Kategórie
Tlačové správy

Čo odhalili základné výsledky sčítania domov a bytov o Banskobystrickom kraji

Sčítanie domov a bytov, ktoré odštartovalo ešte v roku 2020, prinieslo mnohé zaujímavé informácie o domoch, bytoch a kvalite bývania obyvateľov Slovenskej republiky. V rámci uverejňovania údajov vám budeme pravidelne prinášať zaujímavé informácie zo Sčítania domov a bytov v podobe seriálu. Zameriame sa na kraje Slovenskej republiky.

SODB 2021

Banskobystrický kraj a jeho jedinečnosti v oblasti domov a bytov

 • V Banskobystrickom kraji sa nachádza 155 026 domov, čo je v porovnaní s ostatnými krajmi štvrtý najvyšší počet. V rámci kraja je najviac domov koncentrovaných v okresoch Rimavská Sobota (12,80 %; 19 848) a Banská Bystrica (12,39 %; 19 203).
 • Od sčítania SODB 2011 pribudlo v Banskobystrickom kraji 14 839 domov, čo tvorí relatívny prírastok 10,59 %. Spomedzi všetkých krajov je to druhý najnižší nárast.
 • Spomedzi okresov najväčší prírastok zaznamenal okres Banská Bystrica 21,56 %. Naopak, počet domov v okrese Veľký Krtíš dosiahol nárast v medzicenzovnom období iba 3,83 %.
 • Na území kraja sa nachádza 271 582 bytov, čo tvorí 12,15-percentný podiel zo všetkých bytov Slovenska. Oproti roku 2011 vzrástol počet bytov v kraji o 13 094, čo predstavuje nárast iba o 5 %. Tento prírastok (2021/2011) je najnižší spomedzi všetkých krajov Slovenska.
 • Spomedzi okresov kraja mali najvyšší prírastok počtu bytov v období medzi ostatnými dvoma sčítaniami okresy Banská Štiavnica (10,57 %) a Banská Bystrica (10,48 %). V okrese Lučenec nastal dokonca pokles počtu bytov oproti roku 2011 o 188 bytov, čo predstavuje úbytok o 0,65 %.
 • Druhým najčastejším materiálom nosnej konštrukcie domu bola konštrukcia z kameňa s podielom 9,16 % (14 197), čo tvorí najvyšší podiel v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska.
 • Vodovodnú prípojku v dome má 129 246 (83,37 %) domov v Banskobystrickom kraji. Ďalších 12 799 (8,25 %) ju má mimo domu. Bez akejkoľvek vodovodnej prípojky je 8 925 (5,76 %) domov Banskobystrického kraja, čo je najvyšší podiel spomedzi všetkých krajov na Slovensku.
 • Vodovod priamo v byte má 255 467 (94,07 %) bytov Banskobystrického kraja. Naopak, bez akéhokoľvek vodovodu je 3,33 % bytov, čo je druhý najvyšší podiel spomedzi všetkých krajov Slovenska.
 • Splachovací záchod je súčasťou 244 273 (89,94 %) bytov. Je to najnižší pomer v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska. Ďalších 6 610 (2,43 %) bytov má splachovací záchod mimo bytu. Bez splachovacieho záchodu je 16 785 bytov, čo tvorí 6,18-percentný podiel zo všetkých bytov v kraji. Tento podiel je najvyšší spomedzi všetkých krajov na Slovensku. Až v štyroch okresoch kraja je podiel bytov bez splachovacieho záchoda vyšší ako 10 %. Sú to Veľký Krtíš (14,35 %), Krupina (12,2 %), Rimavská Sobota (10,7 %) a Revúca (10,5 %).
 • Bez vane alebo sprchovacieho kúta je 17 509 bytov, čo tvorí podiel 6,45 %, ktorý je najvyšší spomedzi všetkých krajov Slovenska. Na úrovni okresov je až päť takých, kde podiel bytov bez akéhokoľvek prístupu ku kúpeľni presahuje 10 %. Sú to opäť južnejšie situované okresy: Veľký Krtíš (13,71 %), Krupina (11,02 %), Rimavská Sobota (10,52 %), Revúca (10,45 %) a Poltár (10,1 %).
 • V Banskobystrickom kraji je 190 655 bytov (70,2 %) napojených na ústredné kúrenie. To je najnižší podiel spomedzi všetkých krajov. Viac ako jedna pätina bytov (21,04 %; 57 128) má kúrenie zabezpečené samostatným vykurovacím telesom. Takýto vysoký podiel nedosahuje žiaden iný kraj na Slovensku. Bez akéhokoľvek kúrenia je 3 421 (1,26 %) bytov, čo je tretí najvyšší podiel v rámci krajov Slovenska. Najväčší podiel bytov bez kúrenia má okres Veľký Krtíš (3,35 %).
 • Plynovú prípojku má 72 254 domov Banskobystrického kraja, čo netvorí ani polovicu (46,61 %) zo všetkých domov. Tento podiel je spomedzi všetkých ôsmich krajov najnižší.

Domy v Banskobystrickom kraji

V Banskobystrickom kraji sa nachádza 155 026 domov, čo je v porovnaní s ostatnými krajmi štvrtý najvyšší počet. Tieto domy tvoria 12,56 % zo všetkých domov Slovenska. V rámci kraja je najviac domov koncentrovaných v okresoch Rimavská Sobota (12,80 %; 19 848) a Banská Bystrica (12,39 %; 19 203). Najmenej domov v Banskobystrickom kraji sa nachádza v okresoch Banská Štiavnica (5 196; 3,35 %), Poltár (6 644; 4,29 %) a Krupina (7 282; 4,69 %). Od sčítania SODB 2011 pribudlo v Banskobystrickom kraji 14 839 domov, čo tvorí relatívny prírastok 10,59 %. Spomedzi všetkých krajov je to druhý najnižší nárast. Spomedzi okresov najväčší prírastok zaznamenal okres Banská Bystrica 21,56 %. Naopak, počet domov v okrese Veľký Krtíš dosiahol nárast v medzicenzovnom období iba 3,83 %.

Najrozšírenejším typom domu je v Banskobystrickom kraji, podobne ako aj v ostatných krajoch Slovenska, rodinný dom (133 587; 86,17 %). Počet bytových domov je 10 099, čo tvorí podiel 6,51 % zo všetkých domov v kraji. Podiel bytových domov je tretí najvyšší pri porovnaní všetkých krajov Slovenska.

Byty v Banskobystrickom kraji

Na území kraja sa nachádza 271 582 bytov, čo tvorí 12,15-percentný podiel zo všetkých bytov Slovenska. Oproti roku 2011 vzrástol počet bytov v kraji o 13 094, čo predstavuje nárast iba o 5 %. Tento prírastok (2021/2011) je najnižší spomedzi všetkých krajov Slovenska. Spomedzi okresov kraja mali najvyšší prírastok počtu bytov v období medzi ostatnými dvoma sčítaniami okresy Banská Štiavnica (10,57 %) a Banská Bystrica (10,48 %). V okrese Lučenec nastal dokonca pokles počtu bytov oproti roku 2011 o 188 bytov, čo predstavuje úbytok o 0,65 %.

Najvyšší podiel domov z kameňa v rámci SR

Najčastejšie používaným materiálom nosnej konštrukcie bola murovaná konštrukcia. Týmto typom konštrukcie bolo postavených 56 % domov v kraji (86 830). Tento podiel je najnižší spomedzi všetkých krajov Slovenska. Druhým najčastejším materiálom nosnej konštrukcie domu bola konštrukcia z kameňa s podielom 9,16 % (14 197), čo tvorí najvyšší podiel v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska. Desať z trinástich okresov Banskobystrického kraja má viac ako 50 % domov tvorených murovanou nosnou konštrukciou. Najvyšší podiel nosnej konštrukcie z kameňa, spomedzi všetkých okresov kraja, má okres Krupina, kde tvorí 29,41 % všetkých domov. Nosná konštrukcia z nepálených tehiel má spomedzi okresov významné zastúpenie v okresoch Poltár (29,29 %) a Revúca (22,81 %). V 23 obciach Banskobystrického kraja je prevažujúca forma nosnej konštrukcie domov z kameňa.

Najvyšší podiel domov bez vodovodnej prípojky v rámci SR

Vodovodnú prípojku v dome má 129 246 (83,37 %) domov v Banskobystrickom kraji. Ďalších 12 799 (8,25 %) ju má mimo domu. Bez akejkoľvek vodovodnej prípojky je 8 925 (5,76 %) domov Banskobystrického kraja, čo je najvyšší podiel spomedzi všetkých krajov na Slovensku. Spomedzi okresov majú najvyšší podiel domov bez vodovodnej prípojky tie, ktoré ležia na južnej hranici Slovenska: Veľký Krtíš (10,84 %), Rimavská Sobota (9,55 %), Lučenec (8,01 %) a Revúca (7,96 %). Spomedzi obcí Banskobystrického kraja bolo identifikovaných 17 takých, kde na vodovodnú prípojku nie je napojených viac ako tretina domov.

Geografická diferenciácia v napojení bytov na vodovod

Vodovod priamo v byte má 255 467 (94,07 %) bytov Banskobystrického kraja. Naopak, bez akéhokoľvek vodovodu je 3,33 % bytov, čo je druhý najvyšší podiel spomedzi všetkých krajov Slovenska. V napojení bytov na vodovod na úrovni okresov vidno geografickú diferenciáciu. Severnejšie ležiace okresy majú nižšie podiely bytov bez akéhokoľvek vodovodu ako južnejšie, kde je tento podiel vyšší. Najhoršie na tom sú okresy Veľký Krtíš s 8,04 % a Rimavská Sobota so 6,33 % podielom bytov bez vodovodu. Splachovací záchod je súčasťou 244 273 (89,94 %) bytov. Je to najnižší pomer v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska. Ďalších 6 610 (2,43 %) bytov má splachovací záchod mimo bytu. Bez splachovacieho záchodu je 16 785 bytov, čo tvorí 6,18-percentný podiel zo všetkých bytov v kraji. Tento podiel je najvyšší spomedzi všetkých krajov na Slovensku. Až v štyroch okresoch kraja je podiel bytov bez splachovacieho záchoda vyšší ako 10 %. Sú to Veľký Krtíš (14,35 %), Krupina (12,2 %), Rimavská Sobota (10,7 %) a Revúca (10,5 %). Vaňu alebo sprchový kút má v byte k dispozícii 249 150 (91,74 %) bytov. V porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska je to najnižší podiel. Ďalších 1 034 (0,38 %) bytov má prístup k spoločnej vani alebo sprchovaciemu kútu na chodbe domu. Bez vane alebo sprchovacieho kúta je 17 509 bytov, čo tvorí podiel 6,45 %, ktorý je najvyšší spomedzi všetkých krajov Slovenska. Na úrovni okresov je až päť takých, kde podiel bytov bez akéhokoľvek prístupu ku kúpeľni presahuje 10 %. Sú to opäť južnejšie situované okresy: Veľký Krtíš (13,71 %), Krupina (11,02 %), Rimavská Sobota (10,52 %), Revúca (10,45 %) a Poltár (10,1 %).

Najnižší podiel v SR v pripojení na kanalizačnú sieť

V Banskobystrickom kraji je na kanalizačnú sieť pripojených iba 55 180 domov, čo tvorí podiel 35,59 % zo všetkých domov. Tento podiel je najnižší spomedzi všetkých krajov. Takmer polovica domov (74 715; 48,2 %) má septik alebo žumpu. To je tretí najvyšší podiel spomedzi všetkých krajov Slovenska. Bez akejkoľvek kanalizácie je až 19 141 domov (12,35 %), čo je rovnako najviac v medzikrajovom porovnaní. Spomedzi trinástich okresov kraja je až osem takých, kde presahuje podiel domov bez kanalizácie 10 %. V okrese Veľký Krtíš je bez kanalizácie dokonca viac ako jedna pätina (20,94 %) domov.

Plynová prípojka nie je v kraji samozrejmosť

Plynovú prípojku má 72 254 domov Banskobystrického kraja, čo netvorí ani polovicu (46,61 %) zo všetkých domov. Tento podiel je spomedzi všetkých ôsmich krajov najnižší. Z trinástich okresov kraja sú iba 4 také, kde je na plyn napojených viac ako polovica domov. Ide o okresy Zvolen (63,3 %), Lučenec (59,66 %), Poltár (58,8 %) a Žiar nad Hronom (54,68 %). Na opačnom konci rebríčka sú okresy ktoré majú iba štvrtinu domov s plynovou prípojkou: Krupina (25,43 %) a Banská Štiavnica (24,38 %).

Najmenej bytov SR napojených na ústredné kúrenie

V Banskobystrickom kraji je 190 655 bytov (70,2 %) napojených na ústredné kúrenie. To je najnižší podiel spomedzi všetkých krajov. Viac ako jedna pätina bytov (21,04 %; 57 128) má kúrenie zabezpečené samostatným vykurovacím telesom. Takýto vysoký podiel nedosahuje žiaden iný kraj na Slovensku. Bez akéhokoľvek kúrenia je 3 421 (1,26 %) bytov, čo je tretí najvyšší podiel v rámci krajov Slovenska. Najväčší podiel bytov bez kúrenia má okres Veľký Krtíš (3,35 %).

Značná časť bytov je vykurovaná pevným palivom

Iba takmer polovica (49,84 %; 135 361) bytov v okrese využíva ako zdroj vykurovania plyn. Je to druhý najnižší podiel spomedzi krajov Slovenska. Značná časť bytov (35,42 %; 96 189) využíva ako zdroj výroby tepla pevné palivo. Spomedzi krajov je to druhá najvyššia hodnota. V troch okresoch je pevné palivo dominantným zdrojom energie pre viac ako polovicu bytov. Sú to okresy Detva (53,95 %), Krupina (52,1 %) a Zvolen (51,41 %).

Banskobystrický kraj v skratke:

V Banskobystrickom kraji sa nachádza 155 026 domov, čo predstavuje 12,56 % domov Slovenska. Najčastejším materiálom nosnej konštrukcie domov je murovaná konštrukcia. Týmto typom konštrukcie bolo postavených 56 % domov, čo je najnižší podiel spomedzi krajov na Slovensku. Druhým najčastejším materiálom nosnej konštrukcie je konštrukcia z kameňa (9,16 %, 14 197), čo tvorí najvyšší podiel v porovnaní s ostatnými krajmi Slovenska. Bez vodovodnej prípojky je 5,76 % domov, čo je najvyšší podiel spomedzi krajov Slovenska. Na kanalizáciu je napojených 35,59 % (22 180) domov, čo je najnižší podiel v rámci krajov Slovenska. Septik alebo žumpu má takmer polovica domov (48,2 %; 74 715). Bez akejkoľvek kanalizácie je 19 141 (12,35 %) domov, čo je najviac v medzikrajovom porovnaní. Plynovú prípojku má menej ako polovica (46,61 %; 72 254) domov, čo je najmenej spomedzi všetkých krajov.

Počet bytov (271 582) na území Banskobystrického kraja tvorí 12,15 % zo všetkých bytov Slovenska. Oproti roku 2011 vzrástol počet bytov v kraji o 5 % (13 094), čo je najmenší nárast v porovnaní s ostatnými krajmi. Každý tridsiaty byt (3,33 %) je bez akéhokoľvek vodovodu. Vybavenosť bytov splachovacím záchodom (89,94 %) a vaňou alebo sprchovacím kútom priamo v byte (91,74 %) je najnižšia v rámci krajov Slovenska. Na ústredné kúrenie je napojených 70,2 % (190 655) bytov, čo tvorí najnižší podiel spomedzi krajov. Viac ako jedna pätina bytov (21,04 %; 57 128) má kúrenie zabezpečené samostatným vykurovacím telesom. Takýto vysoký podiel nedosahuje žiaden iný kraj na Slovensku.

Z hľadiska kvality vybavenosti domov v Banskobystrickom kraji je badateľná jasná severojužná diferenciácia. V južnejšie položených okresoch (Veľký Krtíš, Revúca, Rimavská Sobota, Lučenec, Krupina, Detva a Poltár) je vyšší podiel domov bez vodovodnej prípojky a kanalizácie. Rovnako výraznejší podiel bytov bez vodovodu, splachovacieho záchodu alebo kúpeľne sa nachádza v rovnakej geografickej oblasti. Naopak, severnejšie situované okresy (Banská Bystrica, Zvolen, Brezno, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica) vykazujú lepšiu vybavenosť domov a bytov v tých istých ukazovateľoch.


Autor: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *