Kategórie
Knihy

K lipe

K 207. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra.

Jozef Božetech Klemens: Ľudovít Štúr, olejomaľba, 1872
Jozef Božetech Klemens: Ľudovít Štúr, olejomaľba, 1872. Prvý maľovaný portrét Ľ. Štúra, zhotovený na základe objednávky Matice slovenskej pre výzdobu matičnej dvorany. V súčasnosti je umiestnený v expozícií Slovenského národného literárneho múzea Matice slovenskej v Martine.

Úryvok z básne K lipe (r. 1841).

Ešte, lípka, povievaš,
ešte šumíš cez dvor náš?

„Povievam si, smutne dosť,
pozri sa len, drahý hosť!

Pozri, jak som nahnutá,
z ratolestí spadnutá.

Kdežes‘, milý, kde býval,
dávno sas‘ tu nevídal.

Dlhé chvíle trávime.
čo po tebe túžime:

túži tvoja rodina
so starýma známyma.“

„Býval som tam v cudzine,
rok za rokom sa minie,

ožije nám starý čas.

Staré dni sa sem spustia,
čo ti listy zašuštia.

A pozri len, tam z hora,
jak sa nesú do dvora!

Jak sa na nás dívajú,
túžobne usmievajú;

usmievajú a rednú,
zas preč letia a blädnú.

Priveje ích, odveje,
škoda našej nádeje.

Prišly, išly jak voda,
škodaže ích, preškoda.

I my, lípka, zmizneme,
snáď sa naraz minieme,

lež ak čas ťa skôr zlomí,
kto nado mnou zašumí?“

Ľudovít Štúr sa narodil sa 28. októbra 1815 v Zay-Uhrovci (dnešný Uhrovec). 11. júla 1843 počas schôdzky s M. M. Hodžom a J. M. Hurbanom v Hlbokom vzniklo rozhodnutie o vytvorení spisovnej slovenčiny. V roku 1846 vyšli v Bratislave Štúrove kodifikátorské diela Nárečja Slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí a Nauka reči Slovenskej. V júli a auguste 1847 vyšiel v Slovenských národných novinách (Slovenskje národňje novini) Štúrov článok Kde leží naša bieda? 31. marca 1848 vyšiel v Slovenských národných novinách Štúrov článok Nový vek, v ktorom vítal revolučné pohyby. 12. januára 1856 umrel v Modre; viac informácií o živote a jeho diele nájdete na webovej stránke www.stur.sk.

Čerpané z knihy s názvom Ľudovít Štúr, Dielo I., III. časť: Kodifikátor spisovnej slovenčiny, strany 380 – 381, výber zostavil a textologicky upravil Jozef Ambruš, chronológiu spracoval Augustín Maťovčík, vydavateľstvo Tatran, Bratislava 1986, prvé vydanie, ako 4 316. publikácia a 57. zväzok edície Zlatý fond slovenskej literatúry.


Spracoval: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *