Kategórie
Humanizmus

KBS číta e-zine Humanisti.sk

Teší ma ich záujem.

Asi ide o prvú zmienku spravodajského magazínu Humanisti.sk na stránke Konferencie biskupov Slovenska (KBS), vrcholného orgánu Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku. Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska, spomenul magazín (e-zine) v článku Ad: Slovenskí biskupi šliapu plytkú vodu a zaútočili na samotné kresťanstvo z 5. júna 2017 slovami:

„Stačí navštíviť stránku humanisti.sk, alebo s porozumením čítať texty, na ktoré reagujem, aby si človek ujasnil, aký je postoj súčasných humanistov voči náboženstvu.“

Škoda, že Kramara neodkazuje (napríklad takto: humanisti.sk), ako vyššie vo svojom článku odkazuje na články a komentáre v Denníku N a SME. Usudzujem, že ešte nášmu magazínu neprikladá KBS taký význam ako Denníku N a SME. OK. Napríklad, ako ste si všimli, ja nemám problém, ako majú problém kresťania (napríklad konkrétne Kramara), odkazovať na www.tkkbs.sk.

Kramara je pozorný čitateľ. Je to dobrá správa (evanjelium), že má ujasnené, aký je postoj súčasných humanistov voči náboženstvám. Prvé ovocie našej práce dozrieva. Teší ma, že rozpoznal rozdiel medzi humanistami a teistami. Teisti sú napríklad judaisti, kresťania alebo moslimovia. Teistických svetonázorov je veľa, a prevládajú vo svete.

Adam Roman tento jav opísal takto:

„O bohu by človek za normálneho vývoja spoločnosti nemal ani len vedieť. Náboženstvom sa ľudia dnes zaoberajú len preto, že náboženstvo vôbec prežilo, rovnako ako sa trápia len tými chorobami, ktoré dnes ešte nie sú úplne odstránené. Ak by náboženstvo dnes nejestvovalo, zrejme by už nikdy nevzniklo! Práve v tom zmysle nás nič nenúti zaoberať sa vôbec predstavou akéhosi boha a práve preto veriaci sú tí, ktorí tvrdia čosi nezvyklé, čo by mali veľmi starostlivo dokazovať a nie počítať s tým, že kľukatý vývoj spoločnosti spôsobil, že sú dnes vo väčšine.“

15. februára 2014 som sa vyjadril:

„…ako humanista mám iný svetonázor než kresťania alebo židia: humanistický. Čiže ak sa vyjadrujem k iným svetonázorom alebo ideológiám, tak môžem použiť kritiku. To, že niekto kritizuje nejaké náboženstvo, ešte neznamená, že má niečo proti nositeľom toho ktorého náboženstva. Kritizuje sa predsa to, čo je zlé, alebo sa to považuje za nepravdivé, pochybné alebo nedôveryhodné.

Napríklad budete kritizovať kresťanstvo ako ideológiu. Ale to neznamená hneď, že ste antikresťan. Rovnako tak môžete kritizovať islam, a nebude to znamenať, že ste antiislamista alebo antimoslim. Ak budete kritizovať judaizmus, nebudete hneď antijudaistom, ale ani antisemitom. Ak budete kritizovať humanizmus, nebudete antihumanistom. Antihumanistom budete vtedy, ak budete nenávidieť humanistov ako ľudí.“

Považujem za rozprávku pre dospelých naivnú predstavu o výrobe Evy z rebra Adama, ktorú v staroveku asi vymysleli (skôr prevzali z predošlých náboženstiev, a upravili pre vlastné potreby) nomádi kdesi v oblasti Mezopotámie alebo Egypta. V tomto prípade sa pravda ťažko nájde. Isté je, že táto rozprávka je základným fundamentom kresťanskej ideológie. Nevidím dôvod, prečo by som mal mlčať, ak mám na vývoj ľudstva iný názor. Kresťania veria, že Eva bola bohom vyrobená z rebra Adama, a ja zasa rozumiem vedeckému vysvetleniu o evolúcii ľudstva. Môžem ešte spomenúť biblickú hádanku (záhadu) o Kainovej žene. Biblia sa hemží ohromným množstvom bludov alebo protirečení. Hľadajte na internete pomocou kľúčových slov: „contradictions in the bible“. Napríklad Biblical Contradictions od Amerických ateistov alebo článok, ktorý uverejnil Joseph C. Sommer na stránke Asociácie amerických humanistov. Kresťania a židia, tzv. slnečný zázrak je vám zrozumiteľný?

Spomeniem, že význam slova pre život a zároveň pre rebro (šíp) používali už starovekí Sumeri, dávno pred vytvorením židovského národa.

Kresťania niečomu veria, humanisti niečomu rozumejú. OK.

Napríklad v tomto sme odlišní. V tomto sa kresťania svojou náboženskou vierou (mytológiou) odlišujú od humanistov, ktorí dávajú prednosť vedeckým poznatkom.

Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov uverejnila Zásady humanizmu (podľa Vyhlásenia Rady pre demokratický a sekulárny humanizmus CODESH).

 • Pri chápaní sveta a riešení ľudských problémov uplatňujeme rozum a vedu.
 • Odsudzujeme snahy očierňovať ľudskú inteligenciu, úsilie vysvetľovať svet nadprirodzenými silami a hľadanie spásy mimo prírody.
 • Veríme, že vedecké objavy a technika môžu prispieť k zlepšovaniu života človeka.
 • Veríme v otvorenú a pluralitnú spoločnosť a v to, že demokracia je najlepšou zárukou ochrany ľudských práv pred autoritatívnymi elitami a utláčajúcimi väčšinami.
 • Sme za uplatňovanie princípu odluky cirkví od štátu.
 • Pestujeme princíp vyjednávania a prijímania kompromisu ako prostriedku na odstraňovanie názorového nesúladu a docielenie vzájomného porozumenia.
 • Sme sa zabezpečenie spravodlivosti a takých postojov spoločnosti, ktoré by viedli k odstráneniu diskriminácie a netolerantnosti.
 • Podporujeme menej privilegovaných a znevýhodnených tak, aby si sami mohli pomôcť.
 • Pokúšame sa prekonávať príslušnosť k rozdeľujúco úzkym záujmom založeným buď na rase, náboženstve, pohlaví, národnosti, vierovyznaní, triede, sexuálnej orientácii, alebo na etnicite a usilujeme sa pracovať spoločne pre dobro ľudstva.
 • Chceme ochraňovať a zlepšovať Zem, aby sme ju zachovali pre budúce generácie a predišli zbytočnému utrpeniu ostatných biologických druhov.
 • Veríme, že sa treba tešiť zo života tu a teraz a rozvíjať náš tvorivý talent v záujme jeho úplného uplatnenia.
 • Veríme v pestovanie morálky na vynikajúcej úrovni.
 • Rešpektujeme právo na súkromie. Dospelým sa musí umožniť napĺňať ich ašpirácie, vyjadrovať ich sexuálne preferencie, uplatňovať reprodukčnú slobodu, mať prístup k širokej zdravotnej starostlivosti a informovanosti, ale aj zomierať dôstojne.
 • Veríme vo všeobecne slušné morálne konanie: altruizmus, integritu, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť. Humanistickú etiku možno odvodzovať z kritického a racionálneho smerovania. Sú normatívne štandardy, ktoré spoločne odkrývame. Morálne zásady sú testované svojimi dôsledkami.
 • Máme hlboký záujem o mravnú výchovu našich detí. Chceme v nich živiť rozumné uvažovanie a súcit.
 • Náš záujem orientujeme rovnako na umenie ako na vedu.
 • Sme občanmi sveta a nadchýnajú nás budúce objavy vo vesmíre.
 • Sme skeptickí voči neovereným poznatkom, ale sme pripravení prijímať nové myšlienky a hľadať nové východiská nášho myslenia.
 • Vyhlasujeme humanizmus ako realistickú alternatívu k teológiám zúfania a ideológiám násilia. Humanizmus je prameňom bohatého osobného významu a pravého zadosťučinenia v službe pre druhých.
 • Veríme skôr v optimizmus ako pesimizmus, radšej dúfame, než zúfame, učíme sa pravde namiesto prijímania dogiem a ignorantstva, uprednostňujeme skôr radosť, než pocit viny alebo hriechu, lásku namiesto nenávisti, súcit namiesto sebeckosti, krásu namiesto ošklivosti a rozum namiesto slepej viery alebo iracionality.
 • Veríme v plnú realizáciu toho najlepšieho a najvznešenejšieho, čo sme schopní ako ľudské bytosti docieliť.

A na toto všetko humanisti nepotrebujú k životu mytológie, čiže aj súčasné náboženské ideologické predstavy.

Archív:

Reakcia Konferencie biskupov Slovenska
Reakcia Konferencie biskupov Slovenska.

Autor: Ján Parada.

Článok bol pôvodne uverejnený 26. 6. 2017.

Jedna odpoveď na “KBS číta e-zine Humanisti.sk”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *