Kategórie
Humanizmus

Humanisti, dávajte si pozor na skautov!

Blamáž v skautskom hnutí.

Novinky.cz informujú, že jedenásťročný George Pratt navštevoval osem mesiacov skautský oddiel v Radstocku (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska), ale keď prišla chvíľa na jeho prísahu, po ktorej by sa definitívne stal členom oddielu, tvrdo narazil. V britskom skautskom sľube sa prisahá bohu, a to George neurobil. Je totiž ateista. Skaut ho preto odmietol prijať.

Plné znenie britského skautského sľubu je:

„Sľubujem na svoju česť, ako najlepšie viem, že budem slúžiť Bohu a kráľovnej, pomáhať ostatným ľuďom a zachovávať skautské zákony.“

“On my honour, I promise that I will do my best,
To do my duty to God and to the Queen,
To help other people,
And to keep the Scout Law.”

Aj na Slovensku existuje skautské hnutie. Zastupuje ho napríklad náboženské združenie Slovenský skauting.

V stanovách majú uvedené:

„Slovenský skauting je dobrovoľná, nezávislá, nezisková, výchovná organizácia mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva, ktorí chcú žiť a konať v súlade s cieľom, princípmi a metódou stanovenými zakladateľom hnutia Robertom Baden-Powellom.“

„Metódou na dosiahnutie tohto cieľa je systém postupnej sebavýchovy založenej na prijatí dobrovoľného záväzku prostredníctvom zákona a sľubu.“

Medzi základné princípy Slovenského skautingu však patrí povinnosť voči Bohu.

„Podľa ústavy svetového skautského hnutia (WOSM) povinnosť voči Bohu patrí spolu s povinnosťou voči blížnym a povinnosťou voči sebe medzi tri základné princípy skautingu.“

Aj keď členstvo v Slovenskom skautingu je „akože“ otvorené všetkým, bez rozdielu národnosti, rasy alebo vyznania, prijatí sú len tí, ktorí chcú žiť v súlade s cieľmi a princípmi Slovenského skautingu, čiže tam patrí aj povinnosť voči Bohu (zrejme na Slovensku ide o kresťanského boha).

„Členovia sa rozdeľujú do týchto kategórií:
a) predškoláci (od 0 do 6 rokov)
b) vĺčatá a včielky (od 7 do 10 rokov),
c) skauti/skautky (od 11 do 14 rokov),
d) rangeri a rangerky (od 15 do 18 rokov),
e) roveri a roverky (od 19 do 24 rokov),
f) dospelí skauti a skautky (25 a viac rokov)“

Včielky a vĺčatá skladajú nasledujúci sľub:

„Sľubujem, že sa s pomocou Božou vynasnažím dodržiavať zákon včielok/vĺčat a byť stále lepšou/lepším.“

Skautky a skauti skladajú nasledujúci sľub:

„Sľubujem na svoju česť, že sa vynasnažím zo všetkých síl plniť si povinnosti voči Bohu a svojej vlasti…“

Z toho všetkého je jasné, že ide o náboženskú organizáciu.

Rodičia, toto všetko majte na pamäti, ak vaše dieťa prejaví záujem o účasť v skautskom hnutí, alebo vy sami sa budete snažiť o to, aby vaše dieťa sa stalo skautom (skautkou), aby ste neskôr nenariekali ako Nick Pratt, otec spomínaného jedenásťročného Georgea Pratta.

Neskoro je potom plakať nad rozliatym mliekom.


Vysvetlivky:

blamáž – zahanbenie z neúspechu, zosmiešnenie, škandál, nepríjemná situácia, nevydarený výsledok


Autor: Ján Parada.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *