hnutiam sa hlási takmer 0,3 percenta obyvateľov kraja, presnejšie 1 761 ľudí.

Žilinský kraj

V Žilinskom kraji si udáva podľa SODB 2021 „bez vyznania“ 19,3 % obyvateľov kraja. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku) sa hlási viac ako 74 % obyvateľov kraja. Po Prešovskom kraji je Žilinský druhý s najviac zastúpenými veriacimi v radoch najpočetnejších cirkví.

Máme tu 16 priaznivcov registrovanej cirkvi Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, budhizmus si uvádza 726 obyvateľov, islam 365, hinduizmus 112 obyvateľov. Ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi majú v tomto kraji 1 500 priaznivcov a 518 priaznivcov má pohanstvo a prírodné duchovno. K ad hoc hnutiam sa hlási viac ako 0,3 percenta obyvateľov kraja, presnejšie 2 117 ľudí.

Trenčiansky kraj

V Trenčianskom kraji je bez vyznania viac ako 26 % obyvateľov kraja. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku) sa hlási viac ako 65 % obyvateľov kraja.

Máme tu 30 priaznivcov registrovanej cirkvi Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, budhizmus si uvádza 778 obyvateľov, islam 357, hinduizmus 126 obyvateľov. Ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi majú v tomto kraji 1 043 priaznivcov a 518 priaznivcov má pohanstvo a prírodné duchovno. K ad hoc hnutiam sa hlási menej ako 0,3 percenta obyvateľov kraja, presnejšie 2 095 ľudí.

Nitriansky kraj

V Nitrianskom kraji je bez náboženského vyznania takmer 23 % obyvateľov. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku) sa hlási viac ako 64 % obyvateľov. Výraznejšie zastúpenie má v kraji aj Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku s 3,57 %.

Máme tu 22 priaznivcov registrovanej cirkvi Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, budhizmus si uvádza 759 obyvateľov, islam 462, hinduizmus 112 obyvateľov. Ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi majú v tomto kraji 1 117 priaznivcov a 497 priaznivcov má pohanstvo a prírodné duchovno. K ad hoc hnutiam sa hlási 0,27 percenta obyvateľov kraja, presnejšie 1 817 ľudí.

Trnavský kraj

V Trnavskom kraji si udáva bez náboženského vyznania 24,7 % obyvateľov. K trom najsilnejším cirkvám v počte veriacich (Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a Gréckokatolícka cirkev na Slovensku) sa hlási viac ako 65 % obyvateľov kraja.

Máme tu 23 priaznivcov registrovanej cirkvi Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike, budhizmus si uvádza 745 obyvateľov, islam 432, hinduizmus 100 obyvateľov. Ostatné a nepresne určené kresťanské cirkvi majú v tomto kraji 1 017 priaznivcov a 425 priaznivcov má pohanstvo a prírodné duchovno. K ad hoc hnutiam sa hlási 0,28 percenta obyvateľov kraja, presnejšie 1 586 ľudí.

Príloha (tabuľky):

Obyvateľstvo bez náboženského vyznania podľa krajov (SODB 2021)
Obyvateľstvo bez náboženského vyznania podľa krajov (SODB 2021).

Autor: Štatistický úrad SR.

Jedna odpoveď na “Aké netradičné cirkvi a hnutia vyznávame v krajoch SR”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *