Kategórie
Tlačové správy

Práca z domu

Vďaka možnosti práce z domu (home office) nie je vzdialenosť na dochádzku do práce dôležitá.

Kategórie
Tlačové správy

Medziregionálny únik mozgov

Štúdia „Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR“, ktorá vznikla na základe údajov zo SODB 2021, veľmi presne definuje únik mozgov z regiónov Slovenska a mapuje migráciu za prácou.

Kategórie
Tlačové správy

Kariérny potenciál žien v Slovenskej republike

Odborná štúdia „Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR“, ktorá vznikla na základe údajov SODB 2021, definuje aj kariérny potenciál a kariérny diferenciál. Analyzuje kariérny potenciál regiónov na základe vyvinutých indikátorov pre štúdiu. Vďaka vyvinutým indikátorom dokáže zhodnotiť a analyzovať problematiku až na úroveň obcí a presne špecifikovať aj kariérne možnosti mužov a žien v regiónoch.

Kategórie
Tlačové správy

Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR (2. časť)

Muži zaostávajú vo vzdelaní za ženami aj na regionálnej úrovni.

Kategórie
Tlačové správy

Vzdelanostná úroveň obcí v SR

Kde žijú najviac a najmenej vzdelaní obyvatelia.

Kategórie
Tlačové správy

Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR (1. časť)

Štúdia „Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR“, ktorú na základe údajov SODB 2021 vypracovala spoločnosť TREXIMA Bratislava, prináša vzácne sondy do reality vzdelania a možnosti ďalšieho uplatnenia na trhu práce v SR. Prinášame vám seriál zaujímavých informácií a poznatkov zo štúdie.

Kategórie
Tlačové správy

Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR

Štatistický úrad Slovenskej republiky v spolupráci so spoločnosťou TREXIMA Bratislava prináša analytickú štúdiu s názvom „Vzdelanostný a kariérny diferenciál populácie SR“.

Kategórie
Tlačové správy

Hodnota bez peňazí?

Od roku 1989 nezaznamenalo školstvo a učiteľské povolanie na Slovensku veľa výnimočných momentov vo svojom rozvoji. Túto situáciu asi skôr vystihuje veta: neboli žiadne výnimočné momenty. Prirodzená autorita učiteľa upadá, učiteľom chýba motivácia k práci; deťom, rodičom aj vedúcim pracovníkom chýba rešpekt; pracovnoprávne povedomie zamestnancov je nízke rovnako ako dodržiavanie princípov demokracie v riadení škôl. Klesá počet mladých ľudí, ktorí chcú ísť po skončení štúdia učiteľstva do školskej praxe. Je stále ťažšie nájsť odpoveď na otázku študenta pedagogiky a učiteľstva, prečo by mal ísť učiť.